Postliste RSS fra dmz.balsfjord.kommune.no. http://dmz.balsfjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra dmz.balsfjord.kommune.no Filtrering: Tittel: 58 - Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - 47/20 - Meieriveien Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15939/2020 | Avdeling: | Tittel: 58/4 Godkjenning av jordleiekontrakt 15 år Avs/Mot: Halfdan Meyer m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halfdan Meyer m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15818/2020 | Avdeling: | Tittel: 85/8 Godkjenning av jordleiekontrakt 25 år Avs/Mot: May-Britt Hansen m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Hansen m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15829/2020 | Avdeling: | Tittel: 84/24 Godkjenning av jordleiekontrakt på 25 år Avs/Mot: Stian Mosli m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Mosli m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15734/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder Avs/Mot: Trine Guttormsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Guttormsen | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15806/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om ansiennitet - Inger Elverum Avs/Mot: Inger Elverum http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Elverum | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15901/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15909/2020 | Avdeling: | Tittel: Egenrapport elgjakta 2020 Avs/Mot: Stein-Are Nøstvik http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein-Are Nøstvik | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15931/2020 | Avdeling: | Tittel: Kvittering for innmelding av farlig stoff Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15924/2020 | Avdeling: | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - Unny Winther - 010920-311220 - Flytningetjenesten Avs/Mot: Unny Winther http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unny Winther | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15902/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskudd - sykavløsning Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15915/2020 | Avdeling: | Tittel: Generell melding for Else Bjørvik Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15937/2020 | Avdeling: | Tittel: Generell melding for Else Bjørvik Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15936/2020 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad for Nina Merete Larsen Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15935/2020 | Avdeling: | Tittel: 36/234 - Søknad om ferdigattest - garasje Avs/Mot: Stormo Maskin og Transport AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stormo Maskin og Transport AS | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15960/2020 | Avdeling: | Tittel: 97/2 Forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15911/2020 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad for Karoline Isabell Johansen Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15934/2020 | Avdeling: | Tittel: Oppsummering fra befaring på eiendom 43/236 Avs/Mot: Eigil Thorsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eigil Thorsen | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15865/2020 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel - kjøp av Storsteinnes barnehage Avs/Mot: Trond Wiggo Eliassen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Wiggo Eliassen | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15913/2020 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad for Knut Håkon Pedersen Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15933/2020 | Avdeling: | Tittel: 90/34 - Ferdigattest - Rehabilitering av drivstoffanlegg - Coop Nord SA Avs/Mot: ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN AS | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15878/2020 | Avdeling: | Tittel: Henvendelse fra Gaterjuristen for ***** ***** Avs/Mot: Gatejuristen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gatejuristen | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15886/2020 | Avdeling: | Tittel: Kostnader utbygging og investering maskiner - redskap Avs/Mot: Jørgen Bjørkli http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Bjørkli | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15927/2020 | Avdeling: | Tittel: 95/34 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven Avs/Mot: Bjørg Østvoll http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/276689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Østvoll | Journaldato: 15.09.2020 | Journalnr: 15940/2020 | Avdeling: |