eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5383/2020 31.03.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Tannhelsetjenesten og Helsestasjon Storsteinnes tannklinikk
4488/2020 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
5322/2020 31.03.2020 Utgående brev Svar Innsynsbegjæring ADVOKAT KJETIL REGE
5243/2020 31.03.2020 Utgående brev Oppsigelse IST INTERNATIONAL SOFTWARE TECHNOLOGY AS
4484/2020 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - Tove Borg Tove Borg
4485/2020 31.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020 Tove Borg
4498/2020 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
4499/2020 31.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 *****
4496/2020 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
4497/2020 31.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020 *****
5328/2020 31.03.2020 Utgående brev Forespørsel - regionalt miljøtilskudd - 47/2 Marian Hansine Fløan
5335/2020 31.03.2020 Inngående brev Meddommer Siri Skaalvik
5354/2020 31.03.2020 Inngående brev Meddommer lagmannsretten An-Magritt Asplund
5355/2020 31.03.2020 Inngående brev Meddommer Dagfinn Bogstrand
5371/2020 31.03.2020 Inngående brev Meddommer Kenneth Hansen
5329/2020 31.03.2020 Utgående brev 50/14 - Oversendelse av klage - Thomas Martinsen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
5334/2020 31.03.2020 Inngående brev Varamedlem folkehøgskolen 69nord Folkehøgskolen 69 grader nord
5330/2020 31.03.2020 Utgående brev Svar på endring av kommunalteknisk abonnement - 3/9 Olav Torleif Marinius Kjær
5346/2020 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad fritak kommunale avgifter - 64/15 Oddvar Kristian Olsen
5350/2020 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad fritak renovasjonsavgift 2020 - 43/6 Gunn Takvannsbukt
5324/2020 31.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 100% helsefagarbeider Renate Skogeng Antonsen
5323/2020 31.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 75% hjelpepleier Ellinor Antonsen
5336/2020 31.03.2020 Inngående brev 103/169 - Rapport fra grunnundersøkelsene ABK AS v/ styreleder Johan Robertsen
5310/2020 31.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 39/35 Anne Sagelv
5312/2020 31.03.2020 Utgående brev Svar ang. eiendomsskatt - 79/34 Svein Ottar Olsen
5340/2020 31.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 97/43 Arnt Hansen
5343/2020 31.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - 48/89 Ann Kristin Holmenes
5345/2020 31.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt 23/6 Annar Helge Ryan
5308/2020 31.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 48/72 Knut Egil Eliassen
5391/2020 31.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatten - 43/537 Trine Moen
5320/2020 31.03.2020 Utgående brev 43/579 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet LYNGSFJORD ADVENTURE AS
5321/2020 31.03.2020 Utgående brev 39/124 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Even Edvardsen
5293/2020 31.03.2020 Utgående brev Ferievikariat Sara Inger Julie Buljo
4482/2020 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** ***** *****
4483/2020 31.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 *****
4502/2020 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
4503/2020 31.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 *****
4500/2020 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** ***** *****
4501/2020 31.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 *****
5338/2020 31.03.2020 Utgående brev 36/234 - Tillatelse til tiltak - tankanlegg - Tide Buss AS TIDE BUSS AS
5333/2020 31.03.2020 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte *****
5379/2020 31.03.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for tilbygg på 96/4 Troms og Finnmark fylkeskommune
5353/2020 31.03.2020 Inngående brev Kommunale karantenevedtak - Unntak for personell for å opprettholde drift i Hålogaland lagmannsrett Hålogaland lagmannsrett
5377/2020 31.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skuterdispensasjon - Bernt Johan Bergum Bernt Johan Bergum
5246/2020 31.03.2020 Utgående brev Produksjonstilskudd i jordbruket 2019 Dispensasjon fra søknadsfristen Foretaksnr 967 311 014 Sunniva Skogan FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
5309/2020 31.03.2020 Inngående brev Startlån søknad - ***** ***** ***** *****
5332/2020 31.03.2020 Inngående brev Søknad om scooterdispensasjon Bjørn Erik Rørbakk
5373/2020 31.03.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 76/26 og 76/22 Leif Bjarne Olsen
5283/2020 30.03.2020 Inngående brev Schindler AS - Tilbud: Ahead Connectivity for digitalisering av heisalarm, Sand Skole 9056 Mortenhals, Tilbudsnummer: 10035955 Balsfjord Kommune - Jørgen Bjørkli
5279/2020 30.03.2020 Inngående brev Innspill til sak videre drift avdeling Malangseidet Kristina Vollen
5268/2020 30.03.2020 Inngående brev K-Sekretariatet IKS - valg til styret i 2020 K-Sek - Bjørn-Harald Christensen
5266/2020 30.03.2020 Inngående brev Regulering Fagerli gård - klage på Kommunestyrets vedtak Norconsult - Schistad Anne Cathrine
5255/2020 30.03.2020 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter - ***** *****
5251/2020 30.03.2020 Inngående brev Søknad om plangodkjenning i forbindelse med utvidelse og fornying av Storvatn vannbehandlingsanlegg Asplanviak - Einar Bergsli
5239/2020 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Helse og omsorgsdep.
5234/2020 30.03.2020 Inngående brev Dekke av kostnader - Anleggsbidrag Troms Kraft AS Kristin Skaalvik
5286/2020 30.03.2020 Inngående brev Grunneiertillatelse *****
5241/2020 30.03.2020 Inngående brev Søknad om klarlegging av grenser - 83/75 Advokatfirmaet Rønning-Hansen
5248/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenget fritak på feiing og renovasjon på - ***** *****
5233/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak kommunale avgifter *****
4991/2020 30.03.2020 Utgående brev Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen - 43/405 Aadne Olsrud
5287/2020 30.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/124 Even Edvardsen
5288/2020 30.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/124 Gaute Edvardsen
5289/2020 30.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/124 Trond Edvardsen
5290/2020 30.03.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/124 Ann-Margareth Edvardsen
5301/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt - 25/30 Nels Arne Bomstad
5018/2020 30.03.2020 Utgående brev Klage på eiendomsskatt - 47/427 Geir Westerbotn
5305/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 76/5 og 76/3 Asbjørn Nilsen
5238/2020 30.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 44/45 Dag Fagertun
5269/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 36/5 Raimond Kongsli
5272/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar ang. eiendomsskatt - 14/7 Arnfinn Aspenes
5281/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 91/34 Leif - Tore Olsen
5274/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - 84/70 Anita Stensland
5260/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 48/98 Lill-Karin Eriksen
5256/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - 43/166 Hans Erik Myrseth
5257/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 47/515 Johanne-Marie B. Malm
5258/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar ang. eiendomsskattegrunnlag - 49/24 Hilbjørg Larsen
5263/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 97/33 Ann Elisabeth Rødvei
5253/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - 30/1 Terje Bakken
5313/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage eiendomsskatt - 55/43 Stig Sørensen
5250/2020 30.03.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - 30/7 Terje Bakken
5242/2020 30.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 89/29 Haldis Solbakken
5229/2020 30.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt 26/29 Silje Knedahl
5282/2020 30.03.2020 Utgående brev Endring i Matrikkelen - 82/2 Anita Stensland
5296/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt -55/37 Sverre (Marinius) Skoglund
5307/2020 30.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 79/7 Harriet Rognlid Friis
5189/2020 30.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ferievikariat Stine Henriette Mikkelsen
4970/2020 30.03.2020 Utgående brev Ferievikariat Lise L Bjørklund-Lokhart
4899/2020 30.03.2020 Utgående brev Tilsetting som ferievikar Karianne Antonsen
5228/2020 30.03.2020 Utgående brev Tilsetting ferievikariat Sandra Benedicte Norbye
5224/2020 30.03.2020 Inngående brev Saken returneres til kommunen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
5277/2020 30.03.2020 Inngående brev Innspill til sak videre drift avdeling Malangseidet Geir Nilsen
5240/2020 30.03.2020 Inngående brev Regningsmottaker ***** *****
5311/2020 30.03.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt - Ny eierseksjon 46/95 - Midtgårdsveien 24 Tromsbygg Entreprenør AS
5232/2020 30.03.2020 Utgående brev Jordbruksattest Karl Morten Elvebo HEIDI MERETHE ELVEBO
5019/2020 30.03.2020 Utgående brev 93/10 - Ferdigattest - Yngve Solvang Nysted AS
5237/2020 30.03.2020 Utgående brev Fordringsanmeldelse Justitia AS
5315/2020 30.03.2020 Inngående brev Ny frist for kommentarer til varsel om vedtak Direktoratet for Arbeidstilsynet
5207/2020 27.03.2020 Inngående brev Jordleieundersøkelse - Meløy kommune Meloy Kommune - Åse Sørgård
5199/2020 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos
5198/2020 27.03.2020 Inngående brev Krisesentertilbud - ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien Fylkesmannen - Melum, Sølvi
5196/2020 27.03.2020 Inngående brev 101/3 - Søknad om produksjonstilskudd 2019 Sunniva Skogan
5142/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Pawirisa Edvardsen *****
5145/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Linnea Bergli Moen *****
5146/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Elise Hille Skaue *****
5147/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Amalie Vang *****
5148/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Maja Helene Johnsen *****
5153/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - iserin evensen *****
5120/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Mariell Isaksen *****
5121/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Nama Rashdan *****
5122/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Henrik Ryeng Strand *****
5123/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Maria Berg Pedersen *****
5124/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Onanong Edvardsen *****
5127/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Lene Løvmo *****
5128/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Maekele Gaim *****
5129/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Ibrahim Rashdan *****
5126/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Imad Alibrahim *****
5130/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Mathilde Strand *****
5131/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Mariell Nordgård *****
5132/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Benedikte Asbjørnsen *****
5139/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Therese Skogmo *****
5110/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Branimir Jelic *****
5111/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - zeynep dogan *****
5112/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - O M A R B O S S *****
5113/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Marko Ivic *****
5114/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Aleksandar Deljanin *****
5115/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Ewa Rovik *****
5116/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Chiraporn Bunchuai *****
5117/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Slavko Nikolic *****
5108/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Renathe Soleng *****
5109/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 50 - 100% helsefagarbeidere - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Mohanad Abdelhay *****
5143/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Pia-Kristin Enoksen *****
5144/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Amma Adoma Kwabiah *****
5149/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Martin Biribakken Strand *****
5150/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Kamilla Kjoshaug Hansen *****
5151/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Jarle magne Johansen *****
5152/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Tobias Bergum Olsen *****
5154/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - zeynep dogan *****
5118/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Marlene Dahle-Pedersen *****
5119/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Michelle Nyset *****
5125/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Emerita Soereng *****
5133/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Maria Iselin Fenes *****
5134/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Kirsti Westerbotn *****
5136/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Belinda Engen *****
5140/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Tiril Toldnes *****
5141/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Eli Engen Klausen *****
5135/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Emma Henriksen *****
5137/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Chiraporn Bunchuai *****
5138/2020 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling - 20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord Bo - og Servicesenter i Balsfjord bo- og servicesenter - Gabriel Nordgård Pettersen *****
4941/2020 27.03.2020 Utgående brev Ferievikariat - assistent Christel Einan
4466/2020 27.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
4468/2020 27.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020 *****
5200/2020 27.03.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - 36/234 Tide Buss AS
5020/2020 27.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av scooter og atv - Sagelvvatn Øst Alfred Endre Nilsen
5021/2020 27.03.2020 Utgående brev Kjørebok 3 stk 2020 Alfred Endre Nilsen
5211/2020 27.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 43/342 Asle Steinar Åsmo
5212/2020 27.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 30/1 Terje Bakken
5213/2020 27.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 30/7 Terje Bakken
5195/2020 27.03.2020 Inngående brev Egenmelding om konsesjonsfrihet - 43/579 Lyngen adventure AS
5016/2020 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om scooterdispensasjon - Forstkandidat Myrbakken AS Forstkandidat Myrbakken AS
5028/2020 27.03.2020 Utgående brev Ny arbeidsavtale 100 % avdelingsleder BBS Kristina Schneider
5030/2020 27.03.2020 Utgående brev Ny revidert arbeidsavtale 100 % avdelingssykepleier Balsfjord bo- og servicesenter. Christina Iren Olsen
5204/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavløsning 010220 - 140220 Landbruksdirektoratet
5000/2020 27.03.2020 Utgående brev 14/22 Ufullstendig søknad om dispensasjon - Turid Halstensen Turid Halstensen
5210/2020 27.03.2020 Utgående brev Svar Arealplan Balsfjord kommune - areal BKB 4 TFFK Marit Cruischanck
5205/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavløsing 060220 - 010320 Landbruksdirektoratet
5022/2020 27.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - Sletta UIL SLETTA UIL
5025/2020 27.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020, 2021, 2022, 2023 SLETTA UIL
4470/2020 27.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** ***** *****
4474/2020 27.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 *****
4473/2020 27.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - Odd Ingvar Åsheim Odd Ingvar Åsheim
4479/2020 27.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
4481/2020 27.03.2020 Utgående brev Kjørebok 2020 *****
4492/2020 27.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
4494/2020 27.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om scooterdispensasjon - Sigmund Johansen Sigmund Nils Johansen
5206/2020 27.03.2020 Inngående brev Tilbud om leasingfinansiering VW T-Roc Sparebanken1 Finans
5178/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Arnulf Øvergaard Landbruksdirektoratet
5179/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Lisa Tollefsen Landbruksdirektoratet
5187/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Balsfjord beitelag SA Landbruksdirektoratet
5180/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Jonny Reinholdsen Landbruksdirektoratet
5183/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Geir Larsen Landbruksdirektoratet
5184/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Tor Arne Fagertun Landbruksdirektoratet
5181/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Marit Trulsen Landbruksdirektoratet
5182/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Asmund Ingar Johansen Landbruksdirektoratet
5185/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Ole Magnus Polle Landbruksdirektoratet
5186/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Arild Eide Landbruksdirektoratet
5188/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Ytre Malangen beitelag - Eilif Idar Stensland Landbruksdirektoratet
5160/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Gunnar Elling Hansen Landbruksdirektoratet
5161/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Merete Stenvold Russenes Landbruksdirektoratet
5162/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Arnt Eilif Nilsen Landbruksdirektoratet
5163/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Inske fenna De Buhr Landbruksdirektoratet
5164/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Krister Myhre Landbruksdirektoratet
5165/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Eldbjørn Pettersen Landbruksdirektoratet
5166/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Maria Kristoffersen Landbruksdirektoratet
5167/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Svein Erik Hansen Landbruksdirektoratet
5168/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Marianne Nyland Landbruksdirektoratet
5169/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Tore Karoliussen Landbruksdirektoratet
5170/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Bård Ivar Tollefsen Landbruksdirektoratet
5171/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Kirsti Skogstad Landbruksdirektoratet
5172/2020 27.03.2020 Inngående brev Vedtak - regionalt miljøtilskudd 2019 - Livlaga SA Landbruksdirektoratet
Versjon:5.1.1