eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
17769/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, vikariat 100 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - torgrim øwre *****
17768/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, vikariat 100 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Susanne Fjellås *****
17767/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, vikariat 100 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - zeynep dogan *****
17766/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, vikariat 100 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Mariann Dijkhuizen *****
17765/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, vikariat 100 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - wisinee Olsen *****
17763/2020 16.10.2020 Utgående brev 26/136 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje - Bjørn Kristiansen Bjørn Martin Kristiansen
17760/2020 16.10.2020 Utgående brev Tjenesteattest - Guro Andreassen Guro Amalie Andreassen
17758/2020 16.10.2020 Utgående brev 10/43 Vedr. søknad om ferdigattest - Solbjørg Bomstad Solbjørg Irene Bomstad
17790/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Mariann Dijkhuizen *****
17788/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Anna Winther *****
17784/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Liv Aaøyen *****
17783/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - torgrim øwre *****
17770/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, vikariat 100 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Gunn-Heidi Nilsen *****
17749/2020 16.10.2020 Inngående brev 88/3 - Søknad om erstatning for avlingssvikt Øystein Mortensen
17754/2020 16.10.2020 Utgående brev Vedtak om konsesjon på erverv av fast eiendom 86/7 Astrid Elberg Thomsen m.fl.
17753/2020 16.10.2020 Inngående brev 48/94 Retur av tinglyst dokument Kartverket
17752/2020 16.10.2020 Utgående brev 86/7 - oversendelse av korrigert matrikkelbrev om innvilget konsesjon Astrid Elberg Thomsen m.fl.
17750/2020 16.10.2020 Inngående brev 33/12 Retur av tinglyst dokument Kartverket
17742/2020 16.10.2020 Inngående brev Kommunene - fordeling av innfordringsutgifter / inntekter - gebyrer mv – endret fordeling fra 011120 Skatteetaten
17733/2020 16.10.2020 Inngående brev 38/33 - Uttalelse til dispensasjonssak - Balsfjord kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
17732/2020 16.10.2020 Inngående brev 25/48 - Uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/redskapsbod Troms og Finnmark fylkeskommune
17731/2020 16.10.2020 Inngående brev Den kulturelle skolesekken Balsfjord kommune - Utbetaling av tilskudd for skoleåret 2020/2021 Troms og Finnmark fylkeskommune
17747/2020 16.10.2020 Inngående brev 10/43 Søknad om ferdigattest Solbjørg Bomstad
17745/2020 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 - Balsfjord kommune Brønnøysundregistrene
17744/2020 16.10.2020 Inngående brev 27/28 Byggesøknad - carport Aud Ingen Nilsen Borge
17741/2020 16.10.2020 Inngående brev Kommuner og fylkeskommuner - orientering om mulighet for å utbetale andel av skatteinngang til skattekreditorene ved forskudd på periodisk oppgjør fra skatteregnskapet Skatteetaten
17740/2020 16.10.2020 Inngående brev Informasjon til kommunen som skattekreditor - endringer i reglene om fastsetting av margin fra inntektsåret 2021 Skatteetaten
17738/2020 16.10.2020 Inngående brev Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - informasjon om status Helse- og omsorgsdepartementet
17725/2020 16.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL midler naust Landbruksdirektoratet
17757/2020 16.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket
17716/2020 16.10.2020 Utgående brev 27/28 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og dispensasjon fra LNFR-formål - carport/garasje - Aud Borge Aud Inger Nilsen Borge
17706/2020 16.10.2020 Utgående brev 18/62 - Svar på egenerklæring av eierskap til offentlig vei- eller jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen STATENS VEGVESEN
17825/2020 16.10.2020 Utgående brev Manglende informasjon ifm søknad om ansiennitet Birgitta Katarina E Mosjø
17817/2020 16.10.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til gjennomføring av planlagte tiltak i sjø ved Bergneset havn Fylkesmannen i Troms og Finnmark
17829/2020 16.10.2020 Inngående brev Høring – Program for vaksinering mot covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet
17828/2020 16.10.2020 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 Helsedirektoratet
17368/2020 16.10.2020 Utgående brev 95/34 - tillatelse til tiltak - riving av eksisterende fritidsbolig og bygging av ny - Bjørg Østvoll TILBYGG & RENOVERING AS
17739/2020 16.10.2020 Inngående brev Målebrev 47/267 - avgitt fra 47/2 Nina Elisabeth Vøien
17811/2020 16.10.2020 Utgående brev 72 - Svar på gravemelding - Geoteknisk grunnundersøkelse - 101/3 Multiconsult Norge AS
17796/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Dorethe Nilsen *****
17795/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - wisinee Olsen *****
17794/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Thomas Jarle Hansen *****
17789/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Susanne Fjellås *****
17787/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Lisa- Marina Hemmingsen *****
17785/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - zeynep dogan *****
17782/2020 16.10.2020 Inngående brev 36/157 - Korrigert areal av garasjen SF takst AS
17797/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Ann-Lillian Pedersen *****
17793/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Juthatip Suesat Pedersen *****
17792/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Anne-Line Brynlund *****
17791/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Gunn-Heidi Nilsen *****
17786/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider/Hjelpepleier, 2 x 75 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Stian Høgheim Kolås *****
17779/2020 16.10.2020 Utgående brev Ønske om uttalelse fra politiet i forbindelse med søknad om skjenkebevilling - Cafe Inklusiv Balsfjord Lensmannskontor
17736/2020 16.10.2020 Inngående brev Søknad om tjenesteattest Guro Andreassen
17746/2020 16.10.2020 Inngående brev Vintervedlikehold - Myrvangvegen Arvid Åsmo
17455/2020 16.10.2020 Utgående brev 36/157 - Rammetillatelse og dispensasjon - garasje - Evald Myrvoll SIGBJØRN FAGERTUN TAKSERING
17723/2020 15.10.2020 Inngående brev 72 - Gravemelding - Geoteknisk grunnundersøkelse - 101/3 Multiconsult Norge AS
17713/2020 15.10.2020 Utgående brev 86/7 - oversendelse av matrikkelbrev for innvilget konsesjon Astrid Elberg Thomsen
17708/2020 15.10.2020 Inngående brev Kopi - Tildeling av kompetansemidler til regional ordning for barnehager i Tromsø - Karlsøy - Balsfjord og Longyearbyen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17690/2020 15.10.2020 Utgående brev 71 - Svar på gravemelding - opprydding etter skred - 26/38 Blomstereng Landbruk & Maskin AS
17684/2020 15.10.2020 Utgående brev 70 - Svar på gravemelding - 29/62 Sentrumsvegen 47 - tomtearbeid Øverås Maskin & Transport AS
17673/2020 15.10.2020 Inngående brev Kontrollutvalget - særutskrift sak 39/20 - oppfølging av kommunestyresak 4/20 - ulovlighetstilsyn i byggesaker - foreløpig svar K-Sekretariatet
17677/2020 15.10.2020 Inngående brev Vedrørende lokale lønnsforhandlinger Den norske jordmorforening
