Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013034150
DokumentID: 22/2778 - Svar på søknad kommunal komp.ordning del 6 - Frisk trim & helse
ArkivsakID: 21/2157 - Kommunal kompensasjonsordning - Frisk trim & helse AS
Journaldato: 11.03.2022
Brevdato: 03.02.2022
Dokumentansvarlig: Lillian Pedersen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS