eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9375/2020 16.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding- Planscenario Covid19 Fylkesmannen Troms og Finnmark
15724/2020 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling 60 % renholder Ellen Olaug Sørensen
14414/2020 16.09.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd september -desember 2020 HAMNVÅG FAMILIEBARNEHAGE
15876/2020 16.09.2020 Utgående brev 33/12 - godkjent og utført oppretting av punktfeste naust Kjell Karlsen
16034/2020 16.09.2020 Inngående brev Klage på vedtak om bostøtte *****
16026/2020 16.09.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Robin Soini - 011020 - 140821 - Snøbrøyting - Moan Barnehage Robin Soini
16017/2020 16.09.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 230920 *****
16015/2020 16.09.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - salgs- og skjenkebevilling samt røykeforbud ALKONTROLL AS
16010/2020 16.09.2020 Inngående brev Støtte til digitale verktøy for smittesporing Fylkesmannen i Troms og Finnmark
16006/2020 16.09.2020 Inngående brev 59/9 - Spørsmål om omdisponering etter jordloven i forbindelse med byggesak - leskur på landbrukseiendom Tåle Skogan
16001/2020 16.09.2020 Inngående brev Tilbud på fiberutbygging i Balsfjord kommune Bredbåndsfylket
16000/2020 16.09.2020 Inngående brev Etterlysning av driftsavtale vedrørende Sætersletta i Aursfjord - 103/80 Tor Bergum
15999/2020 16.09.2020 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Tilskuddsseksjonen Bufdir
15993/2020 16.09.2020 Inngående brev Kopi - Innkalling til ansvarsgruppemøte 210920 Barneverntjenesten Balsfjord
16011/2020 16.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG - Innkjøp av smittevernutstyr under corona-krisen VG v/ Ane Muladal
16009/2020 16.09.2020 Inngående brev Utlysning av tilskudd for å kompensere for fastlegers sykefravær knyttet til Covid-19 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
16004/2020 16.09.2020 Inngående brev Pristilbud fiberanlegg Storsteinnes sentrum OneCo Networks AS
16005/2020 16.09.2020 Inngående brev Avklaringer - Pristilbud fiberanlegg Storsteinnes sentrum OneCo Networks AS
15969/2020 16.09.2020 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 010620 - 310720 *****
15970/2020 16.09.2020 Utgående brev Nordkjosbotn barnehage - Utsatt oppstart og fremdrift - Varsel om ekstrakostnader Nysted AS
15965/2020 16.09.2020 Inngående brev 61/13 og 61/2 - Tillegg til dispensasjonssøknad Therese Pettersen
15962/2020 16.09.2020 Utgående brev 103/45 - 103/92 Melding om utført retting av grenser i matrikkelen Roger Helge Michalsen
15966/2020 16.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad kommunalt tilskudd for unge førstegangsetablerere *****
16027/2020 16.09.2020 Inngående brev Kontrollutvalget - manglende svar K-Sekretariatet
15851/2020 16.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om fradeling i hyttefelt Balsfjord kommune
15024/2020 16.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Øystein Kristian Bruvoll
15734/2020 15.09.2020 Utgående brev 84/24 Godkjenning av jordleiekontrakt på 25 år Stian Mosli m.fl.
15938/2020 15.09.2020 Inngående brev Vedr Maukeng eiendommen Maukeng, Chris-Marius
15887/2020 15.09.2020 Utgående brev Balsfjord kommune 5422 - følgebrev skjøte salg av boligtomt 9/149 i Laksvatn boligfelt Statens Kartverk Tinglysing
15877/2020 15.09.2020 Utgående brev 39/11 - Vedtak om konsesjon på erverv av fast eiendom Ane Sofie Gout Lundberg
15940/2020 15.09.2020 Inngående brev 95/34 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven Bjørg Østvoll
15914/2020 15.09.2020 Inngående brev Kopi - Melding om vedtak i sak 53/20 - Intensjonsavtale vedr opprettelse av et nytt interkommunalt politisk råd Storfjord kommune
15900/2020 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavløsning - ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
15829/2020 15.09.2020 Utgående brev 85/8 Godkjenning av jordleiekontrakt 25 år May-Britt Hansen m.fl.
