Postliste RSS fra dmz.balsfjord.kommune.no. http://dmz.balsfjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra dmz.balsfjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 96/46 Avs/Mot: Ellen Hennie Olsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Hennie Olsen | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13490/2020 | Avdeling: | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 56/19 Avs/Mot: Ole-Johnny Olsen m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole-Johnny Olsen m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13489/2020 | Avdeling: | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 86/31 Avs/Mot: Magnhild Jorunn Elise Nilssen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Jorunn Elise Nilssen | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13488/2020 | Avdeling: | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 43/299 Avs/Mot: Mari-Christin Eriksen m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari-Christin Eriksen m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13487/2020 | Avdeling: | Tittel: Stank fra norsk protein Avs/Mot: Tom Harald Niva http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Harald Niva | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13497/2020 | Avdeling: | Tittel: Klage fra Storvatn vassverk vedrørende etablering av deponicelle 3 på Stormoen i Balsfjord Avs/Mot: Mattilsynet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13494/2020 | Avdeling: | Tittel: 36/159 - Kopi - Manglende opplysninger – varsel om avslag på søknad Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13480/2020 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til møte i representantskapet 280820 Avs/Mot: K-Sekretariatet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-Sekretariatet | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13482/2020 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak 102/82 -Aursfjordveien 1308 Avs/Mot: Atle Karl Andreassen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/271908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Karl Andreassen | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 11283/2020 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar i byggesak - 43/381 Avs/Mot: Bjarne L Løkse Rohde http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne L Løkse Rohde | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13481/2020 | Avdeling: | Tittel: Varsel til kommunen om mulig ulovlig byggeaktivitet på ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13474/2020 | Avdeling: | Tittel: Varsel via borgermelding om mulig søknadspliktig tiltak på ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13475/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/381 - Søknad om tillatelse til tiltak ett-trinn - anneks Avs/Mot: Bjarne Rohde http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Rohde | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 13479/2020 | Avdeling: | Tittel: Spørsmål vedrørende eiendomsskatt - 72/6 Avs/Mot: Verner Skogstad http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verner Skogstad | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13465/2020 | Avdeling: | Tittel: Midlertidig svar på innsyn - antall bekymringsmeldinger vedrørende overgrep i barnehage Avs/Mot: Nrk v/ Mari Malm http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nrk v/ Mari Malm | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13467/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsyn - antall bekymringsmeldinger vedrørende overgrep i barnehage Avs/Mot: Nrk v/ Mari Malm http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk v/ Mari Malm | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13466/2020 | Avdeling: | Tittel: Utbetalingsvedtak av 280720 Avs/Mot: Helfo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13470/2020 | Avdeling: | Tittel: Vald 15 - Midtre Balsfjord bestandsplanområde - avskytingsplan 2020 og 2021 Avs/Mot: Edmund Øystad http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edmund Øystad | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13471/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 33 Kjempedalen Avs/Mot: Oddleif Jarle Borge http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddleif Jarle Borge | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13430/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 32 Tamok Midtre Avs/Mot: Aadne Justin Olsrud http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aadne Justin Olsrud | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13429/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 31 Vollabakken Avs/Mot: Stein Are Nøstvik http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Are Nøstvik | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13428/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 29 Andorli Avs/Mot: Knut Egil Nesset http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Egil Nesset | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13427/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 28 Langvassli -Framnes Avs/Mot: Max Ersøy http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Max Ersøy | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13426/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 21 Markenes og Hølen elgjaktlag Avs/Mot: Harald Nils Gåre http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Nils Gåre | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13423/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 20 Øvre Tamok Avs/Mot: Bjørn Gunnar Berntsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Gunnar Berntsen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13422/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 19 Malangen grunneierlag, dpo og viltområde Avs/Mot: Knut Are Johansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Are Johansen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13421/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 10 Nordkjosen Avs/Mot: Kjell Hugo Bakken http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Hugo Bakken | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13420/2020 | Avdeling: | Tittel: Målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse – vald 9 Sørkjos jaktvald Avs/Mot: Arild Oddgeir Skogeng http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Oddgeir Skogeng | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 13419/2020 | Avdeling: |