Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013000378
ArkivsakID: 20/347
Dato: 18.11.2020
Tittel: Kommunalt tilskudd for unge etablerere 2020 - 2021
Saksbehandler: Else Marie Hamnvik
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS