eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12355/2020 03.08.2020 Utgående brev 89/27 - Tillatelse til tiltak - tilbygg - Ivar Folstad BALSFJORD BYGGSERVICE AS
13533/2020 03.08.2020 Utgående brev Vedrørende 89/42 Elisabeth Skaugvoll
13526/2020 03.08.2020 Inngående brev Purring - Ledige stillinger - 2 kvartal 2020 SSB - Statistisk sentralbyrå
13515/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13514/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13513/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13512/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13511/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13509/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13507/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13528/2020 03.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Kommunal- og moderniseringsdepartementet
13510/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13508/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13506/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13505/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter *****
13504/2020 03.08.2020 Inngående brev Startlån søknad *****
13524/2020 03.08.2020 Inngående brev Vedtak om utbedring av avvik etter tilsyn den 020620 - Gatelys Aursvik Troms Kraft Nett AS
13519/2020 03.08.2020 Inngående brev Arbeidsavtale ferievikar 2020 - Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn Knut-Erik Hansen
13523/2020 03.08.2020 Inngående brev 93/16 - Rekvisisjon av oppmåling - ny eiendom Silje Benedicte Jacobsen
11283/2020 31.07.2020 Utgående brev Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak 102/82 -Aursfjordveien 1308 Atle Karl Andreassen
13497/2020 31.07.2020 Inngående brev Stank fra norsk protein Tom Harald Niva
13494/2020 31.07.2020 Inngående brev Klage fra Storvatn vassverk vedrørende etablering av deponicelle 3 på Stormoen i Balsfjord Mattilsynet
13490/2020 31.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 96/46 Ellen Hennie Olsen
13488/2020 31.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 86/31 Magnhild Jorunn Elise Nilssen
13487/2020 31.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 43/299 Mari-Christin Eriksen m.fl.
13489/2020 31.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 56/19 Ole-Johnny Olsen m.fl.
13482/2020 31.07.2020 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet 280820 K-Sekretariatet
13481/2020 31.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar i byggesak - 43/381 Bjarne L Løkse Rohde
13480/2020 31.07.2020 Inngående brev 36/159 - Kopi - Manglende opplysninger – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
13479/2020 31.07.2020 Inngående brev 43/381 - Søknad om tillatelse til tiltak ett-trinn - anneks Bjarne Rohde
13468/2020 30.07.2020 Utgående brev Svar søknad om utsett av instrumentrigg - Ørneneset - Norsk Polarinstitutt Norsk Polarinstitutt
13467/2020 30.07.2020 Utgående brev Midlertidig svar på innsyn - antall bekymringsmeldinger vedrørende overgrep i barnehage Nrk v/ Mari Malm
13466/2020 30.07.2020 Inngående brev Innsyn - antall bekymringsmeldinger vedrørende overgrep i barnehage Nrk v/ Mari Malm
13465/2020 30.07.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende eiendomsskatt - 72/6 Verner Skogstad
13453/2020 30.07.2020 Inngående brev Ber om orientering - ***** ***** Fylkesmannen i Troms og Finnmark
13430/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 33 Kjempedalen Oddleif Jarle Borge
13427/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 29 Andorli Knut Egil Nesset
13426/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 28 Langvassli -Framnes Max Ersøy
13425/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 24 Fjellfroskvatn Hugo Morten Rotli
13423/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 21 Markenes og Hølen elgjaktlag Harald Nils Gåre
13422/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 20 Øvre Tamok Bjørn Gunnar Berntsen
13421/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 19 Malangen grunneierlag, dpo og viltområde Knut Are Johansen
13464/2020 30.07.2020 Inngående brev Vedrørende 89/42 Elisabeth Skaugvoll
13419/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 9 Sørkjos jaktvald Arild Oddgeir Skogeng
13418/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 8 Takvatn Egil-André Strømsli
13428/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 31 Vollabakken Stein Are Nøstvik
