Postliste http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ dmz.balsfjord.kommune.no Leveranse reguleringsplan - 1933-253 - Movollen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BE GEOMATIKK AS v Bjørn Edvardsen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18933/2019 | Uttalelse i forbindelse med søknad om skjenkebevilling - Fagerlunds og nye blomsterverksted http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18932/2019 | Søknad om fritak for renovasjon for eiendom - 45/6 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Øverhus | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18885/2019 | Søknad om tilskudd til vintervedlikehold - brøyting og strøing ved skole og barnehage - Hamnvåg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hamnvåg Montessoriskole og Hamnvåg familiebarnehage | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18880/2019 | Midlertidig arbeidsavtale - Astrid Kristina Søreng - 041119 - 081219 - 40% renhold - Nordkjosbotn barnehage http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Kristina Søreng | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18875/2019 | 56 Gravemelding for feilretting av eksisterende kabel/fiber - Dalvegen 862 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ISBRÅTEN MASKIN AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18924/2019 | 55 Gravemelding for legging av LSP-kabel til bolig - 89/122 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18896/2019 | 54 Gravemelding for legging av LSP-kabel - 38/31 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18895/2019 | 53 Gravemelding for reparasjon av eksisterende kabelrør - Sentrumsveien 29 - 47 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myrvoll Maskin AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18894/2019 | 51 Svar på gravemelding 34/42 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tojo - Tor Ivar Hartvigsen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18882/2019 | 49 Svar på gravemelding for flytting av avkjøring - 21/40 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Br. Karlsen Anleggsdrift AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18879/2019 | 50 Svar på gravemelding for legging av LSP og HSP kabler og ny nettstasjon - 34/41 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18846/2019 | 48 Svar på gravemelding for vann og avløp - 29/175 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HT RØR AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18843/2019 | 45 Svar på gravemelding for fiber på Nordkjosbotn http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Br. Karlsen Anleggsdrift AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18841/2019 | Kompensasjon for utdanning http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Amalie Myreng | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18485/2019 | Svar på søknad kompetansemidler Helse og omsorg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Fredheim Loor | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18623/2019 | Svar -søknad kompetansemidler http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Johansen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18619/2019 | Svar søknad kompetansemidler helse og omsorg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Dalhaug | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18620/2019 | Søknad kompetansemidler http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Skogeng Antonsen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18616/2019 | svar søknad kompetansemidler 2019 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tanja Nedrum | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18615/2019 | Arbeidsavtale - prosjektstilling arkiv http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Wallin Grønaas | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18919/2019 | Søknad om skjenkebevilling for julebord 291119 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sørkjos Og Omegn Bygdelag | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18921/2019 | Søknad om skjenkebevilling for julebord 281119 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sørkjos Og Omegn Bygdelag | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18920/2019 | Vedrørende henvendelse angående grenseavklaring - 43/232 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Theodor Fossmo | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18836/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Anita Wallin Grønaas http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18914/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Katalin Hernadi-Kiss http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18913/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Marlene Joreng http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18912/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Heidi Hallen Levang http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18911/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Mads Ari Wennberg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18910/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Martine Pettersen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18909/2019 | Kjørebok http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Nylund | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18847/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Karin Ane Hovland Jakobsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18908/2019 | Kjørebok http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18936/2019 | Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Nylund | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18759/2019 | Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18881/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Tove Sjøthun http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18907/2019 | Delvis avslag på søknad om scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18697/2019 | Kjørebok http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Pedersen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18842/2019 | Kjørebok http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Sandsdalen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18845/2019 | Sak 15/1116 - usikre grenser på eiendom 36/66 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel André Kjæreng | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18848/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Kaveh Poori http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18906/2019 | Avslag på kulturbyggmidler 2019 - Nytt grendehus - Tamokdal bygdelag http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18934/2019 | Innvilget søknad om fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Pedersen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18733/2019 | Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Sandsdalen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18741/2019 | Kjørebok http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif-Arne Nyheim | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18844/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Ingvill Iren Rognmo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18905/2019 | Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif-Arne Nyheim | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18744/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Ellen Jorun Hansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18904/2019 | Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18897/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Victoria Lid-Garza http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18903/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Hilde Konst http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18902/2019 | Kjørebok http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Steinhaug m.fl. | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18939/2019 | Vedrørende søknad om fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Steinhaug | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18859/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Vasilisa Elezova http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18901/2019 | Innvilget scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Steinhaug | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18761/2019 | Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider Arkiv i Økonomi- og interntjenesten - Renathe Soleng http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18900/2019 | Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - 230719 - 040819 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18884/2019 | Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18892/2019 | 29/301 - Anmodning om forhåndskonferanse http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bengt Heggertveit | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18899/2019 | Søknad om avløsertilskudd - 030619 - 180619 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18918/2019 | Søknad om scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilding Erlandsen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18922/2019 | Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18923/2019 | Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/257111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 18929/2019 | Kontrollutvalget - særutskrift sak 48/18 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-Sek - Inger Johansen | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18824/2019 | Signert kjøpekontrakt - ZD23110 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harila | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18811/2019 | Søknad om fritak for kommunale avgifter 9/120 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18808/2019 | Svar på søknad om fritak for feiing og renovasjon på eiendom - 35/2 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Nilsen | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18764/2019 | 52 Gravemelding 26/89 og 26/42 - kabelpåvisning http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ojanlegg - | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18786/2019 | 51 Gravemelding 34/42 http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tojo - Tor Ivar Hartvigsen | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18765/2019 | Søknad om kommunal bolig http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18788/2019 | Søknad kompetansemidler Helse- omsorg http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Hamnvik | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18816/2019 | Motivasjonstilskudd - helsefagarbeider http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Soraya Elisabeth Angell | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18794/2019 | Motivasjonstilskudd - helsefagarbeider http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Tove Thomassen | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18791/2019 | Motivasjonstilskudd - helsefagarbeider http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/256955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Conny Sunniva Ring Thomsen | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 18787/2019 |