eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/1321
:
91/1 Reguleringsplan - Utvidelse av Mestervik boligfelt
:
Kristin Norbye-Bekkelund
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
8926/2015 24.07.2015 Utgående brev Vurdering krav om konsekvensutredning Hemsa v/Iris Hallen
8941/2015 24.07.2015 Inngående brev Konsekvensutredning utvidelse av Meistervik boligfelt Hemsa v/Iris hallen
9705/2015 27.08.2015 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering 91/1 - utvidelse av Meistervik boligfelt Hemsa v/Iris Hallen
9706/2015 27.08.2015 Inngående brev Vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering 91/1 - endring av navn Iris Rita Hallen
10446/2015 16.09.2015 Inngående brev 91/1 - Uttalelse til oppstartvarsel av detaljreguleringsplan for utvidelse av Meistervik boligfelt Statens vegvesen
11214/2015 01.10.2015 Inngående brev Innspill - utvidelse av reguleringsplan for Meistervik boligfelt Fylkesmannen i Troms
3659/2016 14.03.2016 Inngående brev Forslag til Planbestemmelser for utvidelse Mestervik boligfelt Arkitekt Kjersti Jenssen AS
3660/2016 14.03.2016 Inngående brev Forslag til detaljplan utvidelse Meistervik Boligfelt Arkitekt Kjersti Jenssen AS
3661/2016 14.03.2016 Inngående brev Utvidelse Mestervik boligfelt Arkitekt Kjersti Jenssen AS
5880/2016 28.04.2016 Inngående brev Detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt på del av 91/1 - planbeskrivelse Hemsa ved Iris Hallen og Arkitekt Kjersti Jenssen AS
6700/2016 18.05.2016 Saksframlegg/innstilling 1.gangs behandling detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt
7696/2016 06.06.2016 Utgående brev Særutskrift: 1.gangs behandling detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt Rådgiver Kristin Norbye-Bekkelund
7715/2016 15.06.2016 Utgående brev Detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt - høring og offentlig ettersyn TROMS FYLKESKOMMUNE m.fl.
10112/2016 12.07.2016 Inngående brev Uttalelse fra Kystverket - Detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt Kystverket
10428/2016 26.07.2016 Inngående brev Uttalelse til detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn av reguleringsplan for utvidelse av Meistervik boligfelt Statens Vegvesen, Region nord
10905/2016 17.08.2016 Inngående brev Innsigelse til plan for Meistervik boligfelt Anette Røst Pedersen
0/2016 22.08.2016 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt Troms fylkeskommune
0/2016 22.08.2016 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt 91/1 Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
11083/2016 31.08.2016 Saksframlegg/innstilling 2.gangs behandling av detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt
11152/2016 24.08.2016 Inngående brev Samordnet høringsuttalelse - Reguleringsplan - Utvidelse av Mestervik boligfelt Fylkesmannen i Troms
11760/2016 06.09.2016 Inngående brev Høringssvar - Detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt Fiskeridirektoratet
12803/2016 30.11.2016 Utgående brev Særutskrift: 2.gangs behandling av detaljregulering for utvidelse av Meistervik boligfelt FYLKESMANNEN I TROMS m.fl.
15443/2016 25.11.2016 Utgående brev Kunngjøring Adresse
16145/2016 05.12.2016 Inngående brev Fylkesmannens svar til 2. gangs behandling av detaljregulering for Meistervik boligfelt Fylkesmannen i Troms
17141/2016 27.12.2016 Inngående brev Stenging av vei vedrørende utvidelse Meistervik boligfelt Randi Lakseide
0/2017 12.01.2017 Utgående brev Utvidelse av Meistervik boligfelt - stenging av gammel adkomst fra FV 858 Randi Lakseide
16938/2017 07.11.2017 Utgående brev Adkomst til Adrian Hansen veg og forslag til skilting Statens Vegvesen
18568/2017 04.12.2017 Inngående brev Vedtak V5-3-209-2017 Trafikkregulerende skilting på kommunal veg i Meistervik - Balsfjord kommune - Adrian Hansens vei Statens Vegvesen
9611/2018 22.06.2018 Inngående brev Angående overflatevann fra utvidelse av Meistervik boligfelt Atle og Jorunn Haugen
9017/2019 27.05.2019 Inngående brev Brudd på reguleringsplan - Mestervik nye boligfelt Karl Petter Jørgensen
10962/2019 21.06.2019 Utgående brev Ang brudd på reguleringsplan - Mestervik nye boligfelt Karl Petter Jørgensen
11945/2020 03.07.2020 Inngående brev Ny høring - bestemmelser Meistervik kommunale boligfelt Balsfjord kommune
12525/2020 10.07.2020 Inngående brev NVEs generelle tilbakemelding - Nytt offentlig ettersyn - Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Meistervik kommunale boligfelt - Plannr. 5422-141 - Balsfjord kommune NVE v/ Eva Margareta Forsgren
Versjon:5.1.1