eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12597/2020 10.07.2020 Utgående brev Periodisk oppgjør juni 2020 Formannskapet
12587/2020 10.07.2020 Utgående brev Behandling av klage på eiendomsskatt - 96/106 Tore Ragnar Karlsen
12586/2020 10.07.2020 Inngående brev 38 Gravemelding for klargjøring av videre utbygging - 21/21 Brødrene Karlsen anleggsdrift AS
12583/2020 10.07.2020 Inngående brev 37 Gravemelding for fiber - 29/3 Myrvoll Maskin AS
12582/2020 10.07.2020 Inngående brev Tilbud - ACOS Interact ACOS
12580/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - 180720 Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS
12576/2020 10.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale årsvikariat enhetsleder Laksvatn Oppvekstsenter Rune Benonisen
12523/2020 10.07.2020 Utgående brev Særutskrift: Søknad om fornyelse av dispensasjon for kjøring på barmark - ***** ***** *****
12519/2020 10.07.2020 Utgående brev Skade på postkasse stativ etter brøyting Robin Ophus m.fl.
12518/2020 10.07.2020 Utgående brev Snø - lager i veikryss Tffk - Håkon Einar Løvland
12424/2020 10.07.2020 Utgående brev 10/58 - Avslag på søknad om ferdigattest og forhåndsvarsel - Lillian Thomassen POLARSTJERNA BYGG AS
12369/2020 10.07.2020 Utgående brev 91/72 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av garasje - Bengt H. Grønås NYSTED AS
12571/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder ved Laksvatn oppvekstsenter, 1 års vikariat i Laksvatn oppvekstsenter - Geir Tansø *****
12502/2020 10.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling helsefagarbeider, 90 % stilling, Balsfjord bo- og servicesenter Celina Nordgård Nordeng
12497/2020 10.07.2020 Utgående brev Tilbud stilling kjøkkenassistent 37,81 % stilling Kirsti Westerbotn
12394/2020 10.07.2020 Utgående brev 26/136 - Vedr. søknad om bygging av garasje - Bjørn Kristiansen Bjørn Martin Kristiansen
12363/2020 10.07.2020 Utgående brev 47/137 - Tillatelse i ett trinn - riving og bygging av nytt bygg med to boenheter - Elisabeth Nysted NYSTED AS
12602/2020 10.07.2020 Utgående brev Behandling av klage på eiendomsskatt - 47/9 Thore Rasmussen
12592/2020 10.07.2020 Utgående brev Behandling av klage på eiendomsskatt- 95/66 Inger Marie Magnussen
12599/2020 10.07.2020 Utgående brev 88/118 - Melding om utført matrikulering av grensejustering mot 88/8 Sigmunn Sørensen
12594/2020 10.07.2020 Utgående brev Behandling av klage på eiendomsskatt - 9/140 Bjørn Andersen
12593/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad om utbygg fritidseiendom 93/32 Hilde Lydersen
12589/2020 10.07.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - 51/33 Gunnar Bjørkli
12563/2020 10.07.2020 Utgående brev Behandling av klage på eiendomsskatt - 90/81 og 90/107 Egil Oskar Røstad
12556/2020 10.07.2020 Utgående brev Følgebrev til tinglysing: 5422- Balsfjord kommune, seksjonering eiendom 102/119 Statens Kartverk
12555/2020 10.07.2020 Utgående brev 43/550 - Oversendelse av NVEs foreløpige innspill SAFE CONTROL ENGINEERING AS
12540/2020 10.07.2020 Utgående brev Tilsvar bekreftelse vann og avløp - 47/137 Jan Nysted
12536/2020 10.07.2020 Utgående brev Tilsvar på brev vedrørende byggesak 47/137 Jan Nysted
12533/2020 10.07.2020 Inngående brev Tine Storsteinnes - Brukstillatelse - Samsvarserklæring brannslukkeanlegg Tromsbygg v/ Vidar Hauglid
12530/2020 10.07.2020 Inngående brev NVEs foreløpige innspill - Høring - Søknad om dispensasjon for bygging av ny bro over takelva på Takvassveien - 43/550 - Balsfjord kommune NVE v/ Eva Margareta Forsgren
12524/2020 10.07.2020 Inngående brev Møtereferat Samarbeidsråd Mauken-Blåtind 25 juni 2020 Forsvarsbygg v/Thor Eirik Næss Bakken
12570/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder ved Laksvatn oppvekstsenter, 1 års vikariat i Laksvatn oppvekstsenter - Rune Benonisen *****
12567/2020 10.07.2020 Utgående brev 35/1 - Innvilget søknad om fradeling av boligtomt Gunnar Elling Hansen
12531/2020 10.07.2020 Inngående brev Prosjektrapport- skuterløyper Balsfjord 30.6.2020 Arne Sundheim
12510/2020 10.07.2020 Utgående brev Forespørsel om skilt langs Skogveien Ilze Elksne
12515/2020 10.07.2020 Inngående brev Om kjølerom og stellerom for begravelsesbyråene - Balsfjord Bo - og Servicesenter. Kirkevergen
12513/2020 10.07.2020 Utgående brev 36 Svar på gravemelding utskifting LSP master på 9/161 - Ørnesveien Brødrene Albrigtsen AS
12512/2020 10.07.2020 Inngående brev Opplysninger om forbrukerkreditt *****
12504/2020 10.07.2020 Utgående brev Tilbud helsefagarbeiderstilling, 56 % , Balsfjord bo og servicesenter Silje Hille Skaue
12528/2020 10.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak - Balsfjord kommune sak 2012/424 - 7597/2020 søknad om dispensasjon fra planbestemmelser – reguleringsplan 5422-249 Anne Nesbakken
12526/2020 10.07.2020 Utgående brev Kjørebok for barmarkskjøring 2020 - 2023 *****
12525/2020 10.07.2020 Inngående brev NVEs generelle tilbakemelding - Nytt offentlig ettersyn - Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Meistervik kommunale boligfelt - Plannr. 5422-141 - Balsfjord kommune NVE v/ Eva Margareta Forsgren
12522/2020 10.07.2020 Utgående brev Godkjenning: 102/119 - Søknad om seksjonering Knut Rye-Holmboe
12535/2020 10.07.2020 Inngående brev Vedrørende byggesøknad 47/137 Jan Nysted
12600/2020 10.07.2020 Inngående brev Svar på brev ang 95/34 Henning Norbakken
12553/2020 10.07.2020 Inngående brev 56/2 - Avtale om leie av jord Knut Otto Fredheim
12534/2020 10.07.2020 Utgående brev Ny Skutvik bru i Fjellbygda Roar Flydal
12539/2020 10.07.2020 Inngående brev Bekreftelse vann og avløp - 47/137 Jan Nysted
12601/2020 10.07.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan Tore Nordeng
12483/2020 09.07.2020 Inngående brev Kopi - oppsigelse av jordleiekontrakt Solveig Kristine Fossmo
12481/2020 09.07.2020 Inngående brev Angående arealoverføring 91/1 til 91/21 Sametinget
12425/2020 09.07.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning - 34/1 Nils Kåre Sørensen
12505/2020 09.07.2020 Inngående brev Forespørsel om å ta imot nye stillinger som LIS 1-leger fra 01092021 i kommunene som samarbeider med UNN Tromsø om slike stillinger FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
12436/2020 09.07.2020 Inngående brev 85/7 - Naust - beskrivelse fra Hamco Jonny Reinholdtsen
12433/2020 09.07.2020 Utgående brev 66/2 - Foreløpig svar angående krav om endring av bygningstype i Matrikkelen Tore Ingmunn Mortensen
12431/2020 09.07.2020 Inngående brev 95/34 - Spørsmål vedrørende oppføring av erstatningshytte Henning Norbakken
12428/2020 09.07.2020 Utgående brev Vedrørende reguleringsplan Laksvatn Stephan Hemmingsen
12489/2020 09.07.2020 Inngående brev Angående fradeling - 95/9 Sametinget
12455/2020 09.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast sykepleierstilling i Hjemmetjenesten Nordkjosbotn og Laksvatn - Sandra Benedicte Norbye *****
12416/2020 09.07.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
12435/2020 09.07.2020 Inngående brev 85/7 - Situasjonskart tomt Jonny Reinholdtsen
12493/2020 09.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder Hamnvåg familiebarnehage
12503/2020 09.07.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
12490/2020 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for Coop Meistervik i Balsfjord kommune Direktoratet for mineralforvaltning
12486/2020 09.07.2020 Inngående brev Angående fradeling av bolighus nr 2 fra driftsenhet - dispensasjon LNFR - 44/2 Sametinget
12482/2020 09.07.2020 Inngående brev Vedrørende 64/27 - dispensasjonssak Sametinget
12473/2020 09.07.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte den 220620 Helse- og familieenheten
12484/2020 09.07.2020 Inngående brev Bekymringer vedrørende ***** ***** *****
12476/2020 09.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
12460/2020 09.07.2020 Utgående brev 85/7 - Vedr. ønske om bygging av naust - Jonny Reinholdtsen Jonny Reinholdtsen
12450/2020 09.07.2020 Utgående brev 95/34 - Svar på spørsmål vedrørende oppføring av erstatningshytte - Henning Norbakken Henning Østvoll Norbakken
12432/2020 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til felling av skog på kommunens eiendom Stephan Hemmingsen
12430/2020 09.07.2020 Inngående brev Navnesak - Oppstart av navnesak 2020/231 - Nordsamiske naturnavn og et bruksnavn i Andersdalområdet - høring Tromsø kommune
12488/2020 09.07.2020 Inngående brev Angående fradeling - 86/15 Sametinget
12043/2020 09.07.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt for eiendom - 43/479 Gørill Evy Nesset
12031/2020 09.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Kontroll av to grensepunkt mot 34/41 34/1 i Balsfjord Nils Kåre Sørensen
12332/2020 08.07.2020 Utgående brev 64/27 - Vedtak om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 - Knut-Aril Olsen og Mona-Katrin Fjeld Kurt Arild Olsen
12387/2020 08.07.2020 Utgående brev 83/2 - Tilbakemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune NYSTED AS
12427/2020 08.07.2020 Inngående brev 36 Gravemelding utskifting LSP master på 9/161 - Ørnesveien Brødrene Albrigtsen AS
12417/2020 08.07.2020 Utgående brev 29/3 - Ufullstendig søknad om tillatelse i ett trinn - drivstoffanlegg - Cowi AS COWI AS
12292/2020 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling 78, 4 % sykepleier, BBS Janne-Guri H Edvardsen
12410/2020 08.07.2020 Utgående brev 103/182 - Ferdigattest - Knut Kristiansen MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
12407/2020 08.07.2020 Inngående brev Avkjøring/vei 91/72 og 91/73 Anette Pedersen
12400/2020 08.07.2020 Inngående brev 47/137 - Vurdering av grunnforhold Nysted AS
12372/2020 08.07.2020 Utgående brev 47/137 - Ufullstendig søknad om tiltak - Elisabeth Nysted NYSTED AS
12423/2020 08.07.2020 Inngående brev Protokoll for oppmålingsforretning - 34/1 Nils Kåre Sørensen og Brødrene Karlsen eiendom AS
12420/2020 08.07.2020 Inngående brev Innkalling til styremøte i arkiv Troms 190620 Arkiv Troms
12415/2020 08.07.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer 2021- 2024 - purring Troms og Finnmark fylkeskommune
12413/2020 08.07.2020 Inngående brev Meistervik boligfelt - Plan nr 5422-141 Elisabeth Furumo på vegne av Grethe Irene Mathisen og Ove Lakseide
12408/2020 08.07.2020 Inngående brev 83/70 - Nabovarsel til Balsfjord kommune som nabo Bernhard Olsen AS
12403/2020 08.07.2020 Inngående brev 8/1 - Uttalelse - Nabovarsel – Fv 7902 - tilbygg - fylkesveg 294 Troms og Finnmark fylkeskommune
12399/2020 08.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 1/40 Hermund Berntsen
12378/2020 08.07.2020 Inngående brev Informasjon om ny drosjeregulering og bruk av eneretter i Troms og Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune
12376/2020 08.07.2020 Inngående brev 10/58 - Søknad om ferdigattest - bolig / garasje Polarstjerna bygg AS
12375/2020 08.07.2020 Inngående brev 66/2 - Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen Tore Mortensen
12374/2020 08.07.2020 Inngående brev 101/3 - Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser Sunniva Skogan
12371/2020 08.07.2020 Inngående brev Kartlegging av personer i alderen 0-17 år og 18 til 49 år i institusjon - frist 070820 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
12393/2020 08.07.2020 Utgående brev Avkjøring/vei 91/72 og 91/73 Anette Pedersen
12392/2020 08.07.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet om Statskog og skogfond Fylkesmannen i Troms og Finnmark
12390/2020 08.07.2020 Utgående brev Særutskrift: Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.
12386/2020 08.07.2020 Utgående brev Behandling av klage på eiendomsskatt - 33/25 Hårik Stein Frydenlund
12421/2020 08.07.2020 Inngående brev Referat fra styremøte 190620 Arkiv Troms
12397/2020 08.07.2020 Utgående brev 101/3 - Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser Sunniva Skogan
12398/2020 08.07.2020 Utgående brev 103/182 - Endring av gitt tillatelse og melding om endring av ansvarsrett - Knut Kristiansen MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
12330/2020 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse om tiltak på SEFRAK-bygg - Balsfjord kommune 83/2 Troms og Finnmark fylkeskommune
12373/2020 08.07.2020 Inngående brev Oppsummeringsrapport Jobzone
12256/2020 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse til høring - etablering av anlegg for mottak og miljøsanering av kasserte båter og maskiner - 36/189 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
12414/2020 08.07.2020 Inngående brev Vedrørende 89/42 Elisabeth Skaugvoll
12362/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/578
12360/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 36/20
12357/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 102/49
12356/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 41/4
12351/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 38/4
12342/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 90/50
12340/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 3/9
12334/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/567
12368/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 81/38
12358/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 93/1
12354/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 96/7
12353/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 26/29
12352/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 36/146
12350/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 89/6
12349/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/124
12348/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 37/10
12346/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/79
12326/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 73/1
12322/2020 07.07.2020 Inngående brev 26/136 - byggesøknad - garasje Bjørn Kristiansen
12320/2020 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til høring 93/16 Troms og Finnmark fylkeskommune
12318/2020 07.07.2020 Inngående brev Jordleieavtale - 33/8 og 34/15 Cato Are Hansen
12315/2020 07.07.2020 Inngående brev Jordleieavtale - 33/2 Olav Harald Hansen
12309/2020 07.07.2020 Inngående brev Avtale om leie av jord - 51/346 Gunnar Jernberg
12305/2020 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat
12304/2020 07.07.2020 Utgående brev Flere måltider i kommunale barnehager Kristin Solvang
12365/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 103/36
12361/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 88/38
12359/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 36/238
12331/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 88/13
12328/2020 07.07.2020 Utgående brev Vedrørende adkomstvei eiendom 91/72 og 91/73, Mestermannsveien. Bengt Håvard Grønås
12317/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 35/7
12291/2020 07.07.2020 Inngående brev Klage på kommunens vedtak - dispensasjon fra reguleringsplan Camp Tamok - Balsfjord kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
12286/2020 07.07.2020 Inngående brev 103/182 - Søknad om endring av gitt tillatelse og melding om endring av ansvarsrett for byggesak MG Arkitekter v/ Trine Sofie Klette
12271/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 103/11
12260/2020 07.07.2020 Inngående brev Søknad kommunalt næringsfond - nydyrking Rita Tråsdahl
12254/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 63/24 og 63/25
12272/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/484
12367/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/160
12366/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 93/60
12364/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 96/43
12301/2020 07.07.2020 Utgående brev 26/92 - Tillatelse til tiltak - veranda - Jon-Are Øverås Jon-Are Øverås
12282/2020 07.07.2020 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for ZH 47799 Statens vegvesen
12265/2020 07.07.2020 Inngående brev NVE har ingen merknader - Søknad om dispensasjon for bolig / våningshus på 93/16 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
12263/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 63/22
12258/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/513
12257/2020 07.07.2020 Utgående brev 93/74 Tillatelse til tiltak i ett trinn - fritidsbolig - Kristina Antonsen Kristina Antonsen
12250/2020 07.07.2020 Utgående brev 47/166 - Tillatelse i ett trinn - gjerde og tribuner - Balsfjord kommune NYSTED AS
12313/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 41/14
12225/2020 07.07.2020 Utgående brev Vedtak startlån *****
12343/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 65/9
12302/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 96/21
12284/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/57
12344/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/112
12339/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 1/20 og 1/14
12338/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 25/4
12337/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 79/5
12335/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 83/2
12319/2020 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til høring 35/1 Troms og Finnmark fylkeskommune
12299/2020 07.07.2020 Inngående brev Skifteattest og fullmakt - ***** ***** ***** *****
12312/2020 07.07.2020 Inngående brev Avtale om leie av jord - 63/3 Oddleif Larsen
12297/2020 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 43/513
12294/2020 07.07.2020 Inngående brev Godkjenning av avkjørsel til Aspevika hyttefelt Statens Vegvesen
12264/2020 07.07.2020 Inngående brev 29/3 søknad om tillatelse i ett trinn Cowi AS
12287/2020 07.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest MG arkitekter v/ Trine Sofie Klette
12285/2020 07.07.2020 Inngående brev 26/92 - Ettersendt manglende dokumenter Jon-Are Øverås
12038/2020 07.07.2020 Utgående brev Undervisningsdager for 1. - 10. trinn Til den det måtte angå
11891/2020 07.07.2020 Utgående brev Arkivlister saksarkiv 1982 og 1984 og 1985 - til godkjenning INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS
10231/2020 06.07.2020 Utgående brev 43/550 - Oversendelse av dispensasjonssak til uttalelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.
12248/2020 06.07.2020 Inngående brev 89/42 - Spørsmål angående eiendomsforhold Elisabeth Skaugvoll
12245/2020 06.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 33/11
12243/2020 06.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 11/6
12241/2020 06.07.2020 Utgående brev Tilbud på ferievikariat som miljøterapeut ved Boligtjenesten funksjonshemmede Iselin Gjerde
12240/2020 06.07.2020 Inngående brev 29/86 - Nabovarsel Jostein Guttormsen og Guri Emaus guttormsen
12239/2020 06.07.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak på eiendomsskatt - 43/53
12237/2020 06.07.2020 Inngående brev Utvidelse av skogryddebelte - 66 KV høysepentlinje Troms kraft
12251/2020 06.07.2020 Inngående brev Tegning terasse Jon-Are Øverås
12224/2020 06.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Anniken Pedersen - 010720-011020 - assistent hjemmetjenesten Storsteinnes Anniken Pedersen
12223/2020 06.07.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt 25/30 Nels Bomstad
12220/2020 06.07.2020 Utgående brev Angående fradelingssak - 95/9,3 - Vrangen - sammenslåing av 95/43 og 95/9,3 Arvid Vrangen
12219/2020 06.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 103/190
12209/2020 06.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler – forholdet til plan- og bygningsloven - Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet
12205/2020 06.07.2020 Inngående brev Vedtak om endring av reguleringsplan Rørbakk og Rognlia naustområde - henvendelse angående tilbakemelding begrenset høring Statens vegvesen v/ Kjell Ove Schei
12249/2020 06.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på eiendomsskatt - 96/90
12197/2020 06.07.2020 Utgående brev 47/212 - Tillatelse til ett trinn - Pro Con bygg PRO CON BYGG AS
11561/2020 06.07.2020 Utgående brev 36/213 - 36/29 - vedtak om tillatelse i ett-trinn for etablering av avfallsdeponi - Perpetuum Circuli AS PERPETUUM CIRCULI AS m.fl.
12142/2020 06.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider - 26, 5 % og 90 % stilling fast i Balsfjord bo- og servicesenter - Sanja Cvijanovic *****
12141/2020 06.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider - 26, 5 % og 90 % stilling fast i Balsfjord bo- og servicesenter - Anne-Line Brynlund *****
12140/2020 06.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider fast 100 %, , 80 % og 60 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Karianne Antonsen *****
12139/2020 06.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider fast 100 %, , 80 % og 60 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Madeleine Markussen *****
12138/2020 06.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider fast 100 %, , 80 % og 60 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Tine Marlen Haugsrud *****
12137/2020 06.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider fast 100 %, , 80 % og 60 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Ingrid Johansen *****
12136/2020 06.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Helsefagarbeider fast 100 %, , 80 % og 60 % stilling i Balsfjord bo- og servicesenter - Heidi Bårdevik *****
Versjon:5.1.1