Postliste RSS fra dmz.balsfjord.kommune.no. http://dmz.balsfjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra dmz.balsfjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Behandling av klage på eiendomsskatt - 47/9 Avs/Mot: Thore Rasmussen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thore Rasmussen | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12602/2020 | Avdeling: | Tittel: Behandling av klage på eiendomsskatt - 9/140 Avs/Mot: Bjørn Andersen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Andersen | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12594/2020 | Avdeling: | Tittel: Behandling av klage på eiendomsskatt- 95/66 Avs/Mot: Inger Marie Magnussen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Marie Magnussen | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12592/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt - 51/33 Avs/Mot: Gunnar Bjørkli http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Bjørkli | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12589/2020 | Avdeling: | Tittel: Behandling av klage på eiendomsskatt - 96/106 Avs/Mot: Tore Ragnar Karlsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Ragnar Karlsen | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12587/2020 | Avdeling: | Tittel: Behandling av klage på eiendomsskatt - 90/81 og 90/107 Avs/Mot: Egil Oskar Røstad http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Oskar Røstad | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12563/2020 | Avdeling: | Tittel: Klage på vedtak - Balsfjord kommune sak 2012/424 - 7597/2020 søknad om dispensasjon fra planbestemmelser – reguleringsplan 5422-249 Avs/Mot: Anne Nesbakken http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Nesbakken | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12528/2020 | Avdeling: | Tittel: 56/2 - Avtale om leie av jord Avs/Mot: Knut Otto Fredheim http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Otto Fredheim | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12553/2020 | Avdeling: | Tittel: 38 Gravemelding for klargjøring av videre utbygging - 21/21 Avs/Mot: Brødrene Karlsen anleggsdrift AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Karlsen anleggsdrift AS | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12586/2020 | Avdeling: | Tittel: 37 Gravemelding for fiber - 29/3 Avs/Mot: Myrvoll Maskin AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myrvoll Maskin AS | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12583/2020 | Avdeling: | Tittel: 36 Svar på gravemelding utskifting LSP master på 9/161 - Ørnesveien Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Albrigtsen AS | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12513/2020 | Avdeling: | Tittel: Møtereferat Samarbeidsråd Mauken-Blåtind 25 juni 2020 Avs/Mot: Forsvarsbygg v/Thor Eirik Næss Bakken http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg v/Thor Eirik Næss Bakken | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12524/2020 | Avdeling: | Tittel: NVEs generelle tilbakemelding - Nytt offentlig ettersyn - Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Meistervik kommunale boligfelt - Plannr. 5422-141 - Balsfjord kommune Avs/Mot: NVE v/ Eva Margareta Forsgren http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE v/ Eva Margareta Forsgren | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12525/2020 | Avdeling: | Tittel: Tine Storsteinnes - Brukstillatelse - Samsvarserklæring brannslukkeanlegg Avs/Mot: Tromsbygg v/ Vidar Hauglid http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsbygg v/ Vidar Hauglid | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12533/2020 | Avdeling: | Tittel: Snø - lager i veikryss Avs/Mot: Tffk - Håkon Einar Løvland http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tffk - Håkon Einar Løvland | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12518/2020 | Avdeling: | Tittel: Periodisk oppgjør juni 2020 Avs/Mot: Formannskapet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12597/2020 | Avdeling: | Tittel: 47/137 - Tillatelse i ett trinn - riving og bygging av nytt bygg med to boenheter - Elisabeth Nysted Avs/Mot: NYSTED AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYSTED AS | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12363/2020 | Avdeling: | Tittel: Ny Skutvik bru i Fjellbygda Avs/Mot: Roar Flydal http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Flydal | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12534/2020 | Avdeling: | Tittel: 10/58 - Avslag på søknad om ferdigattest og forhåndsvarsel - Lillian Thomassen Avs/Mot: POLARSTJERNA BYGG AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: POLARSTJERNA BYGG AS | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12424/2020 | Avdeling: | Tittel: Kjørebok for barmarkskjøring 2020 - 2023 Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12526/2020 | Avdeling: | Tittel: Tilsvar bekreftelse vann og avløp - 47/137 Avs/Mot: Jan Nysted http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Nysted | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12540/2020 | Avdeling: | Tittel: Rapportering 2.kvartal 2020 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK v/Barnevern http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK v/Barnevern | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12495/2020 | Avdeling: | Tittel: Tilbud om stilling helsefagarbeider, 90 % stilling, Balsfjord bo- og servicesenter Avs/Mot: Celina Nordgård Nordeng http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Celina Nordgård Nordeng | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12502/2020 | Avdeling: | Tittel: Særutskrift: Søknad om fornyelse av dispensasjon for kjøring på barmark - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12523/2020 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse vann og avløp - 47/137 Avs/Mot: Jan Nysted http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Nysted | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12539/2020 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel om skilt langs Skogveien Avs/Mot: Ilze Elksne http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ilze Elksne | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12510/2020 | Avdeling: | Tittel: Tilsvar på brev vedrørende byggesak 47/137 Avs/Mot: Jan Nysted http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Nysted | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12536/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedrørende byggesøknad 47/137 Avs/Mot: Jan Nysted http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/273200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Nysted | Journaldato: 10.07.2020 | Journalnr: 12535/2020 | Avdeling: |