Postliste http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ dmz.balsfjord.kommune.no 58 - Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - 47/20 - Meieriveien http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15939/2020 | 58/4 Godkjenning av jordleiekontrakt 15 år http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halfdan Meyer m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15818/2020 | 85/8 Godkjenning av jordleiekontrakt 25 år http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Hansen m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15829/2020 | 84/24 Godkjenning av jordleiekontrakt på 25 år http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Mosli m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15734/2020 | Svar på søknad om dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Guttormsen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15806/2020 | Søknad om ansiennitet - Inger Elverum http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Elverum | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15901/2020 | Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15909/2020 | Midlertidig arbeidsavtale - Unny Winther - 010920-311220 - Flytningetjenesten http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unny Winther | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15902/2020 | Søknad om tilskudd - sykavløsning http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15915/2020 | Generell melding for Else Bjørvik http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15937/2020 | Generell melding for Else Bjørvik http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15936/2020 | Avslag på søknad for Nina Merete Larsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15935/2020 | 36/234 - Søknad om ferdigattest - garasje http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stormo Maskin og Transport AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15960/2020 | 97/2 Forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15911/2020 | Avslag på søknad for Karoline Isabell Johansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15934/2020 | Forespørsel - kjøp av Storsteinnes barnehage http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Wiggo Eliassen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15913/2020 | Avslag på søknad for Knut Håkon Pedersen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15933/2020 | Kostnader utbygging og investering maskiner - redskap http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Bjørkli | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15927/2020 | 95/34 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Østvoll | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15940/2020 | 39/11 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Sofie Gout Lundberg | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15952/2020 | 39/11 - Vedtak om konsesjon på erverv av fast eiendom http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Sofie Gout Lundberg | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15877/2020 | Balsfjord kommune 5422 - følgebrev skjøte salg av boligtomt 9/149 i Laksvatn boligfelt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk Tinglysing | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15887/2020 | Referat fra styremøte i Arkiv Troms 040920 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Therese Pettersen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15921/2020 | 5/14 - Søknad om tillatelse til tiltak http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skogmo Byggeservice v/ Jan Fredrik Norheim | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15882/2020 | Søknad om tilskudd - sykavløsning - ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15900/2020 | 38/33 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Strand | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15905/2020 | 103/45 Tomteregulering http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Michalsen og Per Eivind Mathisen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15910/2020 | 103/162 - Søknad om tillatelse til tiltak http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olsen, Geir Helge | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15916/2020 | 36/157 - Oversendelse av dispensasjon på høring http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15912/2020 | Vedr Maukeng eiendommen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maukeng, Chris-Marius | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15938/2020 | Kopi - Melding om vedtak i sak 53/20 - Intensjonsavtale vedr opprettelse av et nytt interkommunalt politisk råd http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storfjord kommune | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 15914/2020 | 47/461 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Andre Sæterli | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15799/2020 | 46/27 - 46/29 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Marina Tobiassen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15796/2020 | 96/152 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Sandby | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15795/2020 | 43/439 - 43/540 - 43/8/1 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARTINUSSEN EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15794/2020 | 9/21 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Edel Granstrøm | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15792/2020 | 90/12 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Lunderø | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15791/2020 | 59/26 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adrian Meyer Aasnes | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15790/2020 | 29/179 - 39/78 - 43/388 - 60/29 - 83/25 - 92/12 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BALSFJORD OG MALANGEN SOKN | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15767/2020 | 57 - Svar på gravemelding for kabelgrøft - 87/126 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15805/2020 | Klage på søknad om driftsstøtte for 2020 til Bygdekino ved Sagelvvatn bygdehus http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagelvvatn bygdelag v/ Anna Rosèn | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15820/2020 | Svar på søknad om driftsstøtte for 2020 til Bygdekino ved Sagelvvatn bygdehus http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagelvatn bygdelag v/Anna Rosén | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15793/2020 | 34/5 - Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/275185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 14508/2020 | Henvendelse angående ansiennitet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Abril melonio martinez | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15827/2020 | Anmoding om del utbetaling av tilskudd - Landbruksmessa i Balsfjord http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruk Nord | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15854/2020 | Etterlyser svar på anke http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15828/2020 | Balsfjord Rådhus - EM-01 ENOVA søknad - Endringsmelding http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENOVA | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15821/2020 | 29/57 - Erklæring om ansvarsrett - Arkitektene Astrup og Hellern AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitektene Astrup og Hellern AS v/ Martin Bakke | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15866/2020 | 29/57 - Rammetillatelse - Bobil Eiendom Balsfjord AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15720/2020 | Balsfjord kommune -Kommunale virkemidler til tilskudd - SMIL 2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15839/2020 | Oppstartsmøte PPT 290920 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15862/2020 | 61/13 og 61/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNFR http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Therese Pettersen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15798/2020 | 39/11 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Sofie Gout Lundberg | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15834/2020 | 103/1 - Om konsesjonsplikt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Pedersen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15683/2020 | Kjøpekontrakt 39/11 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Sofie Gout Lundberg | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15832/2020 | Jordleieavtale - 37/3 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudmund Bretteng og Knut Storbakk | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15842/2020 | Avtale om leie av jord - 37/20 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Sande og Knut Storbakk | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15843/2020 | Anmodning om forhåndskonferanse http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Jensen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 15863/2020 | Hølveien 126 Søknad om rammetillatelse 36/157 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIGBJØRN FAGERTUN TAKSERING | Journaldato: 12.09.2020 | RegistryNumber: 15797/2020 | Svar på klage eiendomsskatt for eiendom - 84/21 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/275394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Jonassen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 14712/2020 | 46/100 - oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole-Espen Skaue | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15761/2020 | 46/98 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole-Espen Skaue | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15758/2020 | 97/11 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina M Norkyn Klaussen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15733/2020 | 97/7 - Oversendelse av matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt T Norkyn Klaussen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15727/2020 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 9/149 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Suhr m.fl. | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15704/2020 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 47/461 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Andre Sæterli | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15703/2020 | 57 - Gravemelding for kabelgrøft - 87/126 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15699/2020 | Befaringsrapport skjenkebevilling / røykeforbud - Vollan gjestestue http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15716/2020 | Befaringsrapport skjenkebevilling / røykeforbud - Malangen resort http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15715/2020 | Befaringsrapport skjenkebevilling / røykeforbud - Cafe Avec http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15714/2020 | 29/86 - Tillatelse i ett trinn - midlertidig bruksendring til barnehagedrift - Balsfjord kommune http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balsfjord kommune | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15719/2020 | Kart brukt i reguleringsplan for Mestervik Boligfelt - satelittbilde http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Johansen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15771/2020 | Kart brukt i reguleringsplan for Mestervik Boligfelt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Johansen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15770/2020 | Svar på vannkvalitet - Nordkjosbotn http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Magnus Fredriksen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15653/2020 | Endringsbilag 9 - nr 3 - teknisk bistand http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ACOS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15711/2020 | Svar på: 50/1 - Etterspør innlevert plan for boligfelt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Westerbotn | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15680/2020 | Oversendelse av klage på vedtak om uttak av elg på vald 4 - Balsfjordeidet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15631/2020 | Installasjon av ovn og peisinnsats for fast brensel - 36/107 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedersens byggservice | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15712/2020 | Svar på forespørsel faktura - Bruk av basseng - LHL http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Arnulf Haug | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15593/2020 | Svar på søknad VA tilknytning til offentlig ledningsnett http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HT rør for Bengt Bakke | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15658/2020 | 29/86 - Tillatelse i ett trinn - midlertidig bruksendring til barnehagedrift - Balsfjord kommune http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTED AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15619/2020 | Purring på svar fra Kulturminnemyndighet angående hogst på Tennes - 59/34 Balsfjord http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRUHAUG AS m.fl. | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15623/2020 | Ønske om uttalelse fra politiet i forbindelse med endring av stedfortreder - Rema 1000 Nordkjosbotn http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15779/2020 | 29/57 og 29/301 - Supplerende opplysninger - presisering av arealer for klargjøring av bobiler http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitektene Astrup og Hellern v/ Martin Bakke | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15773/2020 | Opplæringshefte velferdsteknologi http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pensjonistforbundet | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15769/2020 | Kjøpsavtale for 9/149 tomt 20 i Laksvatn boligfelt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Suhr | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15701/2020 | 43/89 - Opplysninger gitt i nabovarsel - riving av garasje http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Larsen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15702/2020 | Kopi - Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15788/2020 | Søknad om fritak driveplikt for 65/20 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johansen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15717/2020 | 46/36 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - privat garasje og lager med spiserom og wc for Balsfjord Elektro AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Sæterli | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15700/2020 | Møteref PPT-VO 10.09.2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE I BALSFJORD, LYNGEN OG STORFJORD | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15759/2020 | Forkynning for kommunene - Prosesskriv med prosessvarsel til Oslo Tingrett - tilskudd til tros- og livssynssamfunn http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/276514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oslo tingrett | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 15768/2020 |