Postliste RSS fra dmz.balsfjord.kommune.no. http://dmz.balsfjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra dmz.balsfjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Protokoll fra styremøte i Balsfjord kommunalteknikk 210220 Avs/Mot: Leif Kristiansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Kristiansen | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2982/2020 | Avdeling: | Tittel: Bufdirs tolkningsansvar for krisesenterloven Avs/Mot: BUFDIR http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BUFDIR | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2980/2020 | Avdeling: | Tittel: Stedsnavn nord for Balsfjorden Avs/Mot: Kartverket http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2932/2020 | Avdeling: | Tittel: Borgermelding - Siktsone i veikryss Avs/Mot: Borgermelding http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borgermelding | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2915/2020 | Avdeling: | Tittel: svar på søknad om kompetansemidler 2019/20 Avs/Mot: Mona Louise Skogeng http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Louise Skogeng | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2968/2020 | Avdeling: | Tittel: Innvilget Kompetanse - og Innovasjonstilskudd i 2019 Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2916/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/449 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: Åshild Fause http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åshild Fause | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2950/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/122 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: Åshild Fause http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åshild Fause | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2949/2020 | Avdeling: | Tittel: 45/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: Thomas Rotli http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Rotli | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2948/2020 | Avdeling: | Tittel: 45/21 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: Cato Simonsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Simonsen | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2947/2020 | Avdeling: | Tittel: 68/20 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: Brith Torill Larsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brith Torill Larsen | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2946/2020 | Avdeling: | Tittel: 88/58 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: Geir Arne Kollstrøm http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Kollstrøm | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2945/2020 | Avdeling: | Tittel: 87/23 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: Inger Britt Elvebø http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Britt Elvebø | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2944/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om utvidet alminnelig skjenkebevilling Avs/Mot: SKOGLI-AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGLI-AS | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2904/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tildeling av kr 375 000 i stimuleringstilskudd 2020 Avs/Mot: Balsfjord Vetrinærkontor http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balsfjord Vetrinærkontor | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2958/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedrørende søknad om tillatelse til etablering av Aursfjord båthavn og kystkultursenter - Balsfjord kommune - Troms og Finnmark fylkeskommune Avs/Mot: Kystverket http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2926/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale - vikariat 100% barnevernkonsulent, januar - 01.november 2020 Avs/Mot: Maria Bergli http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Bergli | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2820/2020 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Svar på klage etter avslag på søknad om dispensasjon Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2938/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om scooterdispensasjon Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2942/2020 | Avdeling: | Tittel: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020 - 2032 - offentlig ettersyn Avs/Mot: Tromsø kommune http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø kommune | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2899/2020 | Avdeling: | Tittel: ***** - Referat fra møte 21.02.20 - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: STORMO MASKIN & TRANSPORT AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STORMO MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2809/2020 | Avdeling: | Tittel: Klage på vedtak om avslag på søknad Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2951/2020 | Avdeling: | Tittel: 11/1 Forhåndskonferanse - Eindride Hansen Avs/Mot: Eindride Johannes Hansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eindride Johannes Hansen | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 2902/2020 | Avdeling: | Tittel: Utbetalingsvedtak av 140220 - ***** ***** Avs/Mot: Helfo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 2849/2020 | Avdeling: | Tittel: 101/3 Adresse ny bolig Avs/Mot: Sunniva Skogan http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Skogan | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 2848/2020 | Avdeling: | Tittel: 83/21 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Avs/Mot: Turid Andresen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Andresen | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 2843/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad - Miljøvennlig gjødselhåndtering Avs/Mot: Jørgen Slettmo http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Slettmo | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 2821/2020 | Avdeling: | Tittel: Bygging uthus 20/4 - Søknad dispensasjon Jordlova § 9 og Pbl § 19-2 Avs/Mot: Alfon Karlsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/263298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alfon Karlsen | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 2818/2020 | Avdeling: |