eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2012/424
:
Reguleringsplan Camp Tamok - 43/24
:
Dag Tørstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
3099/2012 20.03.2012 Inngående brev Iinnhenting av tilleggsopplysninger - gnr 43 bnr 24 Camp Tamok ajb@reindrift.no
3342/2012 28.03.2012 Utgående brev Forholdet Lyngsfjord Adventure, Könkämä Sameby og offentlig arealmyndighet Könkämä Sameby m.fl.
4640/2012 02.05.2012 Inngående brev Melding om oppstart av detaljregulering på gnr 43 bnr 24 - Camp Tamok Kjersti Jenssen Arkitektkontor
4877/2012 07.05.2012 Inngående brev Reguleringsplan for Camp Tamok Reindriftsforvaltningen Troms
4883/2012 22.05.2012 Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan Camp Tamok - orientering
5879/2012 25.05.2012 Inngående brev Melding om oppstart av detaljregulering for næringsareal på gnr 43 bnr 24 Kjersti Jenssen Arkitektkontor
6034/2012 05.06.2012 Utgående brev Særutskrift: Detaljreguleringsplan Camp Tamok - orientering Arealplanlegger Siri Skaalvik
6159/2012 07.06.2012 Inngående brev Melding om oppstart av detaljregulering for næringsareal gnr 43 bnr 24 - Camp Tamok Reindriftsforvaltningen Troms
6563/2012 18.06.2012 Inngående brev Vedrørende Næringsområde FT4 - utmarksturismesatsing / hyttebygging innenfor Könkämä samebys kjerneområder Anne Nesbakken
6565/2012 18.06.2012 Inngående brev Vedrørende Næringsområde FT4 - utmarksturismesatsing/hyttebygging innenfor Könkämä samebys kjerneområder Hans-Olav Eriksen
6628/2012 19.06.2012 Inngående brev Vedrørende Næringsområde FT4 - utmarksturismesatsing/hyttebygging innenfor Könkämä samebys kjerneområder Anne Nesbakken
6629/2012 19.06.2012 Inngående brev Vedrørende Næringsområde FT4 - utmarksturismesatsing/hyttebygging innenfor Könkämä samebys kjerneområder Hans-Olav Eriksen
6688/2012 19.06.2012 Inngående brev Camp Tamok - Fylkesmannens innspill Fylkesmannen i Troms
6965/2012 22.06.2012 Inngående brev Oppstart av reguleringsplan for næringsareal - Camp Tamok NVE
7101/2012 26.06.2012 Utgående brev Møte angående utvikling av reguleringsplan Reindriftsforvaltningen
10604/2012 19.10.2012 Utgående brev Detaljregulering Camp Tamok - Referat møte den 15. oktober 2012 Per Olof Nutti m.fl.
10903/2012 22.10.2012 Inngående brev Detaljregulering Camp Tamok - Referat møte den 15. oktober 2012 Anne Nesbakken
11022/2012 25.10.2012 Inngående brev Detaljregulering Camp Tamok - Referat møte den 15. oktober 2012 Anne Nesbakken
11023/2012 25.10.2012 Inngående brev Detaljregulering Camp Tamok - Referat møte den 15. oktober 2012 Anne Nesbakken
11027/2012 25.10.2012 Inngående brev Vedrørende utfordringer med reinflyttinger forbi Camp Tamok /eiendommen Høiseth Anders J. Bals
11160/2012 29.10.2012 Inngående brev Angående reinflytting ved Camp Tamok Hans-Olav Eriksen
12223/2012 27.11.2012 Inngående brev Orientering om sak Lyngsfjord Adventure AS
564/2013 17.01.2013 Inngående brev Svar vedrørende skrivelse angående Camp Tamok Hans-Olav Eriksen
6076/2013 29.05.2013 Inngående brev Detaljregulering av Camp Tamok Arkitektkontor Kjersti Jenssen
6386/2013 05.06.2013 Inngående brev Ønsker opplysninger om status i detaljreguleringssak Camp Tamok gnr 43 bnr 24 Anne Nesbakken
7178/2013 24.06.2013 Inngående brev Reguleringsområde FT4 Tamokdalen - Sak til møte i områdestyret den 28062013 Markenes Siida v/Nils Anders Blind
7689/2013 05.07.2013 Inngående brev Sak til møte i områdestyret den 280613 Reindriftsforvaltningen v/Jan Gunnar Brattli
7690/2013 05.07.2013 Inngående brev Oversendelse av vedtak til orientering - Könkämä sameby - melding om svensk reinbeiting i områdene Dolpi og Markenes 2013 Reindriftsforvaltningen v/Jan Gunnar Brattli
7691/2013 05.07.2013 Inngående brev Sak til møte i områdestyret den 28062013 Anne Nesbakken
7744/2013 09.07.2013 Saksframlegg/innstilling Camp Tamok gnr 43 bnr 24 – 1. gangs behandling av detaljreguleringsplan
8538/2013 12.08.2013 Inngående brev Klage på avslag om finansiering fra Innovasjon Norge Anne Nesbakken
8627/2013 19.08.2013 Utgående brev Detaljreguleringsplan Camp Tamok - offentlig ettersyn Jarle Høiseth m.fl.
8632/2013 19.08.2013 Utgående brev Kunngjøring offentlig ettersyn detaljreguleringsplan Camp Tamok Nordlys AS
8700/2013 16.08.2013 Inngående brev Ny reinbeitekonvensjon - ulovlighetssak/bekymringsmelding vedrørende tiltak innen konvensjonsområdet Anne Nesbakken, Markenes Siida
9004/2013 23.08.2013 Inngående brev Oppsett av brakker på området kjent som Camp Tamok - gnr 43 bnr 24 i Tamokdalen Reindriftsforvaltningen v/Ellen Margrethe Oskal
9182/2013 26.08.2013 Inngående brev Uttalelse til detaljreguleringsplan for Camp Tamok Statens vegvesen
9630/2013 09.09.2013 Inngående brev Opprettelsesbegjæring / klagesak - Camp Tamok Fylkesmannen i Troms
9772/2013 19.09.2013 Utgående brev Opprettelsesbegjæring / klagesak - Camp Tamok Fylkesmannen i Troms
9854/2013 19.09.2013 Utgående brev Oppsett av brakker gnr 43 bnr 24 Camp Tamok Reindriftsforvaltningen Troms
10229/2013 30.09.2013 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i klagesak Fylkesmannen i Troms
10432/2013 30.09.2013 Inngående brev NVE har ingen merknader til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for næringsareal / Camp Tamok - GBnr 43/24 ved Finndalselva - Balsfjord kommune NVE v/Forsgren Eva
10529/2013 01.10.2013 Inngående brev Reguleringsplan Camp Tamok gnr 43 bnr 24 Könkämä samebyg
10564/2013 01.10.2013 Inngående brev Uttalelse til høring av detaljreguleringsplan Advokatfirmaet Hjort DA
10573/2013 01.10.2013 Inngående brev Detaljreguleringsplan Camp Tamok - Reindriftsagronomins innstilling Reindriftsforvaltningen Troms
10670/2013 03.10.2013 Inngående brev Klage på områdestyrets vedtak Nils Ander Blind v/Anne Nesbakken
10783/2013 04.10.2013 Inngående brev Høringsuttalelse til offentlig ettersyn for detaljregulering Camp Tamok Fylkesmannen i Troms
10809/2013 08.10.2013 Saksframlegg/innstilling Opprettelsesbegjæring - Camp Tamok
11245/2013 17.10.2013 Utgående brev Særutskrift: Opprettelsesbegjæring - Camp Tamok Enhetsleder Toril Ingvaldsen
11572/2013 28.10.2013 Inngående brev Camp Tamok - oppreisning av klagefrist - anmodning om underinstansbehandling av klage Fylkesmannen i Troms
11619/2013 29.10.2013 Inngående brev Ang bekymringsmelding - rein i Tamokdalen - Blind-gruppen Reindriftsforvaltningen Troms
11636/2013 29.10.2013 Inngående brev Vedr reguleringsplan Camp Tamok Lyngenfjord Adventure
12096/2013 11.11.2013 Inngående brev Reguleringsplan gnr 43 bnr 24 - Camp Tamok Lyngenfjord Adventure
6/2014 02.01.2014 Inngående brev Klage på områdestyrets vedtak 24092013 Anne Nesbakken
475/2014 16.01.2014 Inngående brev Søknad om omdisponering av eiendom gnr 43 bnr 24 - Camp Tamok På vegne av reineiere i Markenes siida/Könkämä sameby
854/2014 27.01.2014 Inngående brev Høringsuttalelse til detaljregulering - Camp Tamok Per Olof Nutti
864/2014 27.01.2014 Inngående brev Vedrørende høringsuttalelse til detaljregulering – Könkämä sameby Anne Nesbakken
3354/2014 14.03.2014 Inngående brev Revidert planforslag Camp Tamok Arkitekt Kjersti Jenssen AS
3408/2014 18.03.2014 Utgående brev Begrenset høring for endring av forslag Detaljregulering for Camp Tamok Fylkesmannen i Troms m.fl.
4320/2014 03.04.2014 Inngående brev Uttalelse til begrenset høring - endring av forslag detaljregulering for Camp Tamok gnr 43 bnr 24 Statens Vegvesen, Region nord
4446/2014 08.04.2014 Utgående brev Vedr. innsigelse - Reguleringsplan Camp Tamok gnr 43 bnr 24 Fylkesmannen i Troms m.fl.
4492/2014 09.04.2014 Inngående brev Uttalelse detaljregulering Camp Tamok gnr 43 bnr 24 Sametinget
4499/2014 10.04.2014 Utgående brev Vedr. innsigelse reguleringsplan - Camp Tamok Arkitekt Kjersti Jenssen AS m.fl.
4528/2014 09.04.2014 Inngående brev Høringsuttalelse til begrenset høring - endring detaljregulering Camp Tamok Fylkesmannen i Troms
4753/2014 29.04.2014 Saksframlegg/innstilling Camp Tamok gnr 43 bnr 24 - 2.gangs behandling av detaljreguleringsplan
5340/2014 05.05.2014 Utgående brev Særutskrift: Camp Tamok gnr 43 bnr 24 - 2.gangs behandling av detaljreguleringsplan Marit Schwalenberg Figenschau
5387/2014 06.05.2014 Inngående brev Detaljregulering for Camp Tamok - innsigelsen er imøtekommet Fylkesmannen i Troms
5392/2014 06.05.2014 Inngående brev Vedr Camp Tamok - redegjørelse for status i saken Fylkesmannen i Troms
7386/2014 10.07.2014 Saksframlegg/innstilling Opprettelsesbegjæring - Camp Tamok
8728/2014 18.08.2014 Inngående brev 43/24 Purring - klager på vedtak - arealplansak i Balsfjord kommune Anne Nesbakken
10784/2014 27.10.2014 Inngående brev Klage over saksbehandlingstid - Camp Tamok Sivilombudsmannen
12452/2014 12.12.2014 Inngående brev Sivilombudsmannens sak med referanse 2014 2854 - klage over saksbehandlingstid - purring Anne Nesbakken, på vegne av berørte reineiere
275/2015 19.01.2015 Saksframlegg/innstilling Klagesaksbehandling - klage på vedtak av kommuneplanens arealdel, vedrørende Camp Tamok
276/2015 19.01.2015 Saksframlegg/innstilling Klagesaksbehandling - vedtak om reguleringsplan Camp Tamok
854/2015 29.01.2015 Utgående brev Særutskrift: Klagesaksbehandling - klage på vedtak av kommuneplanens arealdel, vedrørende Camp Tamok Enhetsleder Toril Ingvaldsen
856/2015 29.01.2015 Utgående brev Særutskrift: Klagesaksbehandling - vedtak om reguleringsplan Camp Tamok Enhetsleder Toril Ingvaldsen
1004/2015 29.01.2015 Inngående brev Spørsmål - klage over saksbehandlingstid - Camp Tamok Sivilombudsmannen
2000/2015 23.02.2015 Inngående brev Klage over saksbehandlingstid - Anne Nesbakken Sivilombudsmannen
2904/2015 09.03.2015 Inngående brev Vedrørende oversendelse av klagesak til klageinstans - Camp Tamok Anne Nesbakken
2979/2015 09.03.2015 Inngående brev Oversendelse av klagesaker til fylkesmannen - Camp Tamok Sivilombudsmannen
4748/2015 13.04.2015 Inngående brev Foreløpig melding - klage over vedtak om dispensasjon - Camp Tamok Fylkesmannen i Troms
4749/2015 13.04.2015 Inngående brev Foreløpig melding - klage over vedtatt reguleringsplan - Camp Tamok Fylkesmannen i Troms
6681/2015 28.05.2015 Inngående brev Klage over avvisning av klage over vedtak om dispensasjon fra LNFR til atablering av Camp Tamok Fylkesmannen i Troms
9330/2015 14.08.2015 Inngående brev Klage over vedtak - Detaljplan for Camp Tamok 43/24 Fylkesmannen i Troms
9333/2015 14.08.2015 Inngående brev Camp Tamok 43/24 - omgjøringsbegjæring tas ikke til følge Fylkesmannen i Troms
2449/2016 18.02.2016 Inngående brev Bekymringsmelding knyttet til arealplanprosesser i Balsfjord kommune Landbruks- og matdepartementet
12302/2017 10.08.2017 Inngående brev Om skilting av privat gjeterhytte som allment turmål - klage Anne Nesbakken
14179/2017 15.09.2017 Inngående brev Om skilting av privat gjeterhytte som allment turmål - purring på behandling av klage Anne Nesbakken
14984/2017 28.09.2017 Utgående brev Svar på henvendelse om skilting av privat gjeterhytte som allment turmål Anne Nesbakken m.fl.
7597/2020 12.05.2020 Utgående brev Oppdatert - Høring av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 5422-249 Aadne Justin Olsrud m.fl.
8002/2020 19.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan planID 5422-249 i Tamokdalen - 43/24 Statens vegvesen
8007/2020 19.05.2020 Inngående brev 43/24 - Tilrår ikke dispensasjon Camp Tamok FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
8331/2020 26.05.2020 Inngående brev NVE har ingen merknader - Høring - Søknad om dispensasjon for utvidet virksomhet / drift av Camp Tamok i tidsrommet fra 01.07.2020 til 30.09.2020 - Planid 5422-249 - Balsfjord kommune Eva Margareta Forsgren
9147/2020 08.06.2020 Inngående brev Høringsinnspill til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Utvidelse av driftstid Camp Tamok Samediggi/Sametinget
9220/2020 17.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig dispensasjon fra plan 5422-249 Camp Tamok
9917/2020 16.06.2020 Inngående brev Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Tamok Camping i Balsfjord kommune Direktoratet for mineralforvaltning
11268/2020 29.06.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon for sommerdrift i Camp Tamok LYNGSFJORD ADVENTURE AS
11538/2020 30.06.2020 Inngående brev Sommerdrift i Camp Tamok Nils O. H. Vasara-Hammare
11840/2020 02.07.2020 Inngående brev Melding vedrørende Camp Tamok i Tamokdalen Mattilsynet v/ Anja Lindegård
12528/2020 10.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak - Balsfjord kommune sak 2012/424 - 7597/2020 søknad om dispensasjon fra planbestemmelser – reguleringsplan 5422-249 Anne Nesbakken
12609/2020 13.07.2020 Inngående brev Klage på dispensasjonsvedtak- Camp Tamok Samediggi/Sametinget
Versjon:5.1.1