Postliste http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ dmz.balsfjord.kommune.no Behandling av klage på eiendomsskatt - 47/9 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thore Rasmussen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12602/2020 | Behandling av klage på eiendomsskatt - 9/140 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Andersen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12594/2020 | Behandling av klage på eiendomsskatt- 95/66 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Marie Magnussen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12592/2020 | Svar på klage på eiendomsskatt - 51/33 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Bjørkli | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12589/2020 | Behandling av klage på eiendomsskatt - 96/106 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Ragnar Karlsen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12587/2020 | Behandling av klage på eiendomsskatt - 90/81 og 90/107 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Oskar Røstad | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12563/2020 | Klage på vedtak - Balsfjord kommune sak 2012/424 - 7597/2020 søknad om dispensasjon fra planbestemmelser – reguleringsplan 5422-249 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Nesbakken | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12528/2020 | 56/2 - Avtale om leie av jord http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Otto Fredheim | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12553/2020 | 38 Gravemelding for klargjøring av videre utbygging - 21/21 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Karlsen anleggsdrift AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12586/2020 | 37 Gravemelding for fiber - 29/3 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myrvoll Maskin AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12583/2020 | 36 Svar på gravemelding utskifting LSP master på 9/161 - Ørnesveien http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12513/2020 | Møtereferat Samarbeidsråd Mauken-Blåtind 25 juni 2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg v/Thor Eirik Næss Bakken | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12524/2020 | NVEs generelle tilbakemelding - Nytt offentlig ettersyn - Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Meistervik kommunale boligfelt - Plannr. 5422-141 - Balsfjord kommune http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE v/ Eva Margareta Forsgren | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12525/2020 | Tine Storsteinnes - Brukstillatelse - Samsvarserklæring brannslukkeanlegg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsbygg v/ Vidar Hauglid | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12533/2020 | Snø - lager i veikryss http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tffk - Håkon Einar Løvland | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12518/2020 | Periodisk oppgjør juni 2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12597/2020 | 47/137 - Tillatelse i ett trinn - riving og bygging av nytt bygg med to boenheter - Elisabeth Nysted http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTED AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12363/2020 | Ny Skutvik bru i Fjellbygda http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Flydal | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12534/2020 | 10/58 - Avslag på søknad om ferdigattest og forhåndsvarsel - Lillian Thomassen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: POLARSTJERNA BYGG AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12424/2020 | Kjørebok for barmarkskjøring 2020 - 2023 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12526/2020 | Tilsvar bekreftelse vann og avløp - 47/137 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Nysted | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12540/2020 | Tilbud om stilling helsefagarbeider, 90 % stilling, Balsfjord bo- og servicesenter http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Celina Nordgård Nordeng | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12502/2020 | Særutskrift: Søknad om fornyelse av dispensasjon for kjøring på barmark - ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12523/2020 | Bekreftelse vann og avløp - 47/137 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Nysted | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12539/2020 | Forespørsel om skilt langs Skogveien http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ilze Elksne | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12510/2020 | Tilsvar på brev vedrørende byggesak 47/137 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Nysted | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12536/2020 | Vedrørende byggesøknad 47/137 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Nysted | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12535/2020 | Tilbud stilling kjøkkenassistent 37,81 % stilling http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Westerbotn | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12497/2020 | 35/1 - Innvilget søknad om fradeling av boligtomt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Elling Hansen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12567/2020 | Tilbud - ACOS Interact http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ACOS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12582/2020 | Tilbud helsefagarbeiderstilling, 56 % , Balsfjord bo og servicesenter http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Hille Skaue | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12504/2020 | Opplysninger om forbrukerkreditt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12512/2020 | Gjennomføringsplan http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Nordeng | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12601/2020 | Arbeidsavtale årsvikariat enhetsleder Laksvatn Oppvekstsenter http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Benonisen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12576/2020 | 43/550 - Oversendelse av NVEs foreløpige innspill http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAFE CONTROL ENGINEERING AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12555/2020 | Skade på postkasse stativ etter brøyting http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robin Ophus m.fl. | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12519/2020 | NVEs foreløpige innspill - Høring - Søknad om dispensasjon for bygging av ny bro over takelva på Takvassveien - 43/550 - Balsfjord kommune http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE v/ Eva Margareta Forsgren | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12530/2020 | 88/118 - Melding om utført matrikulering av grensejustering mot 88/8 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmunn Sørensen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12599/2020 | Prosjektrapport- skuterløyper Balsfjord 30.6.2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Sundheim | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12531/2020 | 91/72 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av garasje - Bengt H. Grønås http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTED AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12369/2020 | Følgebrev til tinglysing: 5422- Balsfjord kommune, seksjonering eiendom 102/119 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12556/2020 | Søknad på stilling - Enhetsleder ved Laksvatn oppvekstsenter, 1 års vikariat i Laksvatn oppvekstsenter - Geir Tansø http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12571/2020 | Søknad om utbygg fritidseiendom 93/32 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Lydersen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12593/2020 | Svar på brev ang 95/34 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Norbakken | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12600/2020 | 26/136 - Vedr. søknad om bygging av garasje - Bjørn Kristiansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Martin Kristiansen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12394/2020 | Om kjølerom og stellerom for begravelsesbyråene - Balsfjord Bo - og Servicesenter. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirkevergen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12515/2020 | Godkjenning: 102/119 - Søknad om seksjonering http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Rye-Holmboe | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12522/2020 | Søknad på stilling - Enhetsleder ved Laksvatn oppvekstsenter, 1 års vikariat i Laksvatn oppvekstsenter - Rune Benonisen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12570/2020 | Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - 180720 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 12580/2020 | Svar på klage på eiendomsskatt for eiendom - 43/479 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/272686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gørill Evy Nesset | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12043/2020 | 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12476/2020 | Kopi - oppsigelse av jordleiekontrakt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Kristine Fossmo | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12483/2020 | Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hamnvåg familiebarnehage | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12493/2020 | Avslag på søknad om tilskudd - tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12416/2020 | Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for Coop Meistervik i Balsfjord kommune http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12490/2020 | Angående fradeling - 95/9 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12489/2020 | Forespørsel om å ta imot nye stillinger som LIS 1-leger fra 01092021 i kommunene som samarbeider med UNN Tromsø om slike stillinger http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12505/2020 | Angående fradeling - 86/15 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12488/2020 | Angående arealoverføring 91/1 til 91/21 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12481/2020 | Vedrørende 64/27 - dispensasjonssak http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12482/2020 | Angående fradeling av bolighus nr 2 fra driftsenhet - dispensasjon LNFR - 44/2 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12486/2020 | Protokoll for oppmålingsforretning - 34/1 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kåre Sørensen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12425/2020 | Varsel oppmålingsforretning - Kontroll av to grensepunkt mot 34/41 34/1 i Balsfjord http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/272674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kåre Sørensen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12031/2020 | Vedrørende reguleringsplan Laksvatn http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stephan Hemmingsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12428/2020 | 85/7 - Vedr. ønske om bygging av naust - Jonny Reinholdtsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Reinholdtsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12460/2020 | Startlån ettersendt vedlegg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12503/2020 | 85/7 - Naust - beskrivelse fra Hamco http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Reinholdtsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12436/2020 | Navnesak - Oppstart av navnesak 2020/231 - Nordsamiske naturnavn og et bruksnavn i Andersdalområdet - høring http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø kommune | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12430/2020 | 85/7 - Situasjonskart tomt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Reinholdtsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12435/2020 | Søknad om tillatelse til felling av skog på kommunens eiendom http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stephan Hemmingsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12432/2020 | 66/2 - Foreløpig svar angående krav om endring av bygningstype i Matrikkelen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Ingmunn Mortensen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12433/2020 | 95/34 - Svar på spørsmål vedrørende oppføring av erstatningshytte - Henning Norbakken http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Østvoll Norbakken | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12450/2020 | Søknad på stilling - 100 % fast sykepleierstilling i Hjemmetjenesten Nordkjosbotn og Laksvatn - Sandra Benedicte Norbye http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12455/2020 | 95/34 - Spørsmål vedrørende oppføring av erstatningshytte http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Norbakken | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12431/2020 | Referat fra samarbeidsmøte den 220620 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og familieenheten | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12473/2020 | Bekymringer vedrørende ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 12484/2020 | Behandling av klage på eiendomsskatt - 33/25 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hårik Stein Frydenlund | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12386/2020 | 36 Gravemelding utskifting LSP master på 9/161 - Ørnesveien http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12427/2020 | Meistervik boligfelt - Plan nr 5422-141 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Furumo på vegne av Grethe Irene Mathisen og Ove Lakseide | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12413/2020 | Informasjon fra Landbruksdirektoratet om Statskog og skogfond http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12392/2020 | 10/58 - Søknad om ferdigattest - bolig / garasje http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Polarstjerna bygg AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12376/2020 | 103/182 - Ferdigattest - Knut Kristiansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12410/2020 | 103/182 - Endring av gitt tillatelse og melding om endring av ansvarsrett - Knut Kristiansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12398/2020 | 47/137 - Vurdering av grunnforhold http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nysted AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12400/2020 | 47/137 - Ufullstendig søknad om tiltak - Elisabeth Nysted http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTED AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12372/2020 | Oppsummeringsrapport http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jobzone | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12373/2020 | Informasjon om ny drosjeregulering og bruk av eneretter i Troms og Finnmark http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12378/2020 | Valg av skjønnsmedlemmer 2021- 2024 - purring http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12415/2020 | Særutskrift: Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12390/2020 | 64/27 - Vedtak om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 - Knut-Aril Olsen og Mona-Katrin Fjeld http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/272995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Arild Olsen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12332/2020 | Tilbud om stilling 78, 4 % sykepleier, BBS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/272951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne-Guri H Edvardsen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12292/2020 | 83/2 - Tilbakemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/273052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTED AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 12387/2020 |