eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11039/2019 21.06.2019 Inngående brev Orientering om utvidet fraværsgrense for leger som gjennomfører LIS 1 Helse- og omsorgsdepartementet
11035/2019 21.06.2019 Inngående brev Faktainformasjon om eiendom - 43/19 - 19/54 - 19/96 - 19/222 - 19/569 og 19/570 Hugo M Rotli
11008/2019 21.06.2019 Inngående brev 43/380 - Bilder av demontert hytte som skal monteres på nytt Robert Uggedal Hansen
11005/2019 21.06.2019 Inngående brev Gi innspill på nye læreplaner på yrkesfag – Vg2 og Vg3 Utdanningsdirektoratet
10967/2019 21.06.2019 Inngående brev Krav om drøfting og forhandling Fagforbundet v Mette Andrea Christoffersen
10964/2019 21.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Helse- og omsorgsdepartementet
10961/2019 21.06.2019 Inngående brev Til orientering - Endring av aldersgrensen for krav til helseattest - oppdatert veileder Fylkesmannen i Troms og finnmark
10950/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 83/21 Turid Andresen og Hans Arne Henriksen
10947/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad til sommerjobb på Balsfjord sykehjem 2019 Julie Elita Kjæreng
10945/2019 21.06.2019 Inngående brev Tilbud om innløysing av Rya-aksjer Ryaforbindelsen AS v Kjell Kolbeinsen
10942/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad om endring fra 2 til 1 boenhet - 11/12 Halvard Nilsen
10941/2019 21.06.2019 Inngående brev Ber om oppstartsmøte for detaljregulering av 103/177 Be geomatikk AS v Bjørn Edvardsen
10826/2019 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat som miljøassistent Maja Helene Johnsen
10298/2019 21.06.2019 Utgående brev 36/234 - Tillatelse til tiltak - garasje - Stormo Maskin SIGBJØRN FAGERTUN TAKSERING
10992/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - Vikariat helsefagarbeider/assistent i 25 % og 10 % stilling i Boligtjenesten funksjonshemmede - wisinee pramkrathok *****
10991/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - Vikariat helsefagarbeider/assistent i 25 % og 10 % stilling i Boligtjenesten funksjonshemmede - Gurmesa Usmail *****
10989/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - Vikariat helsefagarbeider/assistent i 25 % og 10 % stilling i Boligtjenesten funksjonshemmede - Pernille Abrahamsen *****
10988/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - Vikariat helsefagarbeider/assistent i 25 % og 10 % stilling i Boligtjenesten funksjonshemmede - Tesfay Fissahaye *****
10987/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - Vikariat helsefagarbeider/assistent i 25 % og 10 % stilling i Boligtjenesten funksjonshemmede - Kristin Bjellmo *****
10979/2019 21.06.2019 Utgående brev 26/190 - Ferdigattest - Del av tomannsbolig NYSTED AS
10952/2019 21.06.2019 Inngående brev Avslag på spillemidler for 2019 - garasje til løypemaskin Troms fylkeskommune
10951/2019 21.06.2019 Inngående brev Etterlysning av svar på postalt tilsyn Direktoratet for Arbeidstilsynet
10949/2019 21.06.2019 Utgående brev 11/12 - Vedrørende søknad om endring fra 2 til 1 boenhet - Halvard Nilsen Halvard Nilsen
10940/2019 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat som miljøassistent Julie Elita Kjæreng
10901/2019 21.06.2019 Utgående brev 36/185 - Rammetillatelse - Felleskjøpet ODIN PROSJEKTERING AS
11029/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad om ansiennitet Gerd Hommel
10881/2019 21.06.2019 Utgående brev 89/41 Vedrørende søknad om tillatelse for endringer av inntegning småbåthavn NYSTED AS
11028/2019 21.06.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - 37/2 Hans Jan Kjoshaug
11013/2019 21.06.2019 Utgående brev 46/61 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Willy Kanstad m.fl.
11031/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad om endring av kommunaltekniske abonnement - 12/11 Gunn Nilsen
11015/2019 21.06.2019 Inngående brev Depositum nøkler BBS - Robert Biro Glenn Karlsen
10998/2019 21.06.2019 Utgående brev 86/34 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet DNB eiendom
11014/2019 21.06.2019 Utgående brev 78/6 og 79/1 - 79/2 - 79/5 - 79/8 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Thomas Bakkejord Hansen
11009/2019 21.06.2019 Utgående brev 43/486 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Judith Camilla Andersen
11007/2019 21.06.2019 Utgående brev 79/33 og 79/38 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Jarle Morten Eilertsen
11006/2019 21.06.2019 Utgående brev 9/10 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Stine-Sol Solvang
11004/2019 21.06.2019 Utgående brev Brøytestikker er ikke fjernet på Storbuktvegen Mette Løvmo
11003/2019 21.06.2019 Utgående brev 33/28 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet LINNET & CO ADVOKATFIRMA DA
11000/2019 21.06.2019 Utgående brev 5/4 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Bård Vegard Skogli
10997/2019 21.06.2019 Inngående brev Invitasjon til regionale dialogmøter om eldrereformen "Leve hele livet" FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
10993/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - Vikariat helsefagarbeider/assistent i 25 % og 10 % stilling i Boligtjenesten funksjonshemmede - Nasser Alsalmani *****
10990/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - Vikariat helsefagarbeider/assistent i 25 % og 10 % stilling i Boligtjenesten funksjonshemmede - Alice Neema *****
10986/2019 21.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på status detaljreulering for boligfelt på del av 29/102 Plan ID 1933-253 BE Geomatikk AS v/ Bjørn Edvardsen
10985/2019 21.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 5/4 Bård Vegard Skogli
10971/2019 21.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på Krav om drøfting og forhandling Fagforbundet Mette Andrea Christoffersen
10968/2019 21.06.2019 Inngående brev Innrapportering av standpunkt- og eksamenskarakterer 10. klasse - skoleåret 2018/2019 Troms fylkeskommune
10970/2019 21.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på brev - overtagelse av vei i Ner-bukta boligfelt REALSAMEIET STRANDVEIEN PARK
10963/2019 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 030319 - 240319 *****
10962/2019 21.06.2019 Utgående brev Ang brudd på reguleringsplan - Mestervik nye boligfelt Karl Petter Jørgensen
10958/2019 21.06.2019 Utgående brev Ang anmodning om oppstartsmøte for detaljregulering av 103/177 Be geomatikk AS v Bjørn Edvardsen
10954/2019 21.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
10953/2019 21.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser Kommunal og moderiniserings departement
10912/2019 20.06.2019 Inngående brev Praksis plasser - 2019 - 1920 UIT v/Hanne Holte
10910/2019 20.06.2019 Inngående brev Kontrollskjema for montering av ildsted Elisabeth Ursfjord
10909/2019 20.06.2019 Inngående brev Lederlønninger 2019 KS Nord-Norge v/ Eva Stenvold
10891/2019 20.06.2019 Inngående brev Høring av NOU Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet
10875/2019 20.06.2019 Inngående brev Trekker søknaden på Malangsun Wenche Heimly
10863/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - 101/3 Sunniva Skogan
10853/2019 20.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet
10849/2019 20.06.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere Helsedirektoratet
10836/2019 20.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding eiendomsskatt plantegninger - 43/522 Randi Kirsten Benjaminsen
10829/2019 20.06.2019 Inngående brev Åpen søknad Maja Helene Johnsen
10828/2019 20.06.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 180619 for - ***** ***** Helfo
10852/2019 20.06.2019 Inngående brev Kopi - Avslag spillemidler 2019 - rehabilitering av gressbane - Laksvatn IL Troms fylkeskommune
10851/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
10838/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 30 % fast assisterende styrer i Moan barnehage i Moan barnehage - Sigrid Larsen *****
10869/2019 20.06.2019 Inngående brev 22/1 - Søknad om bygging av naust Sverre Phillip Olsen
10848/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
10839/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 30 % fast assisterende styrer i Moan barnehage i Moan barnehage - Kjersti Nordhaug *****
10837/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 30 % fast assisterende styrer i Moan barnehage i Moan barnehage - Liss-Mari Sørensen *****
10880/2019 20.06.2019 Inngående brev Jordleieavtale - 60/17 Harald Johannessen / Elbjørn Pettersen
10929/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Renate Skogeng Antonsen *****
10928/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Camilla Riise Fredheim Loor *****
10915/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - wisinee pramkrathok *****
10927/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Ann-Lillian Pedersen *****
10926/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Juthatip Suesat Pedersen *****
10925/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Silje Hille Skaue *****
10924/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - wisinee pramkrathok *****
10923/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Henrik Delucas *****
10922/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Frøydis Gullesen *****
10921/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Milica Milenkovic *****
10920/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Juthatip Suesat Pedersen *****
10919/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Ingrid-Kristine Fagerheim *****
10918/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Siv- Lillian Karlsen *****
10917/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Slavko Nikolic *****
10916/2019 20.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 75% Helsefagarbeider i Balsfjord bo- og servicesenter - Ann-Lillian Pedersen *****
10905/2019 20.06.2019 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
10623/2019 20.06.2019 Utgående brev 50/14 - Vedrørende klage på vedtak om garasje og tilbygg til bolig - Thomas Martinsen Thomas Martinsen
10892/2019 20.06.2019 Utgående brev Søknad om bytte av bolig - ***** ***** *****
10884/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
10877/2019 20.06.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Raghdaa Rashdan - 250619 - 310819 - renhold Flykningetjenesten Raghdaa Rashdan
10876/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
10874/2019 20.06.2019 Utgående brev 91/132 - Vedrørende søknad om ferdigattest - Torbjørn Tømmermo NYSTED AS
10872/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
10871/2019 20.06.2019 Inngående brev 22/1 - Søknad om dispensasjon - Kommuneplanens arealdel Sverre Phillip Olsen
10868/2019 20.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om landing med helikopter Norges Geologiske Universitet
10865/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** *****
10860/2019 20.06.2019 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret Skatteetaten
10859/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
10858/2019 20.06.2019 Inngående brev Orientering om Balsfjord kommunes inntreden som saksøker - ***** ***** ***** Rekve Pleym
10857/2019 20.06.2019 Inngående brev 2 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 Integrerings og mangfoldsdirektoratet
10856/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
10893/2019 20.06.2019 Inngående brev Pålegg etter tilsyn - NOBAF-0001 - ISPS - Bergneset kai - Balsfjord kommune - Troms fylke Kystverket
10879/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
10855/2019 20.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
10808/2019 19.06.2019 Inngående brev Jordras - 88/3 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
10787/2019 19.06.2019 Inngående brev Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt - 29/13 André Sætre
10774/2019 19.06.2019 Inngående brev Kopi - Bekreftelse på mottatt søknad Innovasjon Norge
10769/2019 19.06.2019 Inngående brev Høring – nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet
10711/2019 19.06.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling - TRAD opplevelser i Midt-Troms Midt-Troms Museum
10788/2019 19.06.2019 Inngående brev Anmodning om makulering av rasjoneringsmateriell for oljeprodukter FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
10771/2019 19.06.2019 Utgående brev Referat foreldremøte 040619 1. trinn Foresatte 1. trinn
10770/2019 19.06.2019 Inngående brev Hjemmelserklæring i forbindelse med arv - skifte - uskifte *****
10809/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Nysted AS
10802/2019 19.06.2019 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering - Utgård Direktoratet for mineralforvaltning
10776/2019 19.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 33/28 Brødrene Karlsen Eiendom AS
10775/2019 19.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 78/6 og 79/1 - 79/2 - 79/5 - 79/8 Thomas Bakkejord Hansen
10772/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om reseksjonering 47/379 Ketil Nilsen
10824/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
10822/2019 19.06.2019 Inngående brev Kopi - Fordeling av spillemidler 2019 - Sand nær O-kart - Storsteinnes IL Troms fylkeskommune
10821/2019 19.06.2019 Inngående brev Kopi - Fordeling av spillemidler 2019 - Laksvatn O-kart - Storsteinnes IL Troms fylkeskommune
10811/2019 19.06.2019 Inngående brev 95/28 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Arnt Hansen
10810/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 91/132 Nysted AS
10762/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Marit Henriksen Strand *****
10761/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Birgitte Markussen *****
10760/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Renate Skogeng Antonsen *****
10759/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Marzieh Beikverdi *****
10758/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Rita Synnøve Fredheim *****
10757/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Verica Stanic *****
10756/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Ida Hage *****
10755/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Tina Alexandra Jaklin *****
10813/2019 19.06.2019 Inngående brev Kopi av brev - Søknad om pantefrafall - 36/16 - 38/3 - 41/6 - 43/2 med flere Innovasjon Norge
10812/2019 19.06.2019 Inngående brev 45/4 og 47/14 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Stig Arne Opgård
10805/2019 19.06.2019 Inngående brev Ny høringsfrist - Anmodning om kommunens høringsuttalelse til Forsvarsbyggs søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven for Mauken Blåtind skyte og øvingsfelt FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
10743/2019 19.06.2019 Inngående brev 91/44 - Retur av tinglyst dokument Statens Kartverk
10740/2019 19.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding eiendomsskatt 18/30 - 18/14 - 18/13 Torill Kristine pedersen
10045/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Gravferd i kommunal regi
10754/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Sara Isabelle Jonnysdatter *****
10753/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast vernepleier / miljøterapeut i boligtjenesten funksjonshemmede i Boligtjenesten funksjonshemmede - Geir Holmstad *****
10751/2019 19.06.2019 Utgående brev 88/124 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Ketil Bjarne Nygård m.fl.
10748/2019 19.06.2019 Inngående brev 43/380 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Robert Ugggedal Hansen
10747/2019 19.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 79/38 Jarle Eilertsen
10746/2019 19.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 46/61 Torunn Grønås Kanstad
10744/2019 19.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 46/61 Willy Kanstad
10736/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
10717/2019 19.06.2019 Utgående brev 20 Svar på gravemelding for kabelgrøft og legging av LSP kabel til bolig - 26/198 Brødrene Albrigtsen AS
10713/2019 19.06.2019 Inngående brev Søknad om bytte av bolig - ***** ***** *****
10780/2019 19.06.2019 Inngående brev Foryngelseskontrollen 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
10708/2019 19.06.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat som miljøassistent Linnea Bergli Moen
10693/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for tiltak på 84/13 - Skrivarholmen, Sandsvatnet
10322/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om omdisponering av dyrkbar skogsmark til avlastningsfjøs sau - 65/1
10701/2019 19.06.2019 Utgående brev Innkalling utviklingssamtaler 7. trinn Foresatte 7. trinn
10680/2019 19.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på deres brev ang vaktavtaler for vaktmestere *****
10721/2019 19.06.2019 Utgående brev 37/56 - Purring på opplysninger i forbindelse med søknad om ferdigattest BYGGINOR AS
10714/2019 19.06.2019 Inngående brev Utbytte - 2018 Kredinor
10645/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Miljøtiltak Moan Idrettspark - Granulatfangere
10706/2019 19.06.2019 Utgående brev Svar - tilbakemelding i forbindelse med ny taksering - 95/8 Karen Solbakken
10703/2019 19.06.2019 Utgående brev Tilskudd til kommunalt barnevern- 2019, tilskudd til videreføring av stillinger. Retur av skjema- FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
10710/2019 19.06.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat som miljøassistent Martine Nygård Abelsen