15910/2020 15.09.2020 Inngående brev 103/45 Tomteregulering Roger Michalsen og Per Eivind Mathisen
15806/2020 15.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder Trine Guttormsen
15818/2020 15.09.2020 Utgående brev 58/4 Godkjenning av jordleiekontrakt 15 år Halfdan Meyer m.fl.
15913/2020 15.09.2020 Inngående brev Forespørsel - kjøp av Storsteinnes barnehage Trond Wiggo Eliassen
15960/2020 15.09.2020 Inngående brev 36/234 - Søknad om ferdigattest - garasje Stormo Maskin og Transport AS
15921/2020 15.09.2020 Inngående brev Referat fra styremøte i Arkiv Troms 040920 Therese Pettersen
15916/2020 15.09.2020 Inngående brev 103/162 - Søknad om tillatelse til tiltak Olsen, Geir Helge
15915/2020 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavløsning Landbruksdirektoratet
15939/2020 15.09.2020 Inngående brev 58 - Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - 47/20 - Meieriveien Brødrene Albrigtsen AS
15935/2020 15.09.2020 Utgående brev Avslag på søknad for Nina Merete Larsen *****
15912/2020 15.09.2020 Utgående brev 36/157 - Oversendelse av dispensasjon på høring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.
15911/2020 15.09.2020 Inngående brev 97/2 Forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon Troms og Finnmark fylkeskommune
15952/2020 15.09.2020 Utgående brev 39/11 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjon Ane Sofie Gout Lundberg
15937/2020 15.09.2020 Utgående brev Generell melding for Else Bjørvik *****
15936/2020 15.09.2020 Utgående brev Generell melding for Else Bjørvik *****
15934/2020 15.09.2020 Utgående brev Avslag på søknad for Karoline Isabell Johansen *****
15933/2020 15.09.2020 Utgående brev Avslag på søknad for Knut Håkon Pedersen *****
15927/2020 15.09.2020 Inngående brev Kostnader utbygging og investering maskiner - redskap Jørgen Bjørkli
15909/2020 15.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** ***** ***** *****
15905/2020 15.09.2020 Inngående brev 38/33 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan Mona Strand
15901/2020 15.09.2020 Inngående brev Søknad om ansiennitet - Inger Elverum Inger Elverum
15882/2020 15.09.2020 Inngående brev 5/14 - Søknad om tillatelse til tiltak Skogmo Byggeservice v/ Jan Fredrik Norheim
15902/2020 15.09.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Unny Winther - 010920-311220 - Flytningetjenesten Unny Winther
15720/2020 14.09.2020 Utgående brev 29/57 - Rammetillatelse - Bobil Eiendom Balsfjord AS ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS
15767/2020 14.09.2020 Utgående brev 29/179 - 39/78 - 43/388 - 60/29 - 83/25 - 92/12 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet BALSFJORD OG MALANGEN SOKN
15828/2020 14.09.2020 Inngående brev Etterlyser svar på anke *****
14508/2020 14.09.2020 Inngående brev 34/5 - Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
15832/2020 14.09.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt 39/11 Ane Sofie Gout Lundberg
15834/2020 14.09.2020 Inngående brev 39/11 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Ane Sofie Gout Lundberg
15866/2020 14.09.2020 Inngående brev 29/57 - Erklæring om ansvarsrett - Arkitektene Astrup og Hellern AS Arkitektene Astrup og Hellern AS v/ Martin Bakke
15862/2020 14.09.2020 Inngående brev Oppstartsmøte PPT 290920 *****
15843/2020 14.09.2020 Inngående brev Avtale om leie av jord - 37/20 Vidar Sande og Knut Storbakk
15863/2020 14.09.2020 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse Johnny Jensen
15854/2020 14.09.2020 Inngående brev Anmoding om del utbetaling av tilskudd - Landbruksmessa i Balsfjord Landbruk Nord
