Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013005435
ArkivsakID: 21/3487
Dato: 15.12.2021
Tittel: Delesak 87/122 - Oppretting av matrikkelenhet
J Nysted Eiendom AS
Saksbehandler: Elin Sneve
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Delingssak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS