eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
17502/2019 17.10.2019 Inngående brev Anmodning om forlenga prosjektvarighet Birgit Dorothea Nielsen
17500/2019 17.10.2019 Inngående brev Søknad om erstatning i forbindelse med avlingssvikt Odd Ronald Nilsen
17452/2019 17.10.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenheter 93/45 med 93/67 Roger Slettli
17409/2019 17.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn Landbruknord - Unni Furumo
17499/2019 17.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Telespor Lars Ivar Fause
17494/2019 17.10.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 090919 - 090920 - assistent og lærervikar ved Sand skole Tone Marlen Bjørkås Haukvik
17492/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 32/7 Kjell Gøran Lockertsen
17471/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 78/1 Wenche Hansen
17470/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 78/1 Tove Andreassen
17468/2019 17.10.2019 Inngående brev 12/7 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Gunnar Knutsen
17467/2019 17.10.2019 Utgående brev Referat forhåndskonferanse 17.10.2019 Turid Halstensen
17465/2019 17.10.2019 Inngående brev 27/11 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Åse Høgmo
17464/2019 17.10.2019 Inngående brev 45/2 og 45/13 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Silje Helen Nordseth
17463/2019 17.10.2019 Inngående brev 45/2 og 45/13 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast Fred Eirik Moen
17461/2019 17.10.2019 Inngående brev 34/70 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast Ewos AS
17459/2019 17.10.2019 Inngående brev 69/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast Solveig Johanne Johansen
17458/2019 17.10.2019 Inngående brev 69/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Johannes Kristian Johannessen
17440/2019 17.10.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 141019 Helfo
17491/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 96/55 Anne Lovise Giæaver Haugland
17490/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 83/90 Kristin Wolff Skaalvik
17489/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 89/124 Karl Olav Kjile Pettersen
17488/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 26/40 Steinar Hjerpset
17487/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 26/40 Kjetil Hjerpset
17486/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 26/40 Marianne Hjerpset
17474/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 96/58 og 96/70 Andreas Hofsøy Køhler
16695/2019 17.10.2019 Utgående brev 85/41 og 85/42 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - innvilget Bård Ivar Tollefsen
17469/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 78/26 Ruth Pettersen
17460/2019 17.10.2019 Inngående brev 69/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast Hermod Kvitnes
17472/2019 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 96/58 og 96/70 Cathrine Charlotte Hofsøy Køhler
17456/2019 17.10.2019 Inngående brev 69/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Alf Isak Johannessen
17450/2019 17.10.2019 Inngående brev 69/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Randi Kvitnes
17449/2019 17.10.2019 Inngående brev 89/6 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gøran Simonsen
17447/2019 17.10.2019 Inngående brev 89/42 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gøran Simonsen
17441/2019 17.10.2019 Inngående brev 7/6 og 7/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Victoria Hanssen og Bjørn Erik Rørbakk
17496/2019 17.10.2019 Inngående brev 43/513 - Søknad om ferdigattest Carina Irene Andersen
17453/2019 17.10.2019 Inngående brev 69/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Erling Sigurd Johannessen
17451/2019 17.10.2019 Inngående brev 69/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anna Kirsti Kvitnes
17425/2019 17.10.2019 Utgående brev Sak 19/1308 - Melding om utført retting av grense i kart - 61/9 Therese Pettersen
17388/2019 17.10.2019 Utgående brev FØLGEBREV FOR DOKUMENTER TIL TINGLYSING, SAK 19/686 - 1933-BALSFJORD KOMMUNE - AREALOVERFØRINGER FRA 103/9 TIL 103/66, 72 OG 60. STATENS KARTVERK TINGLYSING
17389/2019 17.10.2019 Utgående brev Sak 19/686 - Melding om utført matrikulering Tormod Gangsei
17360/2019 17.10.2019 Utgående brev 102/7 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - Johan Staff NYSTED AS
17405/2019 17.10.2019 Utgående brev 9/161 - Tillatelse til tiltak - Bolig - Maria Hemmingsen-Larsen NYSTED AS
12952/2019 17.10.2019 Utgående brev Svar på oppsummeringsbrev for 2018 - Balsfjord kommune KomRevNord
17387/2019 16.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad - Kvitsand Garasje Røyken UIL
17383/2019 16.10.2019 Inngående brev Rapport etter tematilsyn - Brukers plikter Tromso Kommune - Øystein Mathias Høydal
17378/2019 16.10.2019 Inngående brev Sluttrapport for avfallsplan Nysted Bygg AS
17376/2019 16.10.2019 Inngående brev Ny langtidsplan for forsvarssektoren Forsvarsdepartementet
17275/2019 16.10.2019 Inngående brev 17/5 - Søknad avlingssvikt - Livlaga SA Livlaga SA
17321/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - utvidelse av cafe og kjøkken Cafe avec - Skogli-AS SKOGLI-AS
17320/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - landbruksmessa - Landbruk Nord LANDBRUK NORD SA
17312/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Arktisk kje - ny trendy delikatesse - Arktisk Kje SA ARKTISK KJE SA
17301/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - opprettelse av bigård - Gullesfisk Joachim Gullesen GULLESFISK JOACHIM GULLESEN
17300/2019 16.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad om tilskudd fra næringsfondet - ny avlastningsfjøs - Torbjørn Rognseth TORBJØRN ROGNSETH
17298/2019 16.10.2019 Utgående brev 95/48 - Tillatelse til tiltak - tilbygg til eksisterende hytte - Maria Rikardsen Maria Amalie Rikardsen
17281/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad til næringsfondet - kjøp av melkekvote - Kristin Anka Heim KRISTIN ANKA HEIM
17278/2019 16.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad til næringsfondet - nydyrking - Hans Andreassen HANS JR ANDREASSEN
17274/2019 16.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad til næringsfondet - HMS-tiltak for styrking av konkuranseevnen - Solli Gård Birgitte Andreassen
17272/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om endring av kommunalteknisk abonnement - ***** *****
17296/2019 16.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring mellom 88/8 og 88/105 88/105 i Balsfjord Jan-Magnus Kvamme
17295/2019 16.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring mellom 88/8 og 88/105 88/105 i Balsfjord Brita Odland Kvamme
17292/2019 16.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring mellom 88/8 og 88/105 88/105 i Balsfjord Kjell Myhre Junge
17291/2019 16.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring mellom 88/8 og 88/105 88/105 i Balsfjord Solveig Helene Jacobsen
17290/2019 16.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring mellom 88/8 og 88/105 88/105 i Balsfjord Jan Harald Alnes
17307/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - utvidelse av hundegård - Trapper's Farm AS TRAPPER'S FARM AS
17294/2019 16.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring mellom 88/8 og 88/105 88/105 i Balsfjord Hege Villumstad
17293/2019 16.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring mellom 88/8 og 88/105 88/105 i Balsfjord Sverre Benjaminsen
17289/2019 16.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring mellom 88/8 og 88/105 88/105 i Balsfjord Lars Arne Sand
17287/2019 16.10.2019 Inngående brev Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene Bufetat
17286/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - kjøp av melkekvote - Stein Antonsen STEIN ANTONSEN
17285/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - kjøp av melkekvote - Jørgen Slettmo JØRGEN SLETTMO
17284/2019 16.10.2019 Utgående brev Sak 19/755 - Melding om utført matrikulering - 93/9 Guri-Anne Ryeng-Berglund
17386/2019 16.10.2019 Inngående brev Foreløpig svar i forvaltningssak - 43/167 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17187/2019 16.10.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
17308/2019 16.10.2019 Utgående brev Lekkasje på vannledningen 26/12 Robert Ketil Fagerli m.fl.
17347/2019 16.10.2019 Inngående brev 12/7 - Arealdisponering Gunnar Knutsen
17390/2019 16.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****
17379/2019 16.10.2019 Inngående brev Bekreftelse Næringsfondet Cafe Avec Kjell-Oddvar Skogli
17377/2019 16.10.2019 Inngående brev ***** - Søknad om avløsertilskudd - ***** ***** ***** *****
17356/2019 16.10.2019 Inngående brev Oppsummering og referat fra eiermøte den 270919 - Ressurs Tromsø AS Ressurs Tromsø AS v/Andreas Østenrød
17353/2019 16.10.2019 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd - 050919 - 150919 *****
17348/2019 16.10.2019 Inngående brev 12/7 - Arealdisponering - veranda Mona og Gunnar Knutsen
17343/2019 16.10.2019 Inngående brev Husleiekontrakt - Kløverlundveien 10 - Leil 1 *****
17340/2019 16.10.2019 Inngående brev Avslutning av sak om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Politiet
17336/2019 16.10.2019 Utgående brev Sak 19/862 - vedrørende arealoverføring - krav om pantefrafall Ken H Grønli Karlsen
17332/2019 16.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 - Næringsforeningen i Tromsøregionen NÆRINGSFORENINGEN I TROMSØREGIONEN
17271/2019 15.10.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
17266/2019 15.10.2019 Inngående brev Søknad omsorgsbolig - ***** ***** ***** *****
17265/2019 15.10.2019 Utgående brev 90/115 - Melding om utført matrikulering MALANGEN FYSIOTERAPI AS
17255/2019 15.10.2019 Utgående brev 33/12 - Ufullstendig søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - rive og bygge nytt naust - Kjell Karlsen Kjell Karlsen
17252/2019 15.10.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon Røyken UIL v/ Halvor Lunde
17269/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - 080719 - 310819 *****
17268/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - 010919 - 300919 *****
17249/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om avløsertilskudd 220819 - 090919 *****
17234/2019 15.10.2019 Utgående brev Tilskudd ikke-kommunal barnehage august -desember 2019 TROLLSKOGEN BARNEHAGE STORSTEINNES SA
17228/2019 15.10.2019 Utgående brev Innkalling personal møte 11.11.2019 *****
17226/2019 15.10.2019 Utgående brev Referat personalmøte 14.10.2019 *****
17220/2019 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS - 2019 Helsedirektoratet
17261/2019 15.10.2019 Utgående brev Særutskrift: Klage på vedtak i sak 117/19 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17250/2019 15.10.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - Utvidelse Bergneset havn Norconsult
17241/2019 15.10.2019 Utgående brev Følgeskriv - dokumenter til tinglysing - Arealoverføring fra 50/1 til 50/20, 1933-Balsfjord kommune STATENS KARTVERK TINGLYSING
17240/2019 15.10.2019 Inngående brev Notat - befaring og orienterende geotekniske vurdering 57/17 Norconsult AS for Øystein Pedersen
17239/2019 15.10.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon Sør-Malangen friluftslag
17231/2019 15.10.2019 Utgående brev Melding om avvik - mottatt epikrise Helse Førde HF
17216/2019 15.10.2019 Utgående brev Sak 19/1007 - Melding om utført matrikulering på 79/3 Gjertrud Rognlid Hagaseth
17230/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om avløsertilskudd 160419 - 010519 *****
17229/2019 15.10.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak 9/161, Ørnesveien 62 Maria Hemmingsen-Larsen
17219/2019 15.10.2019 Utgående brev Oversendelse gamle undersøkelser - Bergneset havn Norconsult v/ Bjørn Hellebust m.fl.
17210/2019 15.10.2019 Utgående brev Særutskrift: Søknad om dispensasjon fra spredetidspunkt for husdyrgjødsel Stein Magne Antonsen
17221/2019 15.10.2019 Utgående brev Sak 19/1060 - Melding om utført matrikulering av tomt 10 - Nova boligfelt Kristin Wolff Skaalvik
17208/2019 15.10.2019 Utgående brev Særutskrift: Søknad om dispensasjon fra spredetidspunkt for husdyrgjødsel Kristin Anka Heim
17235/2019 15.10.2019 Inngående brev Ny purring på svar på anmodning om redegjørelse i sak om avvisning av klage FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17338/2019 15.10.2019 Inngående brev Melding om konkursåpning - ***** ***** ***** Justitia AS
17251/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedrørende kjøretrase *****
17196/2019 14.10.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedrørende skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon - Juli - august 2019 Komrev Nord
17142/2019 14.10.2019 Inngående brev Brannvernrapport Sand Skole - Innsynskrav i dokumenter angående brannvernkrav Geir H Nilsen
17141/2019 14.10.2019 Inngående brev Hamnvåg montessoriskole Rapport etter tematilsyn 071019 - Eiers plikter Tromsø Kommune
17140/2019 14.10.2019 Inngående brev Angående byggesak på 34/70 - Ewos Bergneset - Nytt tørketårn Multiconsult
16952/2019 14.10.2019 Utgående brev Godkjenning - dispensasjon for arealoverføring mellom 88/105 og 88/8 Jan-Magnus Kvamme
17058/2019 14.10.2019 Utgående brev Ansiennitetsberegning Femielyn Narvaza Ramos
14484/2019 14.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på faktainformasjon om eiendom - 47/225 Alf Magne Johansen
17213/2019 14.10.2019 Inngående brev Informasjon til kommuner med formidlings- og automatikkavtaler og som er berørt av regionreformen Norkart
17204/2019 14.10.2019 Inngående brev Regionale overvåkingsprogram - Troms og Finnmark vannregion - Norsk-Finsk vannregion FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17203/2019 14.10.2019 Utgående brev Eierforhold - 103/126 Gunnar Heggmo
17202/2019 14.10.2019 Utgående brev Eierforhold - 103/126 Asbjørn Magnar Nilsen
17201/2019 14.10.2019 Utgående brev Eierforhold - 103/126 Einar Johannes Rognli
17200/2019 14.10.2019 Utgående brev Følgebrev til dokumenter til tinglysing - Arealoverføring fra 27/5, 1933 Balsfjord kommune STATENS KARTVERK TINGLYSING
17183/2019 14.10.2019 Utgående brev 34/33 Tillatelse til tiltak - Hall for Senja Avall Miljø AS ING K DØMBE
17179/2019 14.10.2019 Inngående brev 102/7 Søknad om tillatelse i ett trinn for fasadeendring på fjøs Nysted AS
17176/2019 14.10.2019 Inngående brev Erklæring om arealoverføring fra 88/8 til 88/84 Lars Arne Sand
17198/2019 14.10.2019 Utgående brev Eierforhold - 103/126 Kari Agnete Holm
17194/2019 14.10.2019 Utgående brev Følgebrev til dokumenter til tinglysing - Arealoverføring 29/69 - 1933 Balsfjord kommune STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN
17193/2019 14.10.2019 Utgående brev Referat ped.ledermøte 14.10.2019 *****
17191/2019 14.10.2019 Utgående brev sak 19/931 - Melding om utført matrikulering 18/58 Thomas Moaksen
17178/2019 14.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
17169/2019 14.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på 33/12 - rive og bygge nytt naust Kjell Karlsen
17175/2019 14.10.2019 Inngående brev Erklæring om retting av grense i kart - 61/9 Therese Pettersen m.fl.
17162/2019 14.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt ved sykeavløsing Anette Heggelund-Johansen
17161/2019 14.10.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord 89/34 og 89/7 Reidar Ingebrigtsen m.fl.
17160/2019 14.10.2019 Inngående brev Avtale om arbeidspraksis ***** ***** ***** *****
17159/2019 14.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust Kjell Karlsen
17151/2019 14.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding ang. eiendomsskatt- 97/18 Oddmund Vekve
17123/2019 14.10.2019 Utgående brev Angånde drift av eiendom 76/4 Ek-Advokatkontor - Vibeke Ek
17145/2019 14.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om bygging av landbruksveg Holmefjellvegen 44/2 Kim-Stian Nordgård
17143/2019 14.10.2019 Utgående brev 34/70 - Rammetillatelse - Tørketårn - Ewos Bergneset MULTICONSULT NORGE AS
17139/2019 14.10.2019 Inngående brev Faktainformasjon om eiendom - 88/34 Johnny Nordvang
17124/2019 14.10.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling INNOVASJON NORGE
17168/2019 14.10.2019 Inngående brev Krav om matrikulering av 33/12 Kjell karlsen
17138/2019 14.10.2019 Inngående brev Anmodning om å besvare henvendelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17137/2019 14.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til oppgradering av Feide Utdanningsdirektoratet
17136/2019 14.10.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon eiendom - 84/75 Ingrid Anlaug Bakke
16866/2019 14.10.2019 Utgående brev Krav om endring av bygningstype i matrikkelen -15/3 Widar Hansen
16875/2019 14.10.2019 Utgående brev Vedrørende oppdatert kart - 43/574 Thoralf Willumsen
17116/2019 11.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - Uttalelse - Fv.7890 - Nabovarsel - 96/134 Statens Vegvesen
17077/2019 11.10.2019 Inngående brev 91/1 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - arealoverføring fra 19/1 til 91/21 Randi Lakseide
17074/2019 11.10.2019 Inngående brev Påminnelse om anmodning om redegjørelse for sak - 1. gangs purring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17071/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad dispensasjon fra utdanningskravet Malangen barnehage Malangen Barnehage v/An-Magritt Asplund
