Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013034192
DokumentID: 22/2820 - Svar på søknad kommunal kompensasjonsordning del 6 - Biskop Hvoslef
ArkivsakID: 22/213 - Kommunal kompensasjonsordning - Stiftelsen biskop Hvoslef
Journaldato: 31.03.2022
Brevdato: 03.02.2022
Dokumentansvarlig: Lillian Pedersen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS