Postliste http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ dmz.balsfjord.kommune.no Tilsyn miljørettet helsevern http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balsfjord Kommune - Hans Olav Eriksen | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1305/2020 | Søknad på stilling som hjelpepleier http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karolina Jaworska | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1298/2020 | Drøftingsmøte detaljreguleringsplan Sagelvvatn Boligfelt 2 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BE Geomatikk v/Bjørn Edvardsen | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1291/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 985830304 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bakken gård DA | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1016/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969320614 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNULF ØVERGAARD | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1015/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 922073872 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Skogan | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 976/2020 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid - ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1310/2020 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1287/2020 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1272/2020 | referat ped.ledermøte 20.01.2020 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1336/2020 | Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted 21/8 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peder Lie Grønnstøl | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1320/2020 | 90/38 - arealer og grenser http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ildri og Atle Olaisen | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1313/2020 | Svar på henvendelse vedrørende bassengtrening Moan bad http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1299/2020 | 90/34 - Malangsveien 850 -1-trinnssøknad - med vedlegg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitektamundsen - Maria Skaret | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1289/2020 | Søknad om VA - tilknytning til offentlig ledningsnett 10/58 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Thomassen | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1322/2020 | Eiendomsgrenser Langskogveien 40 9056 Mortenhals http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Hafnor | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1295/2020 | Oversendelse særutskrift konsesjon 81/23 og 85/4 - konsesjonssak Vidar Karlsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Karlsen | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1303/2020 | Søknad om kommunal bolig http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1319/2020 | Svar på Varsel om tvangssalg til legalpanthaver http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Simonsen Vogt Wiik | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1338/2020 | Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Troms Jordskifterett | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1315/2020 | Kopi av brev - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om løpende døgnmulkt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1316/2020 | Søknad på stilling - Inntil 100 % midlertidig lærerstilling i Laksvatn oppvekstsenter - Zafar M Alam http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2020 | RegistryNumber: 1265/2020 | Søknad på stilling - Inntil 100 % midlertidig lærerstilling i Laksvatn oppvekstsenter - johan nils swärd http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2020 | RegistryNumber: 1264/2020 | Åpen søknad som lærling innen barn og ungdomsarbeiderfaget http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Ullmark | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1219/2020 | Åpen søknad som vaktmester http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otterholm - Didrik | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1218/2020 | Etterlyser svar på tidligere henvendelse vedrørende møte http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Skogli | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1206/2020 | Melding om endring av ansvarsretter - 34/70 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult Norge AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1204/2020 | Søknad om endring av gitt tillatelse - 47/20 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsbygg - Vidar Hauglid | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1201/2020 | Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn - kjøp av melkekvote http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Slettmo | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1198/2020 | Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1210/2020 | Midlertidig arbeidsavtale - Aurora Fykse - 010120 - 311220 - assistent - Nordkjosbotn skole http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aurora Fykse | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1226/2020 | 34/70 - Igangsettelsestillatelse 2 - Ewos bergneset http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1214/2020 | 47/20 - Ufullstendig søknad om dispensasjon - Tine http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMSBYGG ENTREPRENØR AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1203/2020 | Overføring av gavebrev - Troms Holding http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune v/ Willy Ørnebakk | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1230/2020 | Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1199/2020 | Søknad om avløsertilskudd 121219 – 221219 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1128/2020 | Søknad om scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1200/2020 | Kvittering på innsendt skjema - Rapportering på tilskudd http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1244/2020 | Søknad om avløsertilskudd - 011219 – 201219 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1196/2020 | Rapportering på tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2019 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1241/2020 | Svar på innsyn http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne C Pettersen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1243/2020 | Innsyn http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne C Pettersen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1242/2020 | Søknad om tillatelse i ett trinn - 90/34 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitektkontoret Amundsen AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 948/2020 | Eksamen 2020 - informasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1030/2020 | Søknad om avløsertilskudd 290519 - 130619 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1109/2020 | 44/2 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim-Stian Nordgård | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1248/2020 | Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppretting endring av matrikkelenhet - 44/2 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim-Stian Nordgård | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1247/2020 | Nabovarsel 46/23 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Din Bolig Søknad v/Ragnvald Rasmussen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1212/2020 | Søknad om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark og vassdrag http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1213/2020 | Søknad om deling av driftsenhet 47/7 og 50/1 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Westerbotn | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1216/2020 | Forslag om nedbetaling av gjeld http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1217/2020 | 96/83 - Klarlegging av eksisterende grenser http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Granlund | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1222/2020 | 44/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim-Stian Nordgård | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1246/2020 | 96/83 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Granlund | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 1254/2020 | Balsfjord kommune og Phonero - Telia http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telia Norge AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1171/2020 | Meldeskjema for montering av ildsted http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Garnes Jansen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1160/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 986336133 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Gåre | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 975/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 981876601 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Tåsdahl | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 974/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 976699858 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddgeir Ophus | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 966/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969297841 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Fagerli | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 965/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969298996 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Trulsen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 964/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 994999141 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Magne Johansen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 962/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 981388968 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Nyland | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1023/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 894970642 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Mosli | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 958/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 982325234 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Olsen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 957/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 984704615 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgrim Øwre | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 953/2020 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Karlsrud | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1024/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 988388165 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elvevoll gård v Mona Mølmann Løvheim | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1025/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 987668806 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storbukt gård v/ Anita Helene Karlsen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 952/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 979300921 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STRØMSLI SERVICETJENESTER | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1029/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969614553 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEIR LARSEN | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1028/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 995429136 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STORBUKT GÅRD V KARLSEN | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1027/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 979802803 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASMUND INGAR JOHANSEN | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1026/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969200732 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORE KAROLIUSSEN | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1022/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 918167951 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Anka Heim | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1021/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 994002562 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Livlaga SA | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1020/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969614391 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Andreassen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1019/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969200759 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Eide | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1018/2020 | Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2019 - 969321629 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngve With | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1017/2020 | Innkalling til møte vedr Bredbåndsutbygging Balsfjord 2 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Kongsli m.fl. | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1113/2020 | Ønsker møte med rådmann og enhetsleder http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HTV v/Mette Andrea Christoffersen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1175/2020 | Husleiekontrakt - ***** ***** ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/261427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 1124/2020 |