eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14085/2019 21.08.2019 Inngående brev Uttalelse til nabovarsel - 2/33 Statens vegvesen
14082/2019 21.08.2019 Inngående brev Uttalelse til nabovarsel - 85/27 Statens vegvesen
14081/2019 21.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - mottatt søknad - Landbruk Innovasjon Norge
14077/2019 21.08.2019 Inngående brev Kopi av brev - Mottatt søknad - Landbruk Innovasjon Norge
14052/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - 48/136 Proconbygg - Roger Bjørklund
14041/2019 21.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse Ivan Jørgensen
14037/2019 21.08.2019 Inngående brev Befaring kloakkforurensing - 95/58 Adv-Hansen - Ulf E. Hansen
14031/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 103/182 Unikus - Trine Sofie Klette
14030/2019 21.08.2019 Inngående brev Læring og mestring - fagnettverk for UNN og tilhørende kommuner - Møteinnkalling Midt-Troms - Lena Røsæg Olsen
14051/2019 21.08.2019 Utgående brev Melding om bygging av carport på 16/24 Rolf Hermod Johansen
14050/2019 21.08.2019 Utgående brev 93/10- Vedrørende melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Yngve Solvang Yngve Solvang
14033/2019 21.08.2019 Utgående brev Melding om utført fradeling og matrikulering - 103/11 Arnljot Ursfjord
14032/2019 21.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 100% stilling som avdelingsleder ft ved hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn Anne-Grethe Heggem
14028/2019 21.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på faktainformasjon - 96/131 Torbjørg Vesterli
14021/2019 21.08.2019 Inngående brev 18/4 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - naust Geir Johannessen
14043/2019 21.08.2019 Utgående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt- 48/89 Ann Kristin Holmenes
14040/2019 21.08.2019 Utgående brev Melding om utført fradeling fra eiendom 103/6 - mangler egenerklæring om konsesjonsfrihet Arnljot Ursfjord
13978/2019 21.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** *****
14014/2019 21.08.2019 Utgående brev 97/4 - 1933 Balsfjord kommune - tinglysing av ny fradelt eiendom 97/49 STATENS KARTVERK TINGLYSING
14063/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad om fritak av renovasjonsavgift - 31/4 Gerlinde Hellmann
14086/2019 21.08.2019 Inngående brev Utnevnelse av administrativ representant til vannområdeutvalget Nordreisa kommune
14084/2019 21.08.2019 Utgående brev Faktainformasjon om eiendom - 92/16 Roald Ekanger
12851/2019 21.08.2019 Utgående brev Faktainformasjon om eiendom - 93/29 Hege Myhre Eilertsen
13953/2019 20.08.2019 Inngående brev 46/95 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Tromsbygg Entreprenør AS
14017/2019 20.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2/2 Asbjørn Hemmingsen
14016/2019 20.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fradeling tomt 2/2 Asbjørn Hemmingsen
14009/2019 20.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling 80 % - ***** ***** *****
14008/2019 20.08.2019 Inngående brev 95/48 - Oppdatert søknad om dispensasjon Maria Amalie Rikardsen
14007/2019 20.08.2019 Inngående brev 95/48 - Oppdatert byggesøknad med vedlegg Maria Amalie Rikardsen
14006/2019 20.08.2019 Inngående brev Kjøp av tomt nr 10 i Nova boligfelt - 83/40 Kristin Wolff Skaalvik
14005/2019 20.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 103/182 Turid Johanna Kristiansen
14001/2019 20.08.2019 Inngående brev Søknad om endring av kommunaltekniske abonnement 91/53 Torunn Marthinsen
13994/2019 20.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 100 % fast planlegger ved plan, landbruk og drift Kristina Jakobsen
13990/2019 20.08.2019 Utgående brev 34/35 - Vedrørende søknad om ferdigattest - Procon AS PRO CON AS
14018/2019 20.08.2019 Inngående brev Krav om matrikulering - 2/2 Asbjørn Hemmingsen
14002/2019 20.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 103/182 Knut Normann Kristiansen
13983/2019 20.08.2019 Inngående brev Faktainformasjon om eiendommen 48/89 Ann Kristin Holmenes
13975/2019 20.08.2019 Utgående brev Vedrørende grenseklarlegging over eiendom 91/24 - registrering av rettighet til veg Gunn Heidi Løvli
13959/2019 20.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding faktainformasjon i forbindelse med eiendomsskatt - 47/273 Børre Jan Olsen
14011/2019 20.08.2019 Inngående brev Informasjon om jodtabletter FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
13952/2019 20.08.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon Jan Petter Pedersen
13922/2019 20.08.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass som helsefagarbeider i Balsfjord kommune Charlotte Marie Nordgård
13916/2019 20.08.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass som helsefagarbeider i Balsfjord kommune Frida Elise Bruun Hansen
13955/2019 20.08.2019 Inngående brev Barnetelling pr 150919 Hamnvåg familiebarnehage
13973/2019 20.08.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 20/2 Roar Johan Aas
13970/2019 20.08.2019 Utgående brev Melding om utført matrikulering av eiendom 91/24 Wenche Myrlund
13967/2019 20.08.2019 Utgående brev 85/27 Ufullstendig søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - Unni Ånstad Unni Marie Ånstad
13966/2019 20.08.2019 Inngående brev Manglende sluttføring av arbeider på eiendom Sentrumsveien 9 Nordkjosbotn Bjørn Martin Sivertsen
13957/2019 20.08.2019 Utgående brev Angående anmodning om finansiering - gang- og sykkelveg langs fv 858 Meistervik Troms Fylkeskommune
13972/2019 20.08.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - 33/4 Elisabeth og Stig Mikkelsen / Jens Løvlid
13950/2019 20.08.2019 Utgående brev Melding om utført matrikulering og tinglysing av fradelte parseller fra eiendommen 85/1 Jonny Reinholdtsen
13956/2019 20.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - nydyrkning 47/3 Hans Andreassen
13954/2019 20.08.2019 Inngående brev 96/118 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning for klarlegging av eksisterende grense Gøril Øverli Åsheim
13971/2019 20.08.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - 33/4 Anne Lise Frydenlund / Jens Olav Løvlid
13894/2019 20.08.2019 Utgående brev Godkjenning - Endring av 43/24 for opprettelse av ny eiendom for regulert område Camp Tamok Jarle Høiseth
12562/2019 20.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** *****
13944/2019 19.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - herunder persontilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDI
13943/2019 19.08.2019 Inngående brev 102/75 - søknad om dispensasjon for å overskride bebygd areal Reidar Skagseth
13940/2019 19.08.2019 Inngående brev Ettersendt nabovarsling - situasjonskart og tegninger av tilbygg og terrasse Maria Amalie Rikardsen
13939/2019 19.08.2019 Inngående brev Forhåndskonferanse fredag 23.08 kl 1000 om ridebane Tåle Skogan
13938/2019 19.08.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
13933/2019 19.08.2019 Inngående brev Søknad om kompetansemidler Tanja Nedrum
13918/2019 19.08.2019 Inngående brev Oversendt skylddelingsforretning og kart Kirsti Pettersen
13917/2019 19.08.2019 Inngående brev Angående høring på forslag til lov om integrering Kunnskapsdepartementet
13912/2019 19.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - utvidelse av cafe og kjøkken Cafe Avec Skogli AS
13919/2019 19.08.2019 Inngående brev Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylkessammenslåing Kommunal og moderniseringsdepartementet
13915/2019 19.08.2019 Utgående brev 83/89 Ufullstendig søknad om tiltak - Mikal Bjerkhaug Mikal Bjerkhaug
13930/2019 19.08.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
13927/2019 19.08.2019 Utgående brev Referat ped.ledermøte 19.08.2019 *****
13920/2019 19.08.2019 Utgående brev Følgebrev - Tinglysing av arealoverføring fra 76/2 til 76/8 - 1933 Balsfjord kommune STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN
13909/2019 19.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding faktainformasjon - 43/191 Jan Koht
13863/2019 19.08.2019 Utgående brev Produsentnummer Joachim Gullesen
13903/2019 19.08.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - 38/4 med flere Peder Vonheim /Oddvar Olavsen
13895/2019 19.08.2019 Inngående brev 90/4 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Signe Jenny Engen Signe Jenny Engen
13902/2019 19.08.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - 38/17 Ari Olavsen / Oddvar Olavsen
13897/2019 19.08.2019 Utgående brev Melding om utført sammenslåing 2/22 og 2/34 Ågot Kristoffersen
13896/2019 19.08.2019 Inngående brev 90/4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Signe Jenny Engen Signe Jenny Engen
13891/2019 19.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** ***** *****
13890/2019 19.08.2019 Utgående brev Referat Planleggingsdager 15 og 16 august 2019 *****
13889/2019 19.08.2019 Utgående brev Vedrørende retting av grenser på eiendommene 96/80, 96/82, 96/89 Geir Lorentzen
13887/2019 19.08.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende riving av sjøkabelhus - Middagsnes og Selnes TROMS KRAFT NETT AS
13886/2019 19.08.2019 Utgående brev 102/3 og 103/8 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Lars Daae Horvei
13893/2019 19.08.2019 Inngående brev 90/4 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Signe Jenny Engen Signe Jenny Engen
13885/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring tilleggsareal fra 27/5 til 27/11 27/5 i Balsfjord Idar Brynjulf Høgmo
13884/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring tilleggsareal fra 27/5 til 27/11 27/5 i Balsfjord Hallvard Johan Mo
13883/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring tilleggsareal fra 27/5 til 27/11 27/5 i Balsfjord Åse Høgmo
13882/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring tilleggsareal fra 27/5 til 27/11 27/5 i Balsfjord Svein Ingvar Falbach
13881/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring tilleggsareal fra 27/5 til 27/11 27/5 i Balsfjord Torgunn Marie Høgmo
13880/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring tilleggsareal fra 27/5 til 27/11 27/5 i Balsfjord Statens Vegvesen
13879/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring tilleggsareal fra 27/5 til 27/11 27/5 i Balsfjord Statens Vegvesen Region Nord
13877/2019 19.08.2019 Utgående brev 18/71 - Vedrørende søknad om endring i gitt tillatelse - Solveig Johansen Solveig Lovise Johansen
13871/2019 19.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
13866/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Sirkeltomt - klarlegging av eksisterende grenser 36/80 i Balsfjord Arlene Marie Hansen
13865/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Sirkeltomt - klarlegging av eksisterende grenser 36/80 i Balsfjord Svanhild Anna Elstad
13864/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Sirkeltomt - klarlegging av eksisterende grenser 36/80 i Balsfjord Kåre Magne Kristensen
13862/2019 19.08.2019 Utgående brev 18/58 - Vedrørende søknad om riving av bygg- Thomas Moaksen Lauritz Henriksen m.fl.
13853/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grenseklarlegging på fritidseiendom 43/259 43/180 i Balsfjord Tor N. Rekve
13852/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grenseklarlegging på fritidseiendom 43/259 43/180 i Balsfjord Roger Østerli
13851/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grenseklarlegging på fritidseiendom 43/259 43/180 i Balsfjord Solbjørg Østerli
13850/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grenseklarlegging på fritidseiendom 43/259 43/180 i Balsfjord Svein Arne Østerli
13849/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grenseklarlegging på fritidseiendom 43/259 43/180 i Balsfjord Arne Rydningen
13848/2019 19.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Grenseklarlegging på fritidseiendom 43/259 43/180 i Balsfjord Odd Erik Hansen
13813/2019 19.08.2019 Utgående brev 39/6 - Godkjennelse av forpaktningskontrakt mellom Mariell H Strand og Joachim Gullesen Mariell Henriksen Strand
13861/2019 16.08.2019 Inngående brev Høring - forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap Kunnskapsdepartementet
13860/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad om lån fra Innovasjon Norge for renovering og ombygging av sauefjøs *****
13838/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter på Ørnesveien 114 Heidi Knutsen
13803/2019 16.08.2019 Inngående brev Matrikkelopplysninger - 96/4 Eigil Erbe
13796/2019 16.08.2019 Inngående brev Felleskjøpet Storsteinnes - angående godkjent adkomst Odin Prosjektering AS
13795/2019 16.08.2019 Inngående brev Angående igangsetting - Felleskjøpet Storsteinnes Odin Prosjektering AS
13856/2019 16.08.2019 Inngående brev Krav om matrikulering - 9/71 Vidar Steen Aanes
13819/2019 16.08.2019 Utgående brev Innkalling til opplæring for stemmestyrene i forbindelse med kommunevalget og fylkestingsvalget 2019 Jeanette Karlsen Skogeng m.fl.
13818/2019 16.08.2019 Inngående brev 88/105 og 88/8 - Erklæring om arealoverføring Ken G. Karlsen
13817/2019 16.08.2019 Inngående brev 88/8 og 88/105 - Erklæring om arealoverføring Ken G. Karlsen
13816/2019 16.08.2019 Inngående brev 88//105 - 88/8 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ken G. Karlsen
13815/2019 16.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av ny matrikkelenhet fra 36/3 36/3 i Balsfjord Laurasætra Motocrossklubb V/morten Nilsen
13814/2019 16.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av ny matrikkelenhet fra 36/3 36/3 i Balsfjord Sigmund Nils Johansen
13805/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling til jubileumsfest 310819 Sørkjos Og Omegn Bygdelag
13773/2019 16.08.2019 Utgående brev 46/95 - 1933 Balsfjord kommune - ny innsending til Tinglysing STATENS KARTVERK TINGLYSING
13834/2019 16.08.2019 Inngående brev Produsentnummer Joachim Gullesen
13698/2019 16.08.2019 Utgående brev Ny modell for skjønnsmiddelfordeling - høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
13875/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad lån og tilskudd Innovasjon Norge Odd Ronald Nilsen
13872/2019 16.08.2019 Inngående brev 96/16 - Skylddelingsforretning av 091174 Geir Lorentzen
13867/2019 16.08.2019 Inngående brev Påminning - Utlysning av kriseskjønnsmidler 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
13859/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Riving av gammel garasje - deler av bygget Ole Sørensen
13857/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - garasje - 43/303 Ole Sørensen
13855/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 9/71 Vidar Steen Aanes
13854/2019 16.08.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing 2/22 og 2/34 Ågot Kristoffersen
13844/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 85/27 Unni Ånstad
13842/2019 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på 13/14 Unikus - Arn Kyrre Jakobsen
13812/2019 16.08.2019 Inngående brev 88/105 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - arealoverføring Ken G. Karlsen
13780/2019 15.08.2019 Inngående brev 18/58 kart som viser avstand til eiendomsgrense Lauritz Henriksen
13776/2019 15.08.2019 Utgående brev Melding om utført retting av matrikkelenhet 89/74 Inger Falck
13775/2019 15.08.2019 Utgående brev 25/38 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Sjötun Spell Barbro
13768/2019 15.08.2019 Inngående brev Redegjørelse for feil i utfylt skjema Solveig Johansen
13781/2019 15.08.2019 Inngående brev Møteinnkalling Administrativ gruppe - Finnsnes 20.08.2019 Lenvik kommune
13779/2019 15.08.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
13740/2019 15.08.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - 46/95 Statens Kartverk
13732/2019 15.08.2019 Utgående brev 36/185 - Vedrørende søknad om igangsettingstillatelse for utførelse av Felleskjøpet Storsteinnes - Odin Prosjektering ODIN PROSJEKTERING AS
13721/2019 15.08.2019 Inngående brev Orientering om staten inntreden som saksøker *****
13702/2019 15.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon Hans Sandsdalen
13701/2019 15.08.2019 Utgående brev Melding om fullført matrikulering - fradeling av parsell fra 102/113 Torbjørn Conrad Pettersen
13724/2019 15.08.2019 Inngående brev Dekning av utgifter til båretransport - melding om vedtak NAV Balsfjord - Storfjord
13723/2019 15.08.2019 Utgående brev Vedrørende retting av grense mellom eiendom 58/11 og 58/1 Jørgen Andreas E Slettmo
13705/2019 15.08.2019 Utgående brev ENDRING AV DATO FOR VARSLET OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOM 95/84 Pål Vangen m.fl.
13730/2019 15.08.2019 Utgående brev Tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng uten nedmolding ut september måned Gårdbrukere i Balsfjord kommune
13722/2019 15.08.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling av investeringstilskudd INNOVASJON NORGE
13713/2019 15.08.2019 Utgående brev 90/64 - Vedrørende søknad tillatelse til tiltak - riving - Helge Jensen Helge Jensen
13709/2019 15.08.2019 Inngående brev Innsending av skylddelingsforretning Inger Falck
13706/2019 15.08.2019 Utgående brev ENDRING AV DATO FOR VARSLET OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOM 90/8 Halgeir Ringjord m.fl.
13704/2019 15.08.2019 Utgående brev ENDRING AV DATO FOR VARSLET OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ EIENDOM 49/28 Svanhild Renate Sandnes m.fl.
13693/2019 15.08.2019 Utgående brev 103/6 - Ferdigattest Bygning 191835883 - Arnljot Ursfjord Arnljot Ursfjord
13691/2019 14.08.2019 Inngående brev Søknad kompetansemidler Helse og omsorg Siw Laila Nilsen
13690/2019 14.08.2019 Inngående brev Tilleggopplysninger fradeling 43/24 Jarle Høiseth
13687/2019 14.08.2019 Inngående brev Søknad om kompetansemidler May-Tove Johansen
13681/2019 14.08.2019 Inngående brev Søknad om kompetansemidler - Maj Næss Maj Næss
13678/2019 14.08.2019 Inngående brev Depositum nøkkel BBS - trekk i lønn Andrine Bergum Balsfjord Kommune - Glenn Karlsen
13670/2019 14.08.2019 Inngående brev Skylddelingsforretning fra 270971 Aud Strand
13659/2019 14.08.2019 Inngående brev Informasjon om dispensasjonssøknad maria amalie rikardsen
13688/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/62 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Ronny André Nordgård m.fl.
13695/2019 14.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 10/29 og 10/8 Herolf Hansen
13686/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/1 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Anita Dahlberg
13682/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/26 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Dagfinn Henriksen
13669/2019 14.08.2019 Utgående brev 18/58 - Ufullstendig søknas om tillatelse til tiltak - Thomas Moaksen TEGNE & BYGGESERVICE AS
13680/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/23 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Elly Johansen Falkstad
13665/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/3 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Even Edvardsen
13662/2019 14.08.2019 Utgående brev Vedrørende informasjon om dispensasjonssøknad Maria Amalie Rikardsen
13664/2019 14.08.2019 Inngående brev Melding om befaring i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid, planprogram på høring og forhandling om utbyggingsavt utbyggingsavtale - Områdeplan datasenter Stormoen Troms fylkeskommune
13700/2019 14.08.2019 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon Hans Sandsdalen
13677/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/18 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Ole Ingvald Johansen
13676/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/14 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Odd-Erik Bakkeli m.fl.
13674/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/8 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Einar Asbjørn Johannessen
13673/2019 14.08.2019 Utgående brev 87/100 - Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Henry Sletten Henry Odd Sletten
13671/2019 14.08.2019 Inngående brev Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø - Nord-Norgebanen Troms fylkeskommune
13667/2019 14.08.2019 Utgående brev 39/7 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Leif Sagelv
13639/2019 13.08.2019 Inngående brev Anmodning om forlenga prosjektvarighet Birgit Dorothea Nielsen
13610/2019 13.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Områdeplan Stormoen - etablering av kraftkrevende industri Per Erik Kristensen
13609/2019 13.08.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse fra 102/73 Rørleggermester Jan Yngve Mathisen
13642/2019 13.08.2019 Utgående brev 42/2 - Svar på søknad om ferdigattest- Stein Antonsen Stein Magne Antonsen
13641/2019 13.08.2019 Utgående brev 59/9 - Svar på anmodning om forhåndskonferanse - Tåle Skogan Tåle Segtnan Skogan
13645/2019 13.08.2019 Inngående brev Søknad om omklassifisering av eiendom 33/9 Einar Brygghaug
13638/2019 13.08.2019 Inngående brev Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Asfaltering Fjellskardalen KV 9042 Nord Vei & Anlegg AS
13631/2019 13.08.2019 Inngående brev Purring på svar på anmodning om redegjørelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
13630/2019 13.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 102/3 og 103/8 Lars Daae Horvei
13629/2019 13.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 25/38 Barbro Sjøtun
13626/2019 13.08.2019 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking 42/4 (39/147) i Balsfjord Gunnar Asle Hemmingsen
13621/2019 13.08.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 090819 for - ***** ***** Helfo
13620/2019 13.08.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter Kunnskapsdepartementet
13619/2019 13.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
13611/2019 13.08.2019 Utgående brev Innvilget skjenkebevilling - lyrikkopplesning med vinservering 040919 Balsfjord folkebibliotek
13618/2019 13.08.2019 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere herunder grunntilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDI
13617/2019 13.08.2019 Utgående brev Varsel om befaring av nydyrkingsfelt THORSTEINN MARINÓSSON STORNES GÅRD
13616/2019 13.08.2019 Utgående brev 58/2 - Angående søknad om tiltak uten ansvarsrett - Jørgen Slettmo Jørgen Andreas E Slettmo
13613/2019 13.08.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - 38/11 Svend-Harald Stensland / Oddvar Olavsen
13581/2019 13.08.2019 Utgående brev 90/115 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet MALANGEN FYSIOTERAPI AS
13580/2019 13.08.2019 Utgående brev Referat ped.ledermøte 12.08.19 *****
13643/2019 13.08.2019 Utgående brev 36/21 - Svar på søknad om ferdigattest - Bjarne Løvli Bjarne Leif Harald Løvli
13636/2019 13.08.2019 Inngående brev 89/91 - Kvittering for varsel om oppmålingsforretning Jorunn Andrea Kvamme
13635/2019 13.08.2019 Utgående brev Angående henvendelse om egnethet for overtakelse av gården Annette Nordhus
13530/2019 13.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 hyttetomter i henhold til reguleringsplan 90-9 Ringjord hyttefelt 90/8 i Balsfjord Egil Oskar Røstad
13529/2019 13.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 hyttetomter i henhold til reguleringsplan 90-9 Ringjord hyttefelt 90/8 i Balsfjord Signy Torbjørg Giskemo
Versjon:5.1.1