17676/2020 15.10.2020 Inngående brev 95/34 - Opplysninger om personlig ansvarsrett Henning Norbakken
17675/2020 15.10.2020 Inngående brev Styringsrapporter til kommuner og fylkeskommuner - Informasjonsmøter mm for skattekreditorene Skatteetaten
17672/2020 15.10.2020 Inngående brev Kontrollutvalget - særutskrift sak 33/20 - revisjonsbrev nr 11 - brudd på regler for offentlige anskaffelser K-sekretariatet
17670/2020 15.10.2020 Inngående brev Kontrollutvalget - særutskrift sak 37/20 - Budsjettramme 2021 K-sekretariatet
17669/2020 15.10.2020 Inngående brev Varsel fra verneombud om kjørenekt - Indre Malangseidet Tide Buss AS
17668/2020 15.10.2020 Utgående brev Informasjon om garantivedtaket og fylkesmannens godkjenning Sparebank 1 Nord-Norge
17666/2020 15.10.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - arealoverføring fra 87/91 til 87/115 - dispensasjon fra planformål - Balsfjord kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
17707/2020 15.10.2020 Inngående brev 95/34 - Oppdatert BYA Tilbygg og renovering AS
17735/2020 15.10.2020 Utgående brev Henvendelse fra VG angående kjøp fra selskapet IT Healthcare AS VG v/ Ane Muladal
17722/2020 15.10.2020 Inngående brev 102/113 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Kjell-Ivar Larsen
17667/2020 15.10.2020 Inngående brev Referat byggemøte 131020 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
17682/2020 15.10.2020 Utgående brev 43/193 - Melding om utført retting av grenser i matrikkelen Oddvar Jarle Larsen
17680/2020 15.10.2020 Inngående brev Orientering om avgjørelse Nord-Troms Tingrett
17679/2020 15.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på begrenset høring - mindre endring av plan 5422-137 Skutvik Øvre Statens vegvesen
17678/2020 15.10.2020 Inngående brev Tariff 2020 - Meklingsløsning med Akademikerne KS - Kommunesektorens organisasjon
17699/2020 15.10.2020 Inngående brev Søknad om idrettspermisjon Kristin Åsli
17717/2020 15.10.2020 Inngående brev Sendt fra elevmappe ***** skole *****
17709/2020 15.10.2020 Inngående brev 43/23 og 43/346 - Rekvisisjon av oppmåling Aadne Olsrud
17490/2020 15.10.2020 Utgående brev Vedtak om konsesjon på erverv av fast eiendom 86/7 Astrid Elberg Thomsen
17665/2020 15.10.2020 Utgående brev Ansiennitet Inger Elverum
17609/2020 14.10.2020 Inngående brev 70 - Kart for Sentrumsveien 47 Jon-Are Øverås
17612/2020 14.10.2020 Inngående brev 89/72 - Fjerning av oljetank Rud gård - Rita Tråsdahl v/ Audun Tråsdahl Westerbeek
17605/2020 14.10.2020 Inngående brev Tilskudd Selnes Grendehus Lasse Norheim
17646/2020 14.10.2020 Inngående brev Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke ZH47799 Statens Vegvesen
17637/2020 14.10.2020 Inngående brev 99/7 - Søknad for bygging av naust på egen eiendom Knut Karlsen
17661/2020 14.10.2020 Utgående brev 69 - Svar på gravemelding for Petersborgveien Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS
17645/2020 14.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning 100820 - 070920 *****
17641/2020 14.10.2020 Utgående brev 99/7 - Ber om utfyllende opplysninger - Knut Karlsen Knut Ole Karlsen
17630/2020 14.10.2020 Inngående brev Svar på søknad om godkjenning av kommunal garanti - Midttun boligstiftelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17655/2020 14.10.2020 Utgående brev Bestiller annonse om kunngjøring av reguleringsplan Nye Troms
17629/2020 14.10.2020 Inngående brev Kommuner må legge til rette for besøk Helsedirektoratet
17622/2020 14.10.2020 Inngående brev Innspill etter befaring - Forespørsel kulturminneundersøkelse skuterløyper Balsfjord kommune Samediggi/Sametinget
17608/2020 14.10.2020 Inngående brev 48/40 - Rekvisisjon av oppmåling og matrikkelføring Trond Viggo Eliassen for Unni Bakken og Knut Egil Eliassen
17598/2020 14.10.2020 Inngående brev 71 - Gravemelding - opprydding etter skred - 26/38 Blomstereng Landbruk & Maskin AS
17595/2020 14.10.2020 Inngående brev Rekvisisjonshonorar 2020 KomRev Nord v/ Alf-Erlend Vaskinn
17593/2020 14.10.2020 Inngående brev Erklæring om arealoverføring fra 47/2 til 48/40 Rolf Harald Hansen
17587/2020 14.10.2020 Inngående brev Kontrollutvalgsak 29/20 - Forvaltningsrevisjonsrapport oppfølging av politiske vedtak - Malangseidet skole K-sekretariatet
17601/2020 14.10.2020 Inngående brev Naust på eiendom 84/2 Bjørn Sand
17579/2020 14.10.2020 Utgående brev Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Planid 265 - 43/167 Fagerli gård Karl Fredrik Myrseth
17594/2020 14.10.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring 47/2 - 47/267 Rolf Harald Hansen
17592/2020 14.10.2020 Utgående brev 5422 Balsfjord kommune - dokumenter til tinglysing - Arealoverføring fra 47/1 til 47/208 Statens Kartverk Tinglysing
17589/2020 14.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning 170920 - 300920 *****
17583/2020 14.10.2020 Utgående brev 5422 Balsfjord kommune - dokumenter til tinglysing - sammenslåing 97/48 og 97/36. Statens Kartverk Tinglysing
17580/2020 14.10.2020 Utgående brev Ref fra møte med PPT 13.10.2020 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE I BALSFJORD, LYNGEN OG STORFJORD
17604/2020 14.10.2020 Inngående brev Bredbånd / fiberutbygging Sagelvvatn Mette Løvmo
17590/2020 14.10.2020 Inngående brev Henvendelse fra VG - kjøp av smittevernutstyr VG v/ Ane Muladal
17588/2020 14.10.2020 Inngående brev Endring av regningsmottaker ***** *****
17642/2020 14.10.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift - Brann- og redningsvesenforskriften Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB
17503/2020 14.10.2020 Inngående brev 36/157 - Uttalelse til søknad om dispensasjon - oppføring av frittliggende garasje Troms og Finnmark fylkeskommune
17557/2020 14.10.2020 Utgående brev Varsel om skriftlig tilsyn TROLLSKOGEN BARNEHAGE STORSTEINNES SA m.fl.
17509/2020 14.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykeavløsning 310820 - 011020 *****
17504/2020 14.10.2020 Inngående brev 61/13 og 61/2 - Oversendelse av dispensasjonssak til høring - Therese Pettersen Troms og Finnmark fylkeskommune
17453/2020 14.10.2020 Utgående brev Foreløpig tilsynsrapport - stedlig tilsyn Moan barnehage Moan barnehage
17644/2020 14.10.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Cafe Inklusiv
17551/2020 13.10.2020 Inngående brev Informasjon - Ryaforbindelsen BPS NORD Ryaforbindelsen
17560/2020 13.10.2020 Inngående brev 70 - Gravemelding - 29/62 Sentrumsvegen 47 - tomtearbeid Øverås Maskin & Transport AS
17564/2020 13.10.2020 Inngående brev Opprettelse av tilsynssak - ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17558/2020 13.10.2020 Inngående brev 43/287 og 43/16 Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Aleksander Midtbø og Ilze Elksne
17546/2020 13.10.2020 Inngående brev 25/48 - Avstandserklæring / nabosamtykke Tore Østerås
17547/2020 13.10.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd / særskilt tilskudd år-1 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
17563/2020 13.10.2020 Utgående brev 95/34 - Svar på henvendelse angående oppmålingsforretning Henning Østvoll Norbakken
17544/2020 13.10.2020 Inngående brev Feil i saksframlegg - Klage på vedtak om avslag dekning av anleggsbidrag Kristin Skaalvik
17542/2020 13.10.2020 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedrørende skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon 4 termin 2020 KomRev Nord v/ Ørjan Martnes
17543/2020 13.10.2020 Inngående brev Postadresser Ingebrikt Eliassens veg i Aursfjord i Malangen Johan Robertsen
