Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013034188
DokumentID: 22/2816 - Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Kristensen transport AS
ArkivsakID: 21/3349 - Kommunal kompensasjonsordning - Kristensen transport AS
Journaldato: 31.03.2022
Brevdato: 03.02.2022
Dokumentansvarlig: Lillian Pedersen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS