eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
20839/2019 06.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling - off. godkjent sykepleier i Omsorgstjenesten Malangen - Jean Yu *****
20869/2019 06.12.2019 Inngående brev Gatelys - Steinvollan boligfelt Sigmar Arnarsson
20827/2019 06.12.2019 Inngående brev Kopi - Bekreftelse på at vilkår er oppfylt - 29/49 Direktoratet for Arbeidstilsynet
20826/2019 06.12.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2019 - Tilskudd til leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet
20825/2019 06.12.2019 Utgående brev NVEs forespørsel om sikringstiltak mot skred i bratt terreng for eksisterende bebyggelse i kommunene NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
20824/2019 06.12.2019 Inngående brev Informasjon om at det nå kan søkes på tilskuddsordning - tilskudd til vannmiljøtiltak Miljødirektoratet
20821/2019 06.12.2019 Inngående brev Klage på vedtak angående renovasjonsgebyr for 95/9 Arvid Vrangen
20820/2019 06.12.2019 Inngående brev Klage på vedtak - Varsel om utført retting i matrikkel Ildri Olaisen
20817/2019 06.12.2019 Inngående brev Krav om endring av bygningstype i matrikkelen - 40/1 Trond Østgård
20868/2019 06.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter - Balsfjordveien 1162 Jan Joakimsen
20844/2019 06.12.2019 Utgående brev Korrespondanse på e-post *****
20838/2019 06.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling - off. godkjent sykepleier i Omsorgstjenesten Malangen - Rose Nilsen *****
20837/2019 06.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling - off. godkjent sykepleier i Omsorgstjenesten Malangen - Sigrun Otterbekk *****
20871/2019 06.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Støtte til kjøp av kvote og livdyr Stein Antonsen
20836/2019 06.12.2019 Inngående brev Søknad på stilling - off. godkjent sykepleier i Omsorgstjenesten Malangen - Gry Pettersen *****
14702/2019 06.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 20 % midlertidig gitarlærer uten godkjenning ved kulturskolen Simon Olsen
14700/2019 06.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 60 % midlertidig spesialundervisning ved voksenopplæringa Hilde Bråthen
14701/2019 06.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 60 % midlertidig spesialundervisning voksenopplæringa Liss-Hege Lieng
20783/2019 05.12.2019 Inngående brev Oppdatert situasjonsplan - 83/90 Nysted AS
20762/2019 05.12.2019 Inngående brev Innhenting av tall på årsverk og deltakere i opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere Fylkesmannen - Salmi, Jan
20760/2019 05.12.2019 Inngående brev Byggesøknad med endringer - 83/90 Nysted AS
20759/2019 05.12.2019 Inngående brev Eiendomsgrense - 83/63 Kjersti Lunde
20747/2019 05.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Kommunal og moderniseringsdep.
17944/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
17942/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
17938/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
20526/2019 05.12.2019 Utgående brev Informasjon til alle med eiendommer med slamanlegg i kommunen omfattes av slamtømmeordningen Ella Marie Hansen m.fl.
20511/2019 05.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om innetid Høsten 2019 Elevrådet Sand skole
19692/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
19672/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
20131/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
20122/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatlese for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
19697/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
19693/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
19691/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
20782/2019 05.12.2019 Utgående brev Avtale Agresso - konsulentbistand Evry
20798/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Svanhild Renate Sandnes FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20797/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20796/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Gunnar Elling Hansen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20795/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Kim-Stian Nordgård FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20794/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Helge Storbakk FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20793/2019 05.12.2019 Inngående brev Kopi av brev - Endelig godkjenning - Bekreftelse på opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel Statens vegvesen
20791/2019 05.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 04.12.19 vedr ***** ***** *****
20790/2019 05.12.2019 Utgående brev Svar på Innsynskrav i elevmappe *****
20778/2019 05.12.2019 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte - 1933-253 Movollen J NYSTED EIENDOM AS m.fl.
20804/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Stig Arne Opgård FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20773/2019 05.12.2019 Inngående brev Påminnelse - innsendelse av refusjonskrav - ***** ***** NAV
20803/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Arild Kristen Eide FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20802/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Mona Mølmann Løvheim FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20799/2019 05.12.2019 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Lars-Ivar Fause FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20761/2019 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet
20756/2019 05.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20752/2019 05.12.2019 Utgående brev 83/90 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - bolig og garasje - Kristin Wolff Skaalvik NYSTED AS
20750/2019 05.12.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
20757/2019 05.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon SØR-MALANGEN FRILUFTSLAG
20755/2019 05.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20749/2019 05.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20748/2019 05.12.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
20746/2019 05.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20767/2019 05.12.2019 Inngående brev 37/56 - Utslippstillatelse Maria og Trond Skøld
20772/2019 05.12.2019 Inngående brev Referat og valg 301019 Eldrerådet
20781/2019 05.12.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling fastlønnstilskudd fysioterapi av 271119 Helfo
19026/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** *****
20112/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
20118/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for florflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
19368/2019 05.12.2019 Utgående brev Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
20737/2019 04.12.2019 Inngående brev Referat Dialogmøte Balsfjord 021219 Ishavskysten Friluftsråd
20590/2019 04.12.2019 Inngående brev Adressering av hyttefelt Kjell Olav Mentzoni
20579/2019 04.12.2019 Inngående brev Påminnelse innbetaling av aksjekapital for Balsfjord Næringsutvikling AS Arne Rydningen
20607/2019 04.12.2019 Inngående brev Underskrevet vilkår for påkobling til løsning for digital søknad om sosialhjelp - Digisos Kommunesektorens Organisasjon - KS
20733/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20743/2019 04.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd sykeavløser 011119 - 301119 Øyving Buvang
20740/2019 04.12.2019 Utgående brev Detaljregulering for Høyset -Tamokdalen - avklaringer til varsel om oppstart Asplan Viak
20739/2019 04.12.2019 Inngående brev Informasjon om virksomheter i deres geografiske ansvarsområde som er underlagt storulykkeforskriften Direktoratet som samfunnssikerhet og beredsskap
20734/2019 04.12.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd - Særskilt tilskudd år 1 2019 Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet - IMDI
20729/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon Roger Nilsen
20720/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon Hilding Einar Erlandsen
20707/2019 04.12.2019 Utgående brev 90/115 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet LUNDBERG AS
20700/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20697/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20692/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20690/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon Gunn Heidi Løvli
20689/2019 04.12.2019 Utgående brev 103/177 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Robin Olsen
20686/2019 04.12.2019 Utgående brev 102/14 og 102/19 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Gjermund Nilssen
20683/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20678/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20726/2019 04.12.2019 Utgående brev Svar på klage på avvisningvedtak på klage midlertidig omdisponering 43/24 Anne Nesbakken
20704/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20694/2019 04.12.2019 Inngående brev Klage på delvis avslag på scooterdispensasjon *****
20658/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20724/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20711/2019 04.12.2019 Utgående brev 34/10 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Hjem eiendomsmegling
20655/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20646/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon RØYKEN UIL
20641/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon SLETTA UIL
20670/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20666/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Arnt Håkon Iversen
20651/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20629/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon *****
20622/2019 04.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til sykeavløsning ***** ***** ***** *****
20619/2019 04.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om scooterdispensasjon Olav-Steinar Hilmarsen
20597/2019 04.12.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd forlengelse - ***** ***** ***** - 011019 - 311219 NAV
20596/2019 04.12.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd forlengelse - ***** ***** ***** - 010719 - 300919 NAV
20395/2019 03.12.2019 Inngående brev Kopi - Tilsynsrapport - Inspeksjon ved Stormoen fyllplass - deponicelle 2 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20567/2019 03.12.2019 Inngående brev Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 62/19 - Troms Kraft AS - Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner Troms fylkeskommune
20566/2019 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak renovasjon - 11/49 Halvard Nilsen
20528/2019 03.12.2019 Inngående brev Eiendomsskatt - 91/22 Atle Haugen
20524/2019 03.12.2019 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til vintervedlikehold Hamnvåg Montessoriskole og Hamnvåg familiebarnehage
20542/2019 03.12.2019 Utgående brev 41/29 - Svar på anmodning om forhåndskonferanse - Pro Con Bygg AS PRO CON BYGG AS
20525/2019 03.12.2019 Utgående brev Svar - søknad om støtte - Laurasætra motorcrossklubb Kjell Ove Sumstad
20541/2019 03.12.2019 Utgående brev Periodisk oppgjør november 2019 Formannskapet
20538/2019 03.12.2019 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - 47/3 i Balsfjord - Hans Andreassen jr. HANS JR ANDREASSEN
20523/2019 03.12.2019 Inngående brev 41/29 - Anmodning om forhåndskonferanse - Sagelvvatn bygdehus Pro Con Bygg AS
20505/2019 03.12.2019 Inngående brev Tildeling av midler til arbeid med regional ordning for Tromsø - Balsfjord - Karlsøy og Longyearbyen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20544/2019 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak for renovasjon - 10/14 Oddny Pauline Hansen
20534/2019 03.12.2019 Utgående brev Informasjon til alle med eiendommer med slamanlegg i kommunen omfattes av slamtømmeordningen Wenche Turid Nilsson
20497/2019 03.12.2019 Inngående brev Storbuktveien i Balsfjord - innvilget utsatt arbeidsfrist til den 201220 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20496/2019 03.12.2019 Inngående brev Kopi - Partsbrev - Valg av medlem til styret for Isbrytertjenesten - Målselv kommune Målselv kommune
20486/2019 03.12.2019 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking, 20/2 i Balsfjord Roar Johan Aas
20466/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20465/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20463/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20462/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20461/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20460/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20459/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20458/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20455/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20454/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
19930/2019 03.12.2019 Utgående brev Svar fra Balsfjord kommune angående anleggelse av vei over 76/4 Anne Cathrine Pettersen
20477/2019 03.12.2019 Inngående brev Om søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Balsfjord beitelag FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20472/2019 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd etter tilsyn - avslutning av tilsyn FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20470/2019 03.12.2019 Inngående brev Langbakkvegen i Balsfjord - varsel om utgått arbeidsfrist og mulig inntrekking av tilskudd FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20469/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20468/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20432/2019 03.12.2019 Inngående brev Forsåbakkvegen i Balsfjord - varsel om utgått arbeidsfrist og inntrekking av tilskudd FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20539/2019 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte til buss 10.klasse Nordkjosbotn skole
20467/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20457/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20456/2019 03.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20446/2019 03.12.2019 Inngående brev Steinbakkvegen i Balsfjord - varsel om utgått arbeidsfrist og mulig inntrekking av tilskudd FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20402/2019 03.12.2019 Inngående brev Rekruttering av deltakere til Inkluderende barnehage - og skolemiljø - samlingsbasert tilbud pulje 5 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
20406/2019 03.12.2019 Inngående brev Bekreftelse på avsluttet tilsyn - NOBAF-0001 - ISPS - Bergneset kai - Balsfjord kommune - Troms fylke Kystverket
20514/2019 02.12.2019 Inngående brev Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn 181/19 Skjalgson - Bård Andreassen
20513/2019 02.12.2019 Inngående brev Valg av utrusning på kaiene Norconsult - Hellebust Bjørn
20485/2019 02.12.2019 Inngående brev Ønsker opplysninger om planstatus på 41/29 - Sagelvvatn bygdehus Proconbygg - Roger Bjørklund
20483/2019 02.12.2019 Inngående brev Bekreftelse - montert heis Complettbygg - Davy Øverås
20509/2019 02.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 102/14 og 102/19 Gjermund Nilssen
20501/2019 02.12.2019 Inngående brev Søknad endring kommunaltekniske avgifter Irene Thomassen
20517/2019 02.12.2019 Inngående brev Drøftinger i henhold til Hovedtariffavtalens kap.1 § 5.9 i forhold til smusstillegg Fagforbundet Balsfjord v/ Mette Christoffersen
20500/2019 02.12.2019 Utgående brev Rapport etter tematilsyn - Brukers plikter Tromso Kommune - Øystein Mathias Høydal
20516/2019 02.12.2019 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til fylkeskommunens behandling av Nasjonal Transportplan 2022 - 2033 Troms fylkeskommune
20502/2019 02.12.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra driveplikten på 19/4 Oddleif Moen
20494/2019 02.12.2019 Utgående brev 41/29 - Svar på forespørsel om planstatus på 41/29 - Proconbygg PRO CON BYGG AS
20498/2019 02.12.2019 Inngående brev Orientering om avgjørelse Nord-Troms Tingrett
20489/2019 02.12.2019 Utgående brev 29/49 - Ferdigattest - kontorbrakker - Complettbygg AS COMPLETTBYGG AS
20503/2019 02.12.2019 Inngående brev Innrapportering av planer Sletta UIL
20464/2019 01.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter *****
20405/2019 29.11.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
20419/2019 29.11.2019 Utgående brev Ansiennitet Åse Marie Rollstad Haug
20449/2019 29.11.2019 Inngående brev Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted - 53/18 Geir Vegar Grønaas
20445/2019 29.11.2019 Inngående brev Kopi - Til orientering - tvangssalg - ***** Rekve Pleym
20437/2019 29.11.2019 Utgående brev Svar på rapport etter tilsyn med eier- og brukers plikter - Sand skole Tromso Kommune - Øystein Mathias Høydal m.fl.
20415/2019 29.11.2019 Utgående brev 59 Svar på gravemelding for tomt - 83/90 Arnt-Erik Hansen
20443/2019 29.11.2019 Utgående brev Svar på etterspørsel av status etter branntilsyn Tromsø Brann og redning
20427/2019 29.11.2019 Inngående brev Dokumentasjon til klage på avslag *****
20412/2019 29.11.2019 Utgående brev Sluttrapport - Bergneset havn - et intermodalt knutepunkt i Nord-Troms KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK
20403/2019 29.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling for julebord 281119 og 291119 Sørkjos og omegn bygdelag
20397/2019 29.11.2019 Utgående brev 29/168 - Ferdigattest - Balsfjord kommune NYSTED AS
20366/2019 28.11.2019 Inngående brev Underskrevne avtaler utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater 2-faktor autentisering Buypass AS v/Gunnar Lindstøl
20363/2019 28.11.2019 Inngående brev Veien videre - kirkelige eiendommer Oddvar Skogli
20361/2019 28.11.2019 Inngående brev Søknad om fortsatt fritak renovasjon 11/49 Halvard Nilsen
20354/2019 28.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av omsorgsbolig - ***** ***** *****
20343/2019 28.11.2019 Utgående brev Søknad om ansiennitet - manglende dokumentasjon Linda Katharina Sieberer
20338/2019 28.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av omsorgsbolig - ***** ***** *****
20352/2019 28.11.2019 Inngående brev Uttalelse skjenking Fagerlunds og Nye Blomsterverksted Politiet
20351/2019 28.11.2019 Inngående brev Uttalelse skjenking Sørkjos og Omegn Bygdelag Politiet
20346/2019 28.11.2019 Inngående brev Dispensasjon fra søknadsfristen mars 2019 Øystein Mortensen
20323/2019 28.11.2019 Inngående brev Avtale om Inn på tunet-tjeneste - besøkshjem fra 230819 Lian Gård
20325/2019 28.11.2019 Inngående brev Avtale om Inn på tunet-tjenester - besøkshjem fra 230819 Lian Gård
20324/2019 28.11.2019 Inngående brev Avtale om Inn på tunet-tjeneter - besøkshjem fra 230819 - Lian Gård
20317/2019 28.11.2019 Utgående brev 34/70 - Tillatelse til endring av rammetillatelse - plassering av transportbånd - Ewos AS MULTICONSULT NORGE AS
20344/2019 28.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding angående beregning av ansiennitet Martin Andre W Enoksen
20269/2019 28.11.2019 Utgående brev Dokumenter til signering *****
20129/2019 28.11.2019 Utgående brev Informasjon til alle med eiendommer med slamanlegg i kommunen omfattes av slamtømmeordningen Arne Julian Stornes m.fl.
18624/2019 28.11.2019 Utgående brev Svar søknad om kompetansemidler Marit Theodorsen
18621/2019 28.11.2019 Utgående brev Svar søknad kompetansemidler Helse og omsorg June Heika Karlsen
18618/2019 28.11.2019 Utgående brev Svar søknad om kompetansemidler May-Tove Johansen
20385/2019 28.11.2019 Inngående brev Innspill til planstrategi for Balsfjord kommune Ishavskysten friluftsråd
20382/2019 28.11.2019 Utgående brev 29/49 - Vedr. søknad om ferdigattest - Complettbygg AS COMPLETTBYGG AS
20371/2019 28.11.2019 Utgående brev 36/49 - Ferdigattest - tilbygg - Jan Egil Jakobsen Jan Egil Jakobsen
20370/2019 28.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av omsorgsbolig - ***** ***** ***** *****
20369/2019 28.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av omsorgsbolig - ***** ***** ***** *****
20364/2019 28.11.2019 Utgående brev 49/27 - Vedr. søknad om riving av hus - Gry-Anita Kristensen Gry-Anita Kristensen
20283/2019 27.11.2019 Inngående brev Nesodden - 43/158 Troms Turlag v/Styreleder
20281/2019 27.11.2019 Inngående brev Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20170005 (tilleggslån) i Kommunalbanken Kommunalbanken -
20273/2019 27.11.2019 Inngående brev Innhenting sluttrapport Bredbåndstøtteordning 2014 - 2017 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
20268/2019 27.11.2019 Inngående brev Eiendomsgrense - 83/75 Irene Valstad Simonsen og Eivind Simonsen
20262/2019 27.11.2019 Inngående brev Kontrakt - vedlikeholdskontrakt ved omsorgsboliger Storsteinnes Schindler
20225/2019 27.11.2019 Inngående brev Søknad ferdigattest - 29/49 Complettbygg v/ Davy Øverås
Versjon:5.1.1