15820/2020 14.09.2020 Inngående brev Klage på søknad om driftsstøtte for 2020 til Bygdekino ved Sagelvvatn bygdehus Sagelvvatn bygdelag v/ Anna Rosèn
15821/2020 14.09.2020 Inngående brev Balsfjord Rådhus - EM-01 ENOVA søknad - Endringsmelding ENOVA
15805/2020 14.09.2020 Utgående brev 57 - Svar på gravemelding for kabelgrøft - 87/126 Brødrene Albrigtsen AS
15798/2020 14.09.2020 Inngående brev 61/13 og 61/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNFR Therese Pettersen
15796/2020 14.09.2020 Utgående brev 46/27 - 46/29 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Heidi Marina Tobiassen
15795/2020 14.09.2020 Utgående brev 96/152 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Tommy Sandby
15794/2020 14.09.2020 Utgående brev 43/439 - 43/540 - 43/8/1 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet MARTINUSSEN EIENDOMSMEGLING AS
15793/2020 14.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om driftsstøtte for 2020 til Bygdekino ved Sagelvvatn bygdehus Sagelvatn bygdelag v/Anna Rosén
15792/2020 14.09.2020 Utgående brev 9/21 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet May Edel Granstrøm
15791/2020 14.09.2020 Utgående brev 90/12 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Egil Lunderø
15799/2020 14.09.2020 Utgående brev 47/461 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Olav Andre Sæterli
15842/2020 14.09.2020 Inngående brev Jordleieavtale - 37/3 Gudmund Bretteng og Knut Storbakk
15790/2020 14.09.2020 Utgående brev 59/26 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Adrian Meyer Aasnes
15683/2020 14.09.2020 Utgående brev 103/1 - Om konsesjonsplikt Lise Pedersen
15839/2020 14.09.2020 Utgående brev Balsfjord kommune -Kommunale virkemidler til tilskudd - SMIL 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
15827/2020 14.09.2020 Inngående brev Henvendelse angående ansiennitet Abril melonio martinez
15797/2020 12.09.2020 Inngående brev Hølveien 126 Søknad om rammetillatelse 36/157 SIGBJØRN FAGERTUN TAKSERING
14712/2020 11.09.2020 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt for eiendom - 84/21 Marianne Jonassen
15733/2020 11.09.2020 Utgående brev 97/11 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Tina M Norkyn Klaussen
15727/2020 11.09.2020 Utgående brev 97/7 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Kurt T Norkyn Klaussen
15716/2020 11.09.2020 Inngående brev Befaringsrapport skjenkebevilling / røykeforbud - Vollan gjestestue Alkontroll AS
15715/2020 11.09.2020 Inngående brev Befaringsrapport skjenkebevilling / røykeforbud - Malangen resort Alkontroll AS
15712/2020 11.09.2020 Inngående brev Installasjon av ovn og peisinnsats for fast brensel - 36/107 Pedersens byggservice
15719/2020 11.09.2020 Inngående brev 29/86 - Tillatelse i ett trinn - midlertidig bruksendring til barnehagedrift - Balsfjord kommune Balsfjord kommune
15717/2020 11.09.2020 Inngående brev Søknad om fritak driveplikt for 65/20 Johan A. Johansen
15680/2020 11.09.2020 Utgående brev Svar på: 50/1 - Etterspør innlevert plan for boligfelt Roald Westerbotn
15768/2020 11.09.2020 Inngående brev Forkynning for kommunene - Prosesskriv med prosessvarsel til Oslo Tingrett - tilskudd til tros- og livssynssamfunn Oslo tingrett
15761/2020 11.09.2020 Utgående brev 46/100 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Ole-Espen Skaue
15758/2020 11.09.2020 Utgående brev 46/98 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Ole-Espen Skaue
15711/2020 11.09.2020 Inngående brev Endringsbilag 9 - nr 3 - teknisk bistand ACOS
15714/2020 11.09.2020 Inngående brev Befaringsrapport skjenkebevilling / røykeforbud - Cafe Avec Alkontroll AS
15704/2020 11.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 9/149 Hilde Suhr m.fl.
15703/2020 11.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 47/461 Olav Andre Sæterli
15702/2020 11.09.2020 Inngående brev 43/89 - Opplysninger gitt i nabovarsel - riving av garasje Nina Larsen
15701/2020 11.09.2020 Inngående brev Kjøpsavtale for 9/149 tomt 20 i Laksvatn boligfelt Hilde Suhr
15653/2020 11.09.2020 Utgående brev Svar på vannkvalitet - Nordkjosbotn Halvard Magnus Fredriksen
15631/2020 11.09.2020 Utgående brev Oversendelse av klage på vedtak om uttak av elg på vald 4 - Balsfjordeidet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
15700/2020 11.09.2020 Inngående brev 46/36 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - privat garasje og lager med spiserom og wc for Balsfjord Elektro AS Olav Sæterli
15699/2020 11.09.2020 Inngående brev 57 - Gravemelding for kabelgrøft - 87/126 Brødrene Albrigtsen AS
15623/2020 11.09.2020 Utgående brev Purring på svar fra Kulturminnemyndighet angående hogst på Tennes - 59/34 Balsfjord BRUHAUG AS m.fl.
15658/2020 11.09.2020 Utgående brev Svar på søknad VA tilknytning til offentlig ledningsnett HT rør for Bengt Bakke
15769/2020 11.09.2020 Inngående brev Opplæringshefte velferdsteknologi Pensjonistforbundet
15759/2020 11.09.2020 Utgående brev Møteref PPT-VO 10.09.2020 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE I BALSFJORD, LYNGEN OG STORFJORD
15779/2020 11.09.2020 Utgående brev Ønske om uttalelse fra politiet i forbindelse med endring av stedfortreder - Rema 1000 Nordkjosbotn Politiet
15773/2020 11.09.2020 Inngående brev 29/57 og 29/301 - Supplerende opplysninger - presisering av arealer for klargjøring av bobiler Arkitektene Astrup og Hellern v/ Martin Bakke
15771/2020 11.09.2020 Inngående brev Kart brukt i reguleringsplan for Mestervik Boligfelt - satelittbilde Johnny Johansen
15788/2020 11.09.2020 Inngående brev Kopi - Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning Troms og Finnmark fylkeskommune
15787/2020 11.09.2020 Inngående brev 83/31 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - garasje Jorun Kvalsund
15770/2020 11.09.2020 Inngående brev Kart brukt i reguleringsplan for Mestervik Boligfelt Johnny Johansen
15619/2020 11.09.2020 Utgående brev 29/86 - Tillatelse i ett trinn - midlertidig bruksendring til barnehagedrift - Balsfjord kommune NYSTED AS
15593/2020 11.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel faktura - Bruk av basseng - LHL Hans Arnulf Haug
14771/2020 10.09.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt 2020 - 43/338 Marit Takvannsbukt
14622/2020 10.09.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - 83/43 Ingrid Bakke Wibe
14849/2020 10.09.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt 2020 - 1/2 Einar Wibe
15691/2020 10.09.2020 Inngående brev Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 010618 - 010620 Det kongelige kulturdepartementet
15679/2020 10.09.2020 Inngående brev 96/152 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tommy Sandby
15674/2020 10.09.2020 Inngående brev 96/34 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Øyvind Sundquist
15650/2020 10.09.2020 Inngående brev 96/71 - Aksept av retting av tomtegrense Jan Harald Homstad
15641/2020 10.09.2020 Inngående brev Barnetelling 150820 Bjørn Toldnes
15690/2020 10.09.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - 9/134 Tore Johan Nilsen
15677/2020 10.09.2020 Inngående brev Avrop rammeavtale - Visinor Rehab AS Visinor Rehab AS
15648/2020 10.09.2020 Inngående brev Etterlyser svar - Nytt deponi - Høring og anmodning om planmessig avklaring Fylkesmannen i Troms og Finnmark
15644/2020 10.09.2020 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen - Klage på vedtak i sak om scooterdispensasjon Fylkesmannen i Troms og Finnmark
15643/2020 10.09.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra nasjonale prøver høsten 2020- ***** ***** *****
15693/2020 10.09.2020 Inngående brev Svar - Personalarkiv Arkiv Troms