17537/2020 13.10.2020 Inngående brev Tillatelse til dispensasjon fra bestemmelser i vegloven - dispensasjon fra byggegrense ny bygning - fylkesveg 7902 - gbnr 6/3 - Balsfjord kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
17538/2020 13.10.2020 Inngående brev Melding om mulig ulovlighet - ***** Borgermelding
17517/2020 13.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring Celina Blytt
17496/2020 13.10.2020 Utgående brev 65/9 - oversendelse matrikkelbrev for innvilget konsesjon Lasse Rognseth
17518/2020 13.10.2020 Inngående brev 31/1 avtale om leie av jord Evald Nordli og Rita Tråsdahl
17540/2020 13.10.2020 Utgående brev Periodisk oppgjør oktober 2020 Formannskapet
17434/2020 13.10.2020 Utgående brev Svar tomt - ny brannstasjon Rolf Harald Hansen
17438/2020 13.10.2020 Saksframlegg/innstilling Forbruk 2. tertial 2020 - Balsfjord kommunalteknikk KF
17060/2020 12.10.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % miljøterapeut i prosjektet Bedre ettervern og rehabilitering Inger-Lill Esekielsen
17416/2020 12.10.2020 Utgående brev 96/4 - Tillatelse til tiltak - utedo og endring av veranda/trapp - Ola Svendsen Ola Svendsen
17384/2020 12.10.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - endring av plan 5422-137 Skutvik Øvre - 87/91 Troms og Finnmark fylkeskommune
17385/2020 12.10.2020 Utgående brev Tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn Nordkjosbotn barnehage
17495/2020 12.10.2020 Inngående brev 69 - Gravemelding for Petersborgveien Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS
17494/2020 12.10.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning periode 011120 - 311220 Cafe inklusiv
17493/2020 12.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om ansiennitet Silja Elma Hansen
17492/2020 12.10.2020 Utgående brev 39/8 - Oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Laila Monica Johannessen
17508/2020 12.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavløsning 030920 *****
17507/2020 12.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavløsning 150720 *****
17506/2020 12.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavløsning 270620 *****
17505/2020 12.10.2020 Inngående brev ***** Søknad om tilskudd foreldrepenger - 170220 - 040620 - ***** ***** ***** *****
17499/2020 12.10.2020 Inngående brev Punkter fra møtet med kommunene om beredskapslager smittevernutstyr Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/ Geir Åge Bendiksen
17487/2020 12.10.2020 Inngående brev Kopi - 43550 tillatelse i ett trinn - ny bru over Takvasselva Balsfjord kommune
17485/2020 12.10.2020 Utgående brev 67/2 - oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Hjørdis Henriksen
17469/2020 12.10.2020 Utgående brev 35/16 - oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Svein Ove Hansen
17467/2020 12.10.2020 Utgående brev 86/62 - oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Njål Tollefsen
17464/2020 12.10.2020 Inngående brev Søknad om inneværeordning *****
17417/2020 12.10.2020 Utgående brev Leseprøve 020620 *****
17484/2020 12.10.2020 Inngående brev Frakt av flytebrygge til juksavannet Nysted AS v/ Kjell Oddvar Skogli
17479/2020 12.10.2020 Utgående brev 103/9/3 og 103/191 - oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Inger-Helén Hjemvoll
17476/2020 12.10.2020 Utgående brev 25/54 - oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Per Morten Johansen m.fl.
17472/2020 12.10.2020 Utgående brev 26/19 - oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Einar-Tony Øverås
17418/2020 12.10.2020 Utgående brev Kartlegger matte 7.kl *****
17483/2020 12.10.2020 Utgående brev 102/51 - oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Frode Sandmo Berglund m.fl.
17470/2020 12.10.2020 Utgående brev 93/78 - oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Petter Mikkelsen
17390/2020 12.10.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
17415/2020 12.10.2020 Inngående brev Spørsmål om samarbeid om voksenopplæring Målselv kommune
17411/2020 09.10.2020 Inngående brev Rammeavtale på ekstravakt - Iuliia Jensen - 010820 - 010821 - Malangen barnehage Iuliia Jensen
17407/2020 09.10.2020 Utgående brev 67 - svar på gravemelding - 93/4 - 93/74 - Kabelgrøft Kristina Antonsen
17388/2020 09.10.2020 Inngående brev Sikring mot leirskred, Storsteinnes, byggemøtereferat nr 1 Norges vassdrag og energidirektorat v/ Tommy Johan Granheim
17383/2020 09.10.2020 Utgående brev 50/9 - Vedr. søknad om tillatelse i ett trinn - stall - Tor Arne Fagertun NYSTED AS
17399/2020 09.10.2020 Inngående brev 50/9 Søknad om utslippstillatelse Nysted AS v/ Romeo Stelander Frost
17405/2020 09.10.2020 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - Bistand byggesaksbehandling Sweco Norge v/ Charlotte Wolf Apelthun
17400/2020 09.10.2020 Inngående brev Sak til kommunestyrene tilsluttet Tromsø områdets regionråd Regionrådet v/ Yngve Voktor
17401/2020 09.10.2020 Inngående brev 43/8 Søknad om erstatning for avlingssvikt - Solli gård - Birgitte Andreassen Birgitte Andreassen
17397/2020 09.10.2020 Inngående brev Rekrutteringsavtale full prosess rådmann og kommunalsjef Jobzone AS
17389/2020 09.10.2020 Utgående brev Svar på gravemelding - 26/98 - Utskifting av utvendig stoppekrane Øverås Maskin & Transport AS
17387/2020 09.10.2020 Utgående brev Annonse, salg av leilighet 9/75 Laksvatn AS NYE TROMS
17386/2020 09.10.2020 Utgående brev Svar på henvendelse angående jordsig fra kommunal eiendom Lars-Thomas Oskal
17362/2020 08.10.2020 Inngående brev Erklæring om arealoverføring Lars Arne Sand
17159/2020 08.10.2020 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking gnr 84 bnr 7 i Balsfjord LISA TOLLEFSEN
17361/2020 08.10.2020 Inngående brev Søknad om finansiering av innkjøp av buss Karin J Sørli
17370/2020 08.10.2020 Utgående brev 83/87 -oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Anette Karlsen Eines m.fl.
17369/2020 08.10.2020 Inngående brev Kontaktperson kommune - Leve hele livet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17366/2020 08.10.2020 Inngående brev Beredskapsplan for drift under streik Balsfjord kommune
17364/2020 08.10.2020 Inngående brev Avtale om leie av jord Anne Lise Frydenlund og Rita Tråsdal
17360/2020 08.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Balsfjord elektro AS v/ Olav Sæterli
17355/2020 08.10.2020 Inngående brev Refusjonskrav for barn i private barnehager - vår 2020 - Balsfjord kommune Tromsø kommune
17353/2020 08.10.2020 Inngående brev Angående tilfluktsrom Balsfjord rådhus Direktoratet for samfunnssikkerhet v/ Stian Jenssen
17351/2020 08.10.2020 Inngående brev Tilbud - tilleggsutredning interkommunalt barnevern Balsfjord - Storfjord Visjona v/ Harriet Steinkier Nystu
17350/2020 08.10.2020 Inngående brev Referat m vedlegg NAV Partnerskapsmøte Tromsø området NAV Troms og Finnmark v/ Nina Haugen
17283/2020 08.10.2020 Utgående brev 64/28 Oversendelse av dispensasjonssak til uttale FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.
17054/2020 08.10.2020 Utgående brev Nytt vedtak om konsesjon på erverv av eiendom 65/9 Lasse Rognseth
17358/2020 08.10.2020 Inngående brev Skylddelingsforretning Geir Sverre Grønås
16558/2020 07.10.2020 Utgående brev Ansiennitet Terese Iren Larsen
17286/2020 07.10.2020 Inngående brev Referat ansvarsgruppemøte 210920 Balsfjord kommune v/ barneverntjenesten
17259/2020 07.10.2020 Utgående brev Frafall av rettighet i forbindelse med arealoverføring fra 47/1 til 47/208 i 5422 Balsfjord kommune. Statens Kartverk Tinglysing
17344/2020 07.10.2020 Inngående brev Nytt foreløpig svar FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17223/2020 07.10.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
17221/2020 07.10.2020 Utgående brev Referat ped.ledermøte 05.10.20 *****
17140/2020 07.10.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
17144/2020 07.10.2020 Utgående brev Tilbud om 100% stilling renholder *****
17134/2020 07.10.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
17133/2020 07.10.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
17097/2020 07.10.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
Versjon:5.1.1