17115/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 220819 - 090919 *****
17114/2019 11.10.2019 Inngående brev Foreløpig svar - klage på målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse - vald 32 Tamok Midtre for 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17099/2019 11.10.2019 Utgående brev 37/56 - Manglende dokumentasjon Bjørnar Elvemo
17090/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - instutisjons kokk 85% stilling i Omsorgstjenesten Malangen - Marita Bakketun Marita Bakketun
17088/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - instutisjons kokk 85% stilling i Omsorgstjenesten Malangen - I N C A Ina Catherine Holtermann
17089/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - instutisjons kokk 85% stilling i Omsorgstjenesten Malangen - Marianne Jørgensen Marianne Jørgensen
17087/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - instutisjons kokk 85% stilling i Omsorgstjenesten Malangen - Gunn heidi Løvli Gunn Heidi Løvli
17113/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 34/33 - Hall for Senja Avall Miljø AS Ing. K Dømbe - Ketil Dømbe
17106/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 060519 - 120519 *****
17076/2019 11.10.2019 Inngående brev 91/1 og 91/21 - Krav om matrikulering - Randi Lakseide Randi Lakseide
17057/2019 10.10.2019 Inngående brev Søknad kompetansemidler Kenneth Abrahamsen
17056/2019 10.10.2019 Inngående brev Drift av eiendom 76/4 Ek-Advokatkontor - Vibeke Ek
17030/2019 10.10.2019 Inngående brev Endring i rekvisisjon av oppmålingsforretning - 61/2 og 61/13 Therese Pettersen
17014/2019 10.10.2019 Inngående brev Søknad om erstatning i forbindelse med avlingssvikt Annette Heggelund-Johansen
17011/2019 10.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - Søknad om skilt for 30 km/t-sone og gang- / sykkelvegskilt mellom Langskogveien og Malangsveien FV7892 Statens Vegvesen
17007/2019 10.10.2019 Inngående brev Skiltsak Langskogveien Mortenhals Gunnhild Mosli
17021/2019 10.10.2019 Utgående brev Utbetaling nydyrkingstilskudd, Jørgen Slettmo gnr 58 bnr 1 og 2 Jørgen Andreas E Slettmo
17048/2019 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
17043/2019 10.10.2019 Inngående brev Eierforhold - 103/126 Asbjørn Nilsen
17046/2019 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende innlevert kart til søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
17009/2019 10.10.2019 Utgående brev Utbetaling nydyrkingstilskudd, Krister Myhre gnr 39 bnr 12 Krister Myhre
17053/2019 10.10.2019 Inngående brev 103/9 - Erklæring om rettighet i fast eiendom Marianne H. Eggen m/flere
17050/2019 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
17044/2019 10.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
17038/2019 10.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid - ***** ***** *****
17062/2019 10.10.2019 Inngående brev Startlån søknad *****
16918/2019 09.10.2019 Utgående brev Referat foreldremøte 081019 Foresatte 10. trinn
16954/2019 09.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad om betalingsavtale - ***** ***** *****
16953/2019 09.10.2019 Inngående brev Betalingsavtale - ***** ***** *****
16950/2019 09.10.2019 Inngående brev 43/14 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Håvard Hansgård
16948/2019 09.10.2019 Inngående brev 48/183 - Søknad melding om VA tilknytning til offentlig ledningsnett Tore Noreng
16961/2019 09.10.2019 Inngående brev 65/1 - Vedrørende bygging av landbruksvei Mauken Tromsdalen Reinbeitedistrikt
16960/2019 09.10.2019 Utgående brev Vedrørende sak - kartvedlegg mangler Ken Grønli Karlsen
16951/2019 09.10.2019 Inngående brev Betalingsavtale - ***** ***** ***** *****
16949/2019 09.10.2019 Inngående brev Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket Mattilsynet
16982/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Betina Nore´n *****
16981/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Silje Michalski *****
16977/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Camilla Riise Fredheim Loor *****
16980/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Soraya Angell *****
16979/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Arisa Phaekhongkha *****
16978/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Marlen-Viktoria Karlsen *****
16976/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Torbjørn Tømmermo *****
16975/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Milica Milenkovic *****
16966/2019 09.10.2019 Inngående brev 50/1 - Erklæring om arealoverføring Roald Vesterbotn
Versjon:5.1.1