15669/2020 10.09.2020 Inngående brev 50/1 - Etterspør innlevert plan for boligfelt Roald Westerbotn
15664/2020 10.09.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - Rema 100 Nordkjosbotn Rune Skogstad AS
15654/2020 10.09.2020 Inngående brev Fordeling av naust - 84/21 Lars Klaus Mosli
15498/2020 10.09.2020 Utgående brev 65/1 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Thorbjørn Rognseth Torbjørn Rognseth
15676/2020 10.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding Fylkesmannen i Troms og Finnmark
15617/2020 10.09.2020 Inngående brev 46/98 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Elise Hille Skaue
15613/2020 10.09.2020 Inngående brev 46/27 - 46/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Marie Lettrem
15609/2020 10.09.2020 Inngående brev 46/27 - 46/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Rune Letterm
15606/2020 10.09.2020 Inngående brev 46/27 - 46/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Magnus Lettrem
15605/2020 10.09.2020 Inngående brev 46/27 - 46/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Marina Tobiassen
15600/2020 10.09.2020 Inngående brev 59/26 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Adrian Meyer Aasnes
15599/2020 10.09.2020 Inngående brev 29/179 - 39/78 - 43/388 - 60/29 - 83/25 - 92/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Oddvar Skogli
15596/2020 10.09.2020 Utgående brev 86/15 - Melding om utført matrikulering og tinglysing av ny matrikkelenhet. Bård Ivar Tollefsen
15615/2020 10.09.2020 Inngående brev 46/100 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Silje Hille Skaue
15604/2020 10.09.2020 Inngående brev 43/439 - 43/540 - 43/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kai-Ivar Eilertsen
15603/2020 10.09.2020 Inngående brev 9/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet May Edel Granstrøm
15601/2020 10.09.2020 Inngående brev 90/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egil Lunderø
15586/2020 10.09.2020 Utgående brev 95/96 - Svar på søknad om konsesjon - innvilget Jonas Kristensen
15614/2020 10.09.2020 Inngående brev 46/27 - 46/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ingrid Lettrem
15611/2020 10.09.2020 Inngående brev 46/27 - 46/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Erle Hind
15598/2020 10.09.2020 Inngående brev 97/11 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Tina Klausen
15597/2020 10.09.2020 Inngående brev 97/7 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kurt Klausen
15682/2020 10.09.2020 Inngående brev Vurderer salg av tomt - ny brannstasjon Rolf Harald Hansen
15578/2020 10.09.2020 Utgående brev 65/9 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Jan Arne Joakimsen
15576/2020 10.09.2020 Utgående brev Tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn 2020 - melding om utbetaling HAMNVÅG FAMILIEBARNEHAGE m.fl.
15575/2020 10.09.2020 Utgående brev 3/5 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Sigbjørn Kollnes m.fl.
15581/2020 10.09.2020 Utgående brev 95/97 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Solhild Bekkevoll
15580/2020 10.09.2020 Utgående brev 27/3 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Bjørn-Tore Øvergård
15573/2020 10.09.2020 Utgående brev 5422-Balsfjord kommune - skjøte til tinglysing - eiendom 47/295 Statens Kartverk Tinglysing
14737/2020 09.09.2020 Utgående brev 57/18 - Referat fra forhåndskonferanse - Odd Harald Strand Odd-H Biribakken Strand
15214/2020 09.09.2020 Saksframlegg/innstilling Kommuneplan arealdel - orienteringssak
15567/2020 09.09.2020 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 060720 - 150820 *****
15559/2020 09.09.2020 Utgående brev Referat fra foreldremøte 020920 - 7.trinn foreldre/foresatte
15568/2020 09.09.2020 Inngående brev Skjøte for overdragelse av vegareal - 47/295 Bjørn Indreberg
15566/2020 09.09.2020 Inngående brev Søker fritak fra Balsfjord ungdomsråd Sara Nordli