13420/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 10 Nordkjosen Kjell Hugo Bakken
13429/2020 30.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 32 Tamok Midtre Aadne Justin Olsrud
13317/2020 29.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse - vald 01 Selnes - Svartnes Arnold Nikolai Sørensen
13446/2020 29.07.2020 Utgående brev Vedrørende gang- og sykkelveg Meistervik Troms og Finnmark fylkeskommune
13437/2020 29.07.2020 Inngående brev 91/74 og 91/73 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering Steffen Aanonsen
13424/2020 29.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 22 Kjusokdalen Ole Bakkevold
13416/2020 29.07.2020 Inngående brev Søknad om utsett av instrumentrigg - Ørneneset - Norsk Polarinstitutt Kystverket
13439/2020 29.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedr. bekymringsmelding *****
13431/2020 29.07.2020 Inngående brev Søknad om bostøtte *****
13414/2020 29.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 6 Nedre Tamok Jan Torleif Engvoll
13404/2020 29.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse - vald 03 Lakselvdalen Nils Viggo Pedersen
13403/2020 29.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse - vald 02 Lavangsdalen utmarkslag Kenneth Hansen
13407/2020 29.07.2020 Utgående brev Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 4 Balsfjordeidet Knut Ivar Forelvmo
13445/2020 29.07.2020 Inngående brev Gjerde/rekkverk på Aursfjordsaga Tor Bergum
11192/2020 28.07.2020 Utgående brev Registrering i ROFS - Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Nasonal kommunikasjonsmyndighet
13411/2020 28.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar i byggesak 102/101 Hans Trygstad Johansen
13410/2020 28.07.2020 Inngående brev 102/101 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av bod Hans Trygstad Johansen
13408/2020 28.07.2020 Inngående brev Søknad kompetansemidler - Helse og omsorg Aslaug Olsen
13409/2020 28.07.2020 Inngående brev Kommunenes krisesentertilbud under pandemien - brev fra Bufdir Fylkesmannen i Troms og Finnmark
13388/2020 28.07.2020 Utgående brev Oppfølging av sak 19/191 - retting av grense mellom 11/35, 11/10 og 11/22 Ragnhild Karoline Olsen
13387/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - telefoni Telenor Norge AS
13371/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - prosjekt og prosessledelse Visjona AS
13364/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - ombygging Kløverlund Nysted AS
13363/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - ombygging Kløverlund Complettbygg AS
13356/2020 27.07.2020 Utgående brev Angående urådighet på eiendom 9/2 og 9/36 i Balsfjord kommune Landbruks- og matdepartementet
13355/2020 27.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på forespørsel om samarbeid på Malangshalvøya mellom Tromsø og Balsfjord kommune Vikran utviklingslag v/ Tove Bakke
13352/2020 27.07.2020 Inngående brev 50/21 og 50/41 - Korrigering ansvarlig søker Stormo Maskin og Transport AS
13351/2020 27.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om autorisasjonsbevis plantevern Sunniva Berglund Skogan
13327/2020 27.07.2020 Utgående brev 70/3 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Torbjørn Helge Skogstad
13350/2020 27.07.2020 Inngående brev 42 Gravemelding for ny parkeringsplass - 47/70 OJ Anlegg AS
13347/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - Takvassbrua Varde Entreprenør AS
13346/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - Takvassbrua Tromsbygg entreprenør AS
13345/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - Takvassbrua Peyma entreprenør AS
13343/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - Takvassbrua HAK Entreprenør AS
13337/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - ny pasientinngang legevakt Pro Con Bygg AS
13336/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - ny pasientinngang legevakt Nyland snekkertjenester
13335/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - ny pasientinngang legevakt Complettbygg AS
13329/2020 27.07.2020 Inngående brev 36/3 - 36/244 - 36/186 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Laurasætra motorcrossklubb v/ Morten Nilsen
13325/2020 27.07.2020 Inngående brev Spørsmål angående startlån - ***** ***** ***** Lindorff låneadministrasjon v/ Elisabeth Sveen
13382/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - prosjektering av utbygging av Bergneset havn Norconsult
