eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1690/2020 27.01.2020 Inngående brev Kontainer / Strandryddeprosjekter Miljøaksjon Balsfjord
1669/2020 27.01.2020 Inngående brev Vedtak om å oppnevne midlertidig verge for ***** ***** ***** Fylkesmannen i Troms og Finnmark
1681/2020 27.01.2020 Utgående brev Svar på tilbud til Nordkjosbotn skole om parkering ved NIL stadium NORDKJOSBOTN IDRETTSLAG
1646/2020 27.01.2020 Inngående brev 90/166 - Spørsmål vedrørende utleie av etasje 2 Elisabeth Klaussen
1655/2020 27.01.2020 Utgående brev Søknad trukket for ***** ***** *****
1652/2020 27.01.2020 Utgående brev Svar på mottatt søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
1643/2020 27.01.2020 Inngående brev Etterlyser svar på søknad *****
1657/2020 27.01.2020 Inngående brev Krav om matrikulering - 43/1 festenummer 9006 Statsskog SF
1654/2020 27.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
1653/2020 27.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
1651/2020 27.01.2020 Utgående brev Forespørsel om kopi av dokumenter i elevmappe - ***** ***** INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS
1650/2020 27.01.2020 Inngående brev Ber om innsyn i egen elevmappe *****
1642/2020 27.01.2020 Inngående brev 83/89 - Søknad om tillatelse til tiltak ett-trinn - Anneks Mikal Bjerkhaug
1644/2020 27.01.2020 Inngående brev Etterlyser svar *****
1641/2020 27.01.2020 Inngående brev Etterlyser svar Ken Grønli Karlsen
1647/2020 27.01.2020 Utgående brev Brev til felleskjøpet Felleskjøpet
723/2020 24.01.2020 Utgående brev Referat personalmøte 9 desember 2019 *****
1593/2020 24.01.2020 Utgående brev 3 Svar på gravemelding - sanitærmelding og varslingsplan - Rådhusgata 4 Brødrene Albrigtsen AS
1592/2020 24.01.2020 Inngående brev Orientering om tvangssalg av ***** Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA
1590/2020 24.01.2020 Inngående brev Frafall av forkjøpsrett - arealoverføring fra 27/5 til 27/11 Odd-Annar Mo
1296/2020 24.01.2020 Utgående brev 90/34 - Tillatelse i ett trinn - endring av bygg - Coop Nord SA ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN AS
1306/2020 24.01.2020 Utgående brev Ny retting av pålegg etter tilsyn FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
1583/2020 24.01.2020 Inngående brev Søknad om lærlingeplass Lena Morso Indrevoll
1638/2020 24.01.2020 Inngående brev Varsel om bruk av motorkjøretøy i utmark - kabel/stolpesanering Linjeproff
1636/2020 24.01.2020 Inngående brev 103/169 - Uttalelse nabovarsel - utbygging av Aursfjord båthavn med molo Troms og Finnmark fylkeskommune
1616/2020 24.01.2020 Utgående brev 84/105 - Manglende utslippstillatelse - Oddvar Nes BERNHARD OLSEN AS
1625/2020 24.01.2020 Inngående brev Foreløpig svar - klage på vedtak om detaljregulering for Fagerli gård FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
1597/2020 24.01.2020 Inngående brev Startlån søknad *****
1581/2020 24.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
1564/2020 24.01.2020 Utgående brev Tilbud 70% vikariat barnehaglærer Victoria Hanssen
1580/2020 24.01.2020 Utgående brev Retur av undertegnet avtale om leirskoleopphold Haraldvollen uke 23 - 2020 MÅLSELV KOMMUNE
1591/2020 24.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
1519/2020 23.01.2020 Inngående brev Kvittering for mottak av arkivmateriale - eldre skoleprotokoller Arkiv Troms
1521/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon *****
1520/2020 23.01.2020 Inngående brev 43/347 - Søknad om utslippstillatelse - fritidsbolig Guro Elisabet Falk
1518/2020 23.01.2020 Inngående brev Kvittering for mottak av arkivmateriale - 1 arkivboks fra Statens landbruksbank Arkiv Troms
1514/2020 23.01.2020 Utgående brev Innkalling til foreldremøte 290120 *****
1496/2020 23.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av oppstartstilskudd og driftstilskudd Balsfjord næringsutvikling AS v/ styreleder Jan Nysted
1494/2020 23.01.2020 Inngående brev 3 Gravemelding - sanitærmelding og varslingsplan - Rådhusgata 4 Brødrene Albrigtsen AS
1461/2020 23.01.2020 Utgående brev 97/9 og 97/20 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Frode Nordeng
1526/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon *****
1522/2020 23.01.2020 Inngående brev Klage på inkasso *****
1506/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon *****
1489/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehagelærer, vikariat i Nordkjosbotn barnehage - Victoria Hanssen *****
1460/2020 23.01.2020 Utgående brev 5/17 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Bjørnar Pedersen
1431/2020 23.01.2020 Utgående brev 47/232 - Referat fra forhåndskonferanse - Garasje - Terje Vangen Terje Vangen
