Postliste RSS fra dmz.balsfjord.kommune.no. http://dmz.balsfjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra dmz.balsfjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Innvilget permisjon- ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/279689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 18821/2020 | Avdeling: | Tittel: Innvilget permisjon- ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19326/2020 | Avdeling: | Tittel: Innvilget permisjon- ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19323/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19194/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/279416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 18561/2020 | Avdeling: | Tittel: 103/184 - Oversendelse av matrikkelbrev om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Enid Jeanette Nordmo m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enid Jeanette Nordmo m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19411/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar: Kommuneplanens arealdel - høringsinnspill - akvakultur Avs/Mot: Torbjørn Fagermo m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Fagermo m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19201/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar: Kommuneplanens arealdel - høringsinnspill Avs/Mot: Sonja Abrahamsen m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Abrahamsen m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19274/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar: Kommuneplanens arealdel - høringsinnspill Avs/Mot: Balsfjord Frp v/leder Jimmy Fossan Skogeng m.fl. http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Balsfjord Frp v/leder Jimmy Fossan Skogeng m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19286/2020 | Avdeling: | Tittel: Behandling av klage - Statnett Avs/Mot: Statnett v/ Lise Marie Evensen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statnett v/ Lise Marie Evensen | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19269/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad - Miljørettet helsevern i barnehage - Kløverlundveien - Sandbukt Avs/Mot: Kommunelegen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/274372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunelegen | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 13703/2020 | Avdeling: | Tittel: Koronaviruset varsel om krav om fristforlengelse Avs/Mot: NYSTED AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTED AS | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19345/2020 | Avdeling: | Tittel: Generell melding for Jarle magne Johansen Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19462/2020 | Avdeling: | Tittel: Generell melding for Jarle magne Johansen Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19461/2020 | Avdeling: | Tittel: Generell melding for Isak Pettersen Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19460/2020 | Avdeling: | Tittel: Generell melding for Isak Pettersen Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19459/2020 | Avdeling: | Tittel: Generell melding for Ashiq Mahmud Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19458/2020 | Avdeling: | Tittel: Generell melding for Ashiq Mahmud Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/280376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | Journalnr: 19457/2020 | Avdeling: |