13381/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - prosjektering av utbygging av Bergneset havn Multiconsult
13377/2020 27.07.2020 Utgående brev 36/244 - Svar på søknad om konsesjon på leieavtale i 40 år LAURASÆTRA MOTORCROSSKLUBB
13342/2020 27.07.2020 Utgående brev Manglende informasjon ifm ansiennitetsberegning Giedre Karpiute
13326/2020 27.07.2020 Utgående brev Prosjektoversikt bredbånd - statusrapport fra kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
13322/2020 27.07.2020 Utgående brev Midlertidig svar på innsyn i skolebytter i mobbesaker NRK v/ Victoria Wilden
13320/2020 27.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding - kartlegging personer i alderen 0 - 49 år i institusjon Fylkesmannen i Troms og Finnmark
13318/2020 27.07.2020 Utgående brev 69/3 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Johan Kristian Ryeng
13312/2020 27.07.2020 Utgående brev 70/2 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Kjell Roger Andersen
13305/2020 27.07.2020 Utgående brev 90/64 - Ferdigattest - riving av enebolig Helge Jensen
13344/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - Takvassbrua Kai og anlegg entreprenør AS
13316/2020 27.07.2020 Inngående brev Søknad om bostøtte *****
13308/2020 27.07.2020 Utgående brev 70/1 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Øystein Andersen
13304/2020 27.07.2020 Utgående brev 68/6 informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Edith Oline Andreassen m.fl.
13300/2020 27.07.2020 Utgående brev 68/3 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Arnold Nikolai Johansen
13299/2020 27.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****
13298/2020 27.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg *****
13302/2020 27.07.2020 Utgående brev 68/5 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Per Ole Hansen
13321/2020 27.07.2020 Inngående brev Innsyn i skolebytter i mobbesaker NRK v/ Victoria Wilden
13013/2020 27.07.2020 Utgående brev Godkjenning av elgvald nr 33 Kjempdal Oddleif Jarle Borge
13389/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - telefoni Atea AS
13386/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - telefoni Telia Norge AS v/ Phonero
13375/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - havnesamarbeid Transportutvikling AS
13349/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - Takvassbrua Visinor Rehab AS
13348/2020 27.07.2020 Inngående brev Tilbud - Takvassbrua Vinter Entreprenør AS
13296/2020 24.07.2020 Inngående brev Opplysningsskilt Nordkjosbotn Bård Pedersen
13284/2020 24.07.2020 Utgående brev 68/2 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Noralf Bjørnar Olsen
13274/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - varebil til byggforvaltning Sulland Bardufoss
13295/2020 24.07.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende kommunal tomt Laksvatn Torstein Norbye
13267/2020 24.07.2020 Inngående brev 41 Gravemelding for tomtearbeid - 93/74 Rolf Antonsen
13294/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilsvar vedrørende 89/42 Elisabeth Skaugvoll
13293/2020 24.07.2020 Inngående brev Forespørsel om samarbeid på Malangshalvøya mellom Tromsø og Balsfjord kommune Vikran utviklingslag v/ Tove Bakke
13292/2020 24.07.2020 Inngående brev Søknad om kompetansemidler - Helse og omsorg Christina Olsen
13291/2020 24.07.2020 Utgående brev Smittevernansvarlig - Balsfjord kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark
13289/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - Nordkjosbotn barnehage SB2 Utvikling AS
13288/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - Nordkjosbotn barnehage Nysted AS
13287/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - Nordkjosbotn barnehage NT Entreprenør AS
13286/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - Totalentreprise - Nordkjosbotn barnehage Nord Norsk Bygg AS
13285/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - Nordkjosbotn barnehage NC Bygg AS
13266/2020 24.07.2020 Utgående brev 67/3 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Hjørdis Henriksen
13262/2020 24.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar i byggesak - 34/5 Nysted AS
13261/2020 24.07.2020 Utgående brev Vedrørende fritidsbolig på eiendom 103/173 Tom Ivar Mathisen
13281/2020 24.07.2020 Utgående brev 68/1 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Bjørnar Oddvar Nilsen
13273/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - varebil til byggforvaltning Harila AS
13258/2020 24.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar i byggesak 50/21 og 50/41 Kent Ronny Stormo
13257/2020 24.07.2020 Utgående brev 67/1 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Kristine Nikoline Mortensen
13256/2020 24.07.2020 Inngående brev 50/21 og 50/41 - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av tilbygg Kent-Ronny Stormo
13255/2020 24.07.2020 Inngående brev 50/21 og 50/41 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av tilbygg Jan-Egil Rafaelsen
13254/2020 24.07.2020 Inngående brev 90/64 - Søknad om ferdigattest - riving av enebolig Helge Jensen
13253/2020 24.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** *****
13248/2020 24.07.2020 Inngående brev Skifteattest - ***** ***** *****
13220/2020 24.07.2020 Inngående brev Vedtaket stadfestes - 58/4 - Klage over avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealformål LNFR for fradeling av boligtomt og tomt for punktfeste til naust fra eiendommen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
13280/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - leiebil til PPT Biltrend Tromsø AS
13279/2020 24.07.2020 Inngående brev Tilbud - leiebil til PPT Trondsen Auto AS
13259/2020 24.07.2020 Inngående brev 61/8 - Søknad om varig fritak for driveplikten Wenche Larsen
13251/2020 24.07.2020 Utgående brev 56/19 og 96/46 - oversendelse av matrikkelbrev for registrert konsesjonsfrihet Ellen Hennie Olsen m.fl.
13247/2020 24.07.2020 Utgående brev 66/1 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt John Anton Mortensen
13246/2020 24.07.2020 Inngående brev 34/5 - Søknad om tillatelse i ett trinn - bruksendring fra bolig til midlertidig barnehage Nysted AS
13245/2020 24.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** ***** ***** *****
13244/2020 24.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** *****
13200/2020 24.07.2020 Utgående brev Innsending av skjøte for tinglysing - 90/159 Statens Kartverk Tinglysing
13180/2020 24.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 60% stilling Boligtjenesten funksjonshemmede Torbjørn Tømmermo
13240/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 100% Lærer spesialundervisning og intro voksenopplæring (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Zafar M Alam *****
13239/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 100% Lærer spesialundervisning og intro voksenopplæring (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Maryna Makarenko *****
13238/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 100% Lærer spesialundervisning og intro voksenopplæring (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - farzane mazaheri *****
13227/2020 23.07.2020 Inngående brev Vedrørende fritidsbolig på eiendom 103/173 Tom Mathisen
13237/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 100% Lærer spesialundervisning og intro voksenopplæring (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Hilde Bråthen *****
13236/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 100% Lærer spesialundervisning og intro voksenopplæring (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Eileen Hanssen *****
13214/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - tak rådhus Protan Takservice AS
13207/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - rådgivende prosjektering HR Prosjekt AS
13199/2020 23.07.2020 Inngående brev ABK AS - Anmodning om utbetaling - støtte til mudringsarbeid ABK AS v/ Johan Robertsen
13235/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 100% Lærer spesialundervisning og intro voksenopplæring (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Kamal Prasad Khanal *****
13234/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 100% Lærer spesialundervisning og intro voksenopplæring (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Gulhis Izmirlioglu *****
13231/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 70 % gitarlærer ved Balsfjord Kulturskole (kopi) (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Kelemen Mátis *****
13230/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 70 % gitarlærer ved Balsfjord Kulturskole (kopi) (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - yvind Andreassen *****
13229/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 70 % gitarlærer ved Balsfjord Kulturskole (kopi) (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Viktor Bomstad *****