15565/2020 09.09.2020 Utgående brev Vedrørende behov for uttalelse fra Balsfjord kommune om nødvendigheten av drivstoffanlegg i Meistervik Coop Nord SA
15563/2020 09.09.2020 Inngående brev Prix Mestervik - Uttalelse etablering av nytt drivstoffanlegg Coop Nord SA
15553/2020 09.09.2020 Inngående brev 34/5 - Søknad om unntak fra TEK og dispensasjon fra LNFR Nysted AS
15552/2020 09.09.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Silje Elma Hansen - renhold tilkallingsvikar Silje Elma Hansen
15584/2020 09.09.2020 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd - 190620 - 200820 *****
15577/2020 09.09.2020 Utgående brev 52 - Svar på gravemelding for grøft og legging av fiber - Roffaveien 10 og Elvegårdsveien 8 Brødrene Albrigtsen AS
15554/2020 09.09.2020 Inngående brev 29/86 - Søknad om unntak fra TEK og dispensasjon fra arealformål Nysted AS
15551/2020 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ansiennitet Silje Elma Hansen
15547/2020 09.09.2020 Inngående brev Uttalelse om kulturminner - resultat av feltarbeid - Stormoen datasenter - Balsfjord kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
15536/2020 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ansiennitet Terese Iren Larsen
15527/2020 09.09.2020 Inngående brev Om overføring av kirkelige eiendommer - Vang kirkegård Balsfjord og Malangen menighetsråd v/ Oddvar Skogli
15542/2020 09.09.2020 Inngående brev 43/1 - Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av telekommunikasjonsmast Troms og Finnmark fylkeskommune
15538/2020 09.09.2020 Inngående brev Kopi - Tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge
15537/2020 09.09.2020 Inngående brev Kopi - Tilbud om tilskudd til etablering av ny virksomhet Innovasjon Norge
15530/2020 09.09.2020 Inngående brev 65/1 - Vedlegg til byggesøknad - Kart Torbjørn Rognseth
15522/2020 09.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - gjestehavn Aursfjord båthavn og kystkultursenter AS
15516/2020 09.09.2020 Utgående brev 5422-Balsfjord kommune - dokumenter til tinglysing - frafall av tinglyst borett på eiendom 95/9 Statens Kartverk Tinglysing
15510/2020 09.09.2020 Utgående brev 53 - Svar på gravemelding for grøft og legging av fiber - Øvergårdveien 79 til 288 Brødrene Albrigtsen AS
15373/2020 08.09.2020 Saksframlegg/innstilling Ny handlingsplan for å inkludere barn og unge - oppnevning av politisk representant i arbeidsgruppe
15384/2020 08.09.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn etter barnehageloven Trine Guttormsen
15462/2020 08.09.2020 Utgående brev Ansiennitet Mariann Karin Dijkhuizen
7626/2020 08.09.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av forliksråd for perioden 010121 - 311224
15178/2020 08.09.2020 Saksframlegg/innstilling Avløp til industriområdet - Industriveien Nordkjosbotn
15499/2020 08.09.2020 Inngående brev Godkjenning av arkivlister saksarkiv 1988 - 1991 Arkiv Troms
15481/2020 08.09.2020 Inngående brev 61/13 - Tillatelse til dispensasjon fra byggegrense - ny bygning - fylkesveg 7894 Troms og Finnmark fylkeskommune
15502/2020 08.09.2020 Inngående brev 84/74 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Ny garasje Nysted AS
15501/2020 08.09.2020 Inngående brev 87/91 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppretting / Endring av matrikkelenhet Mestergruppen arkitekter AS
15497/2020 08.09.2020 Utgående brev 5422-Balsfjord kommune - Dokumenter til tinglysing - arealoverføring fra 91/1 til 91/21 Statens Kartverk Tinglysing
15489/2020 08.09.2020 Inngående brev 2020/1074 - 11/30 - 11/47 - 26/42 - 26/89 - 39/144 - 96/28 - 102/21 - 102/31 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Balsfjord og Malangen sokn
15471/2020 08.09.2020 Inngående brev 45/6 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Rachel Daughdrill
15500/2020 08.09.2020 Inngående brev 87/91 - Krav om matrikulering Mestergruppen arkitekter AS
15486/2020 08.09.2020 Inngående brev Bekymring vedrørende vannavløp Rita Fredheim
Versjon:5.1.1