1484/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd 2019 Jørn Grønaas
1479/2020 23.01.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse for motorferdsel *****
1508/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon *****
1384/2020 23.01.2020 Utgående brev Høringsuttalelse i forbindelse med mulighetsstudie for skolestruktur Balsfjord kommune v/kommunalsjef for oppvekst
1511/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon Hæren Etterretnings Bataljonen
1540/2020 23.01.2020 Inngående brev Endring reguleringsplan TINE TINE v/ Geir Helge Valle
1542/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon Tove Borg
1385/2020 23.01.2020 Utgående brev Produksjonstilskudd husdyr, melding om mulig avslag. JOHANSEN TORSTEIN
1571/2020 23.01.2020 Inngående brev Kart - Blåbærslettvegen Landbruk Nord
1568/2020 23.01.2020 Inngående brev Purring i forhold til tidligere saker som har vært tatt opp i møter med hovedtillitsvalgte På vegne av fagforeningene - Mette Andrea Christoffersen
1566/2020 23.01.2020 Inngående brev Felles drøftingssaker fra nettverket hovedtillitsvalgte Balsfjord kommune På vegne av fagforeningene - Mette Andrea Christoffersen
1539/2020 23.01.2020 Inngående brev Riving av ikke-søknadspliktige småbygg for Telenor eiendom R3 Entreprenør AS v/ Svein Johansen
1575/2020 23.01.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
1569/2020 23.01.2020 Inngående brev Coop Mestervik - beregning av bruksareal Arkitektkontoret Amundsen AS
1563/2020 23.01.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
1557/2020 23.01.2020 Utgående brev Svar på riving av ikke-søknadspliktige småbygg for Telenor eiendom R3 ENTREPRENØR AS
1552/2020 23.01.2020 Utgående brev Informasjon om veiledet lesing - 1.trinn Foresatte 1.trinn
1014/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Alma Tove Holmstad
1013/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Inske Fenna De Buhr
1012/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Elin M Hansvoll
1011/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Stein Ove Karlsen
1010/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Kirsti Skogstad
1009/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Bård Ivar Tollefsen
1008/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Jan-Børge Skoglund
1007/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Gunnar Hemmingsen
1006/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Thorsteinn Marinósson Stornes gård
1005/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Øivind Buvang
1002/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Sagelv gård Mariell Henriksen Strand
1001/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Knut H Hanssen
1004/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Roy-Helge Jørgensen
1003/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Merete Stenvold Russenes
1000/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen
995/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Ada Geertje Gelderblom Both
994/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Ole Jakob Bjerke
992/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Ole Magnus Polle
983/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Ketil Øvervoll
982/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Rognmo gård
981/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Arnfinn Sørensen
980/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Rune Fredheim
999/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Ingebjørg Guleng
998/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Jonny Reinholdtsen
997/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Torbjørn Rognseth
996/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Helge Storbakk
993/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Arnt-Erik Hansen Maskineier
991/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Odd Ronald Nilsen
990/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Arild Kristoffersen
989/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Bloksberg Anita Stensland
988/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Thomas Bakkejord Hansen
987/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Krister Myhre
973/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Heidi Merethe Elvebo
972/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Tore Winje
971/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Arnt Eilif Nilsen
979/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Dyrlege Sarah Maria Schott
963/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Trygve Rognmo
956/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Torbjørn Pedersen
955/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Tor Arne Fagertun
954/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Lisa Tollefsen
951/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Svanhild Renate Sandnes
1574/2020 23.01.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
970/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Tore Berge Andreassen
969/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Jim Olav Stensland
968/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Heggelund gård DA
967/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Eldbjørn Pettersen
961/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Kurt Terje Klaussen
960/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Tronn Sørensen
959/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Lars-Ivar Fause
986/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Gunnveig Pedersen Yenice
985/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Tormod Jakobsen
984/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Anette Heggelund-Johansen
978/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Espen Olsen
977/2020 23.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 Mats Vegar Kongsli
1541/2020 23.01.2020 Utgående brev Renholdsstilling Karianne Antonsen
1442/2020 22.01.2020 Inngående brev Jordleieavtale - 25/4 Kristin Sundstrøm
1436/2020 22.01.2020 Inngående brev Søknad på jobb i barnehage Bence Kosztankó
1432/2020 22.01.2020 Inngående brev Tilskudd - Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin - LIS3 Helsedirektoratet
1429/2020 22.01.2020 Inngående brev Etterlyser svar - eiendomsgrenser Leif Hafnor
1446/2020 22.01.2020 Inngående brev Melding om avsluttet sak 18-088922REN Sand Nord-Troms jordskifterett
1445/2020 22.01.2020 Inngående brev Melding om avsluttet sak 19-086177RFA Kjoshaugen Nord-Troms jordskifterett
1466/2020 22.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
1486/2020 22.01.2020 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd 2019 Kristin Anka Heim
1450/2020 22.01.2020 Inngående brev 43/24 Tromsø Ice Dome Nils Vasara-Hammare
1439/2020 22.01.2020 Inngående brev Søknad om ett-trinns søknad - Ettersendelse av dokumentasjon Arkitektkontoret Amundsen - Maria Skaret
1412/2020 22.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning 011219 - 311219 *****
1403/2020 22.01.2020 Inngående brev Aksjeeierbevis - Balsfjord kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
1348/2020 22.01.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd januar - april 2020 HAMNVÅG FAMILIEBARNEHAGE
1430/2020 22.01.2020 Inngående brev Renholdsstilling Karianne Antonsen
1410/2020 21.01.2020 Inngående brev Søknad om arealoverføring mellom 33/5 og 33/51 Brødrene Karlsen v/Fredrik Jakobsen
1393/2020 21.01.2020 Inngående brev Retting av utskrevet eiendomsskatt Statnett - Elisabeth Hansen
1391/2020 21.01.2020 Inngående brev Dokumentasjon utslippstillatelse Oddvar Nes
1373/2020 21.01.2020 Inngående brev Søknad om startlånsmidler 2020 Husbanken
1367/2020 21.01.2020 Inngående brev Opprettholde klage på vedtak Thomas Martinsen
1365/2020 21.01.2020 Inngående brev Samtykke - valg Ungdomsråd Kenneth Hansen
1356/2020 21.01.2020 Inngående brev Opplegg for registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunane Helsedirektoratet
1351/2020 21.01.2020 Inngående brev Melding om hogst i verneskog - 101/3 Sunniva Skogan
1413/2020 21.01.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Arvid Vrangen
1407/2020 21.01.2020 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse Nord-Troms Tingrett
1408/2020 21.01.2020 Inngående brev 33/5 Nabovarsel Brødrene Karlsen Eiendom
1402/2020 21.01.2020 Inngående brev 47/232 - tegninger Terje Vangen
1363/2020 21.01.2020 Inngående brev Lekter/båter i Nordbybukta *****
1349/2020 21.01.2020 Utgående brev Bekreftelse - nye kommuneopplysninger Integrering og Mangfoldsdirektoratet
1352/2020 21.01.2020 Utgående brev 96/83 - Ufullstendig søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Alexander Granlund Alexander Granlund
1350/2020 21.01.2020 Utgående brev Krav om endring av bygningstype i matrikkelen - 43/405 Aadne Justin Olsrud
1362/2020 21.01.2020 Inngående brev Barnetelling - 2019 Hamnvåg familiebarnehage v/Bjørn Toldnes
1357/2020 21.01.2020 Utgående brev Balsfjord Årsrapport og Årsregnskap 2019 Formannsskapet
1355/2020 21.01.2020 Inngående brev Detaljregulering for Høyset - Tamokdalen - avklaringer til varsel om oppstart Asplan Viak
1354/2020 21.01.2020 Utgående brev Pålegg om motregning *****
1370/2020 21.01.2020 Inngående brev Eiendomsgrenser Langskogveien 40 9056 Mortenhals Irene Valstad Simonsen
1369/2020 21.01.2020 Utgående brev Eiendomsgrenser Langskogveien 40, 9056 Mortenhals Leif Hafnor m.fl.
1281/2020 21.01.2020 Saksframlegg/innstilling Innspill - gjenbruk av lokalene etter Fuglelia barnehage
1305/2020 20.01.2020 Inngående brev Tilsyn miljørettet helsevern Balsfjord Kommune - Hans Olav Eriksen
1298/2020 20.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling som hjelpepleier Karolina Jaworska
1291/2020 20.01.2020 Inngående brev Drøftingsmøte detaljreguleringsplan Sagelvvatn Boligfelt 2 BE Geomatikk v/Bjørn Edvardsen
1295/2020 20.01.2020 Utgående brev Eiendomsgrenser Langskogveien 40 9056 Mortenhals Leif Hafnor
1313/2020 20.01.2020 Inngående brev 90/38 - arealer og grenser Ildri og Atle Olaisen
1303/2020 20.01.2020 Utgående brev Oversendelse særutskrift konsesjon 81/23 og 85/4 - konsesjonssak Vidar Karlsen Vidar Karlsen
1338/2020 20.01.2020 Utgående brev Svar på Varsel om tvangssalg til legalpanthaver Adv. Simonsen Vogt Wiik
1336/2020 20.01.2020 Utgående brev referat ped.ledermøte 20.01.2020 *****
1320/2020 20.01.2020 Inngående brev Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted 21/8 Peder Lie Grønnstøl
1315/2020 20.01.2020 Inngående brev Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker Nord-Troms Jordskifterett
1299/2020 20.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende bassengtrening Moan bad *****
1322/2020 20.01.2020 Inngående brev Søknad om VA - tilknytning til offentlig ledningsnett 10/58 Lillian Thomassen
1319/2020 20.01.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
1316/2020 20.01.2020 Inngående brev Kopi av brev - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om løpende døgnmulkt Mattilsynet
1310/2020 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid - ***** ***** ***** *****
1289/2020 20.01.2020 Inngående brev 90/34 - Malangsveien 850 -1-trinnssøknad - med vedlegg Arkitektamundsen - Maria Skaret
1287/2020 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** ***** *****
1272/2020 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** *****
1015/2020 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969320614 ARNULF ØVERGAARD
1016/2020 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 985830304 Bakken gård DA
976/2020 20.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 922073872 Sunniva Skogan
1265/2020 18.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Inntil 100 % midlertidig lærerstilling i Laksvatn oppvekstsenter - Zafar M Alam *****
1264/2020 18.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Inntil 100 % midlertidig lærerstilling i Laksvatn oppvekstsenter - johan nils swärd *****
1219/2020 17.01.2020 Inngående brev Åpen søknad som lærling innen barn og ungdomsarbeiderfaget Kristina Ullmark
1218/2020 17.01.2020 Inngående brev Åpen søknad som vaktmester Otterholm - Didrik
1206/2020 17.01.2020 Inngående brev Etterlyser svar på tidligere henvendelse vedrørende møte Oddvar Skogli
1204/2020 17.01.2020 Inngående brev Melding om endring av ansvarsretter - 34/70 Multiconsult Norge AS
1201/2020 17.01.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - 47/20 Tromsbygg - Vidar Hauglid
1198/2020 17.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - kjøp av melkekvote Jørgen Slettmo
1199/2020 17.01.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
1109/2020 17.01.2020 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 290519 - 130619 *****
1212/2020 17.01.2020 Inngående brev Nabovarsel 46/23 Din Bolig Søknad v/Ragnvald Rasmussen
1128/2020 17.01.2020 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 121219 – 221219 *****
1248/2020 17.01.2020 Inngående brev 44/2 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Kim-Stian Nordgård
1247/2020 17.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppretting endring av matrikkelenhet - 44/2 Kim-Stian Nordgård
1244/2020 17.01.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema - Rapportering på tilskudd Fylkesmannen
1230/2020 17.01.2020 Inngående brev Overføring av gavebrev - Troms Holding Troms Fylkeskommune v/ Willy Ørnebakk
1222/2020 17.01.2020 Inngående brev 96/83 - Klarlegging av eksisterende grenser Alexander Granlund
1246/2020 17.01.2020 Inngående brev 44/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Kim-Stian Nordgård
1241/2020 17.01.2020 Utgående brev Rapportering på tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2019 Fylkesmannen
1217/2020 17.01.2020 Inngående brev Forslag om nedbetaling av gjeld *****
1243/2020 17.01.2020 Utgående brev Svar på innsyn Anne C Pettersen
1242/2020 17.01.2020 Inngående brev Innsyn Anne C Pettersen
1200/2020 17.01.2020 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon *****
1196/2020 17.01.2020 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd - 011219 – 201219 *****
Versjon:5.1.1