Postliste http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ dmz.balsfjord.kommune.no Samarbeidsavtale mellom Tannhelsetjenesten og Helsestasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storsteinnes tannklinikk | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5383/2020 | Klage på eiendomsskatten - 43/537 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Moen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5391/2020 | Svar på klage på eiendomsskatt 23/6 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annar Helge Ryan | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5345/2020 | Svar på klage på eiendomsskatt - 48/89 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Holmenes | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5343/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 97/43 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Hansen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5340/2020 | Svar ang. eiendomsskatt - 79/34 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Ottar Olsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5312/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 39/35 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Sagelv | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5310/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 48/72 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Egil Eliassen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5308/2020 | Svar Innsynsbegjæring http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT KJETIL REGE | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5322/2020 | 39/124 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Edvardsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5321/2020 | 43/579 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LYNGSFJORD ADVENTURE AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5320/2020 | Svar på søknad fritak renovasjonsavgift 2020 - 43/6 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Takvannsbukt | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5350/2020 | Svar på søknad fritak kommunale avgifter - 64/15 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Kristian Olsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5346/2020 | Svar på endring av kommunalteknisk abonnement - 3/9 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Torleif Marinius Kjær | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5330/2020 | Arbeidsavtale 75% hjelpepleier http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellinor Antonsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5323/2020 | Arbeidsavtale 100% helsefagarbeider http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Skogeng Antonsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5324/2020 | 50/14 - Oversendelse av klage - Thomas Martinsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5329/2020 | Kommunale karantenevedtak - Unntak for personell for å opprettholde drift i Hålogaland lagmannsrett http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland lagmannsrett | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5353/2020 | Meddommer http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Hansen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5371/2020 | 103/169 - Rapport fra grunnundersøkelsene http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ABK AS v/ styreleder Johan Robertsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5336/2020 | Meddommer http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Bogstrand | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5355/2020 | Meddommer lagmannsretten http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: An-Magritt Asplund | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5354/2020 | Meddommer http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Skaalvik | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5335/2020 | Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4499/2020 | Kjørebok 2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4497/2020 | Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4498/2020 | 36/234 - Tillatelse til tiltak - tankanlegg - Tide Buss AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TIDE BUSS AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5338/2020 | Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4496/2020 | Ferievikariat http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Inger Julie Buljo | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5293/2020 | Forespørsel - regionalt miljøtilskudd - 47/2 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marian Hansine Fløan | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5328/2020 | Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4488/2020 | Kjørebok 2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Borg | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4485/2020 | Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4483/2020 | Innvilget søknad om scooterdispensasjon - Tove Borg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Borg | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4484/2020 | Oppsigelse http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IST INTERNATIONAL SOFTWARE TECHNOLOGY AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5243/2020 | Varamedlem folkehøgskolen 69nord http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehøgskolen 69 grader nord | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5334/2020 | Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4482/2020 | Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4501/2020 | Kjørebok 2020, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4503/2020 | Søknad om statlig bostøtte http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5333/2020 | Uttalelse til søknad om dispensasjon for tilbygg på 96/4 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5379/2020 | Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4500/2020 | Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 4502/2020 | Produksjonstilskudd i jordbruket 2019 Dispensasjon fra søknadsfristen Foretaksnr 967 311 014 Sunniva Skogan http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5246/2020 | Innvilget søknad om skuterdispensasjon - Bernt Johan Bergum http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Johan Bergum | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5377/2020 | Startlån søknad - ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5309/2020 | Søknad om scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Rørbakk | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5332/2020 | Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 76/26 og 76/22 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Bjarne Olsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5373/2020 | Schindler AS - Tilbud: Ahead Connectivity for digitalisering av heisalarm, Sand Skole 9056 Mortenhals, Tilbudsnummer: 10035955 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balsfjord Kommune - Jørgen Bjørkli | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5283/2020 | Innspill til sak videre drift avdeling Malangseidet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Vollen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5279/2020 | K-Sekretariatet IKS - valg til styret i 2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-Sek - Bjørn-Harald Christensen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5268/2020 | Regulering Fagerli gård - klage på Kommunestyrets vedtak http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Schistad Anne Cathrine | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5266/2020 | Søknad om fritak for kommunale avgifter - ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5255/2020 | Søknad om plangodkjenning i forbindelse med utvidelse og fornying av Storvatn vannbehandlingsanlegg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplanviak - Einar Bergsli | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5251/2020 | Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorgsdep. | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5239/2020 | Dekke av kostnader - Anleggsbidrag Troms Kraft AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Skaalvik | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5234/2020 | Foreløpig svar på klage eiendomsskatt - 55/43 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Sørensen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5313/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 79/7 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harriet Rognlid Friis | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5307/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 76/5 og 76/3 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Nilsen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5305/2020 | Svar på klage eiendomsskatt - 25/30 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nels Arne Bomstad | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5301/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt -55/37 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre (Marinius) Skoglund | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5296/2020 | Endring i Matrikkelen - 82/2 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Stensland | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5282/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 91/34 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif - Tore Olsen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5281/2020 | Svar på klage på eiendomsskatt - 84/70 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Stensland | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5274/2020 | Svar ang. eiendomsskatt - 14/7 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Aspenes | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5272/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 36/5 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raimond Kongsli | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5269/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 97/33 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Elisabeth Rødvei | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5263/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 48/98 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Karin Eriksen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5260/2020 | Svar ang. eiendomsskattegrunnlag - 49/24 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilbjørg Larsen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5258/2020 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 47/515 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanne-Marie B. Malm | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5257/2020 | Svar på klage på eiendomsskatt - 43/166 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Erik Myrseth | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5256/2020 | Svar på klage på eiendomsskatt - 30/1 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Bakken | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5253/2020 | Svar på klage på eiendomsskatt - 30/7 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Bakken | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5250/2020 | Klage på eiendomsskatt - 89/29 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haldis Solbakken | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5242/2020 | Klage på eiendomsskatt - 44/45 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Fagertun | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5238/2020 | Klage på eiendomsskatt 26/29 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Knedahl | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5229/2020 | Klage på eiendomsskatt - 47/427 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Westerbotn | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5018/2020 | Saken returneres til kommunen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5224/2020 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/124 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Margareth Edvardsen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5290/2020 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/124 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Edvardsen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5289/2020 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/124 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Edvardsen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5288/2020 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/124 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Edvardsen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5287/2020 | Regningsmottaker ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5240/2020 | Svar på søknad om forlenget fritak på feiing og renovasjon på - ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/265771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5248/2020 |