10709/2019 19.06.2019 Utgående brev Tilbud om ferievikariat som miljøassistent Sarah Øwre
10621/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om massedeponi i gammelt grustak på 39/7
9266/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Aursfjord småbåthavn, gnr. 103/b.nr. 169 - avkjørsel fv. 184
10742/2019 19.06.2019 Inngående brev 80/1 - Nabovarsel - riving av fjøs Jan Magne Jensen
10741/2019 19.06.2019 Inngående brev 89/103 - Søknad om ferdigattest Jogeir Sved
10622/2019 19.06.2019 Utgående brev 19 Svar på gravemelding for legging av LSP til bolig - 87/129 Brødrene Albrigtsen AS
10561/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om endring av 102/113 med opprettelse av ny eiendom til uendret bruk innen regulert område
10532/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Håndtering av søppel fra ryddeaksjoner i Balsfjord
10437/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til bruk av båt med motor i forbindelse med prøvefiske
10247/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for endring av eiendom 58/4 samt punktfeste naust i sammenheng med eiendomsoverdragelse
10192/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven til å lande med helikopter - Norsk institutt for vannforskning
10458/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunal garanti - Midttun boligstiftelse -renovering
10399/2019 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om landing med helikopter - Norges geologiske undersøkelse
10659/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om kompetansemidler Marit Theodorsen
10649/2019 18.06.2019 Inngående brev Kvittering for varsel om oppmålingsforretning - 83/40 Folkehøgskolen 69 Nord v Gunnhild Mosli
10640/2019 18.06.2019 Inngående brev Etterlyser - søknad om flytting av grense elv-sjø i Laksvatnbukta. Ronny Jordnes
10628/2019 18.06.2019 Inngående brev Avfallsplan Bård Olsen
10627/2019 18.06.2019 Inngående brev Svar fra Multiconsult - Høringsinnspill perpetuum Multiconsult
10624/2019 18.06.2019 Inngående brev Høringsinnspill - Områdeplan for Stormoen for datasenter - Perpetuum Perpetuum - John Barlindhaug
10327/2019 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Lønnspolitisk plan 2019
10707/2019 18.06.2019 Utgående brev Svar - tilbakemelding faktainformasjon 65/86 Jan Joakimsen
10672/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 84/13 Ishavskystens friluftsråd
10679/2019 18.06.2019 Inngående brev Faktainformasjon om eiendom - 103/11 Marit Bjørklid Haakonsdatter
10675/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 84/13 Ishavskystens friluftsråd v Maia Sjøskog Kvalvik
10670/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest hytte - 43/319 Eikas Hytte og Hus AS v/Bente Lien
10669/2019 18.06.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 103/9 Tormod Gangsei
10256/2019 18.06.2019 Utgående brev Vedtak om endring av reguleringsplan for Skutvik Øvre Nysted Eiendom AS
10658/2019 18.06.2019 Utgående brev Plan for nydyrking, 1/1 i Balsfjord kommune. Søker Thorsteinn Marinosson TROMS FYLKESKOMMUNE m.fl.
10656/2019 18.06.2019 Inngående brev Utlysning av midler til arbeid i nettverk for samiske barnehager/avdelinger og andre barnehager med samiske barn FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
10702/2019 18.06.2019 Utgående brev Svar - tilbakemelding i forbindelse med ny taksering 2020 - 2030 - 43/535 Børre Nordeng
10666/2019 18.06.2019 Utgående brev Dokumenter i vår sak 2018/970 gjeldende 43/166 , 407 FYLKESMANNEN I NORDLAND
10660/2019 18.06.2019 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking, 3/3 i Balsfjord kommune. Søker Thorsteinn Marinosson TROMS FYLKESKOMMUNE m.fl.
10641/2019 18.06.2019 Inngående brev Forventninger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for neste valgperiode FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
10705/2019 18.06.2019 Utgående brev Svar - melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - 8/1 Hans Magne Hansen
10704/2019 18.06.2019 Utgående brev Svar vedrørende eiendomstaksering 2019 Ole Johansen
10671/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 103/9 Tormod Gangsei
10630/2019 18.06.2019 Utgående brev Avslag på søknad for Siw Emilie Dæhli Ballovarre *****
10662/2019 18.06.2019 Inngående brev 20 Gravemelding for kabelgrøft og legging av LSP kabel til bolig - 26/198 Brødrene Albrigtsen AS
10661/2019 18.06.2019 Inngående brev Krav om endring av bygningstype i matrikkelen - 55/46 Roger Melby
10638/2019 18.06.2019 Utgående brev Avslag på søknad for Sara Isabelle Jonnysdatter *****
10635/2019 18.06.2019 Utgående brev Avslag på søknad for Ranjana Gautam *****
Versjon:5.1.1