13228/2020 23.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 70 % gitarlærer ved Balsfjord Kulturskole (kopi) (kopi) i Kultur- og integreringsenheten - Terje Storvig *****
13225/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - skjenke- og tobakkskontroll Alkontroll AS
13218/2020 23.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 Helsedirektoratet
13206/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - rådgivende prosjektering Rambøll Norge AS
13201/2020 23.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar i byggesak 29/86 Nysted AS
13197/2020 23.07.2020 Inngående brev 29/86 - Søknad om tillatelse i ett trinn - midlertidig bruksendring til barnehagedrift Nysted AS
13226/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - skjenke- og tobakkskontroll Nordfjelske kontroll AS
13219/2020 23.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene Statens helsetilsyn
13215/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - tak rådhus Taksmidja AS
13188/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - Miljøteknisk grunnundersøkelse - Bergneset GeoNord AS
13212/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - tak rådhus Protan Entreprenør AS
13195/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - elektrisk kraft Hafslund Strøm AS
13189/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - Miljøteknisk grunnundersøkelse - Bergneset Multiconsult
13178/2020 23.07.2020 Inngående brev Varsel om kontroll av elektrisk anlegg 030820 Frost kraftentreprenør AS
13177/2020 23.07.2020 Inngående brev Varsel om kontroll av elektrisk anlegg 030820 Frost Kraftentreprenør AS
13175/2020 23.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** ***** ***** *****
13173/2020 23.07.2020 Inngående brev 6/3 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av garasje Tom Gulstad
13171/2020 23.07.2020 Utgående brev Godkjent vedtak - arealoverføring 9/71 Vidar Steen Aanes
13170/2020 23.07.2020 Inngående brev 46/11 - Søknad om tillatelse til tiltak ett-trinn - garasje Giedre Karpiute og Linas Juzakenas
13168/2020 23.07.2020 Inngående brev Vedrørende eiendomsskatt - 83/43 Ingrid Wibe
13167/2020 23.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 56/19 og 96/46 Ellen Hennie Olsen m.fl.
13183/2020 23.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om skolebytte *****
13174/2020 23.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar vedrørende byggesak 6/3 Tom Richard Gulstad
13172/2020 23.07.2020 Utgående brev 65/50 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Atle Ingar Joakimsen
13161/2020 23.07.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om scooterdispensasjon *****
13158/2020 23.07.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - Skardet naturreservat gnr 43 Nord-Troms jordskifterett
13194/2020 23.07.2020 Inngående brev Tilbud - elektrisk kraft Ishavskraft AS
13157/2020 23.07.2020 Utgående brev 65/40 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Ingrid Johanne Fagerheim
13154/2020 23.07.2020 Utgående brev Vedrørende 89/42 - konsesjon Gøran Simonsen
13165/2020 23.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Kristin Åsli - 010720 - 311220 - tilkallingsvikar Kristin Åsli
13164/2020 23.07.2020 Inngående brev Depositum for utlevering av nøkler - BBS Kristin Åsli
13135/2020 22.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 60% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Stine-Natalia Luneng *****
13134/2020 22.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 60% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - wisinee Olsen *****
13133/2020 22.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 60% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Torbjørn Tømmermo *****
13132/2020 22.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 60% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - torgrim øwre *****
13124/2020 22.07.2020 Utgående brev 65/39 Informasjon om driveplikt og etterspørsel av jordleiekontrakt Torill Solbakk
13123/2020 22.07.2020 Utgående brev Tilbud stilling kjøkkenassistent, 13,14 % stilling, Balsfjord- bo og servicesenter. Giedre Karpiute
13109/2020 22.07.2020 Inngående brev Tilbud - asfaltering Sand skole Stormo Maskin og Transport AS
13075/2020 22.07.2020 Utgående brev 46/3 og 46/32 - oversendelse matrikkelbrev for registrert konsesjonsfrihet Selma Oline Birkely
Versjon:5.1.1