Postliste http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ dmz.balsfjord.kommune.no 103/184 - Oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enid Jeanette Nordmo m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19411/2020 | Svar: Kommuneplanens arealdel - høringsinnspill - akvakultur http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Fagermo m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19201/2020 | Svar: Kommuneplanens arealdel - høringsinnspill http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Abrahamsen m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19274/2020 | Svar: Kommuneplanens arealdel - høringsinnspill http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Balsfjord Frp v/leder Jimmy Fossan Skogeng m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19286/2020 | Behandling av klage - Statnett http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statnett v/ Lise Marie Evensen | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19269/2020 | Søknad - Miljørettet helsevern i barnehage - Kløverlundveien - Sandbukt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/274372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunelegen | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 13703/2020 | Koronaviruset varsel om krav om fristforlengelse http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTED AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19345/2020 | Generell melding for Jarle magne Johansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19462/2020 | Generell melding for Jarle magne Johansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19461/2020 | Generell melding for Isak Pettersen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19460/2020 | Generell melding for Isak Pettersen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19459/2020 | Generell melding for Ashiq Mahmud http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19458/2020 | Generell melding for Ashiq Mahmud http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19457/2020 | Generell melding for birgitta mosjø http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19456/2020 | Generell melding for birgitta mosjø http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19455/2020 | Generell melding for birgitta mosjø http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19454/2020 | Generell melding for birgitta mosjø http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19453/2020 | Generell melding for Tonje Mari Elvemo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19452/2020 | Generell melding for Tonje Mari Elvemo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19451/2020 | Generell melding for victoria baldos http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19450/2020 | Generell melding for victoria baldos http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19449/2020 | Generell melding for Siw Emilie Dæhli Ballovarre http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19448/2020 | Generell melding for Siw Emilie Dæhli Ballovarre http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19447/2020 | Generell melding for Danilo Radenovic http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19446/2020 | Generell melding for Danilo Radenovic http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19445/2020 | Generell melding for wisinee Olsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19444/2020 | 56/2 - Vedtak skogfond og tilskudd http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Olsen | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19467/2020 | Generell melding for wisinee Olsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19443/2020 | Svar på søknad kompetansemidler helse og omsorg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Brovoll | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19381/2020 | Generell melding for Kristin Bjellmo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19442/2020 | Generell melding for Anne-Line Brynlund http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19497/2020 | Generell melding for Kristin Bjellmo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19441/2020 | Generell melding for Laila Merete Heggås http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19496/2020 | Generell melding for Florlynn Jeanne M. Bergersen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19440/2020 | Generell melding for Tonje Mari Elvemo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19495/2020 | Avslag på søknad for Thomas Jarle Hansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19526/2020 | Generell melding for Florlynn Jeanne M. Bergersen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19439/2020 | Generell melding for Madeleine Markussen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19494/2020 | Avslag på søknad for zeynep dogan http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19525/2020 | Generell melding for Eva-Christin Stabell http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19438/2020 | Generell melding for Heidi Bårdevik http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19493/2020 | Avslag på søknad for Usana Olsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19513/2020 | Avslag på søknad for Gunn-Heidi Nilsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19524/2020 | svar på søknad - kompetansemidler 20/21 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19403/2020 | Generell melding for Eva-Christin Stabell http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19437/2020 | Generell melding for Inger-Helen Hemmingsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19492/2020 | Avslag på søknad for Tonje Stenvoll http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19512/2020 | Avslag på søknad for Anna Winther http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19523/2020 | Svar søknad om kompetansemidler videreutdanning http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe O Kongsli Eliassen | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19387/2020 | Generell melding for torgrim øwre http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19436/2020 | Generell melding for Ingrid Johansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19491/2020 | Avslag på søknad for mikael valen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19511/2020 | Avslag på søknad for Susanne Fjellås http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19522/2020 | Svar på søknad om kompetansemidler http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19402/2020 | Generell melding for torgrim øwre http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/280354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 19435/2020 |