Postliste RSS fra dmz.balsfjord.kommune.no. http://dmz.balsfjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra dmz.balsfjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Samarbeidsavtale mellom Tannhelsetjenesten og Helsestasjon Avs/Mot: Storsteinnes tannklinikk http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Storsteinnes tannklinikk | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5383/2020 | Avdeling: | Tittel: Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogram 2019 Avs/Mot: Folkehelseinstituttet http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5347/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 4861/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 4852/2020 | Avdeling: | Tittel: Klage på eiendomsskatten - 43/537 Avs/Mot: Trine Moen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Moen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5391/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt 23/6 Avs/Mot: Annar Helge Ryan http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annar Helge Ryan | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5345/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt - 48/89 Avs/Mot: Ann Kristin Holmenes http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Holmenes | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5343/2020 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 97/43 Avs/Mot: Arnt Hansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Hansen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5340/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar ang. eiendomsskatt - 79/34 Avs/Mot: Svein Ottar Olsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Ottar Olsen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5312/2020 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 39/35 Avs/Mot: Anne Sagelv http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Sagelv | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5310/2020 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 48/72 Avs/Mot: Knut Egil Eliassen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Egil Eliassen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5308/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeid i helse- og omsorgsektor Avs/Mot: Florlynn J M Bergersen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Florlynn J M Bergersen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5344/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar Innsynsbegjæring Avs/Mot: ADVOKAT KJETIL REGE http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT KJETIL REGE | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5322/2020 | Avdeling: | Tittel: 39/124 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Avs/Mot: Even Edvardsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Edvardsen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5321/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/579 - matrikkelbrev for godkjent konsesjonsfrihet Avs/Mot: LYNGSFJORD ADVENTURE AS http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LYNGSFJORD ADVENTURE AS | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5320/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad fritak renovasjonsavgift 2020 - 43/6 Avs/Mot: Gunn Takvannsbukt http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Takvannsbukt | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5350/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad fritak kommunale avgifter - 64/15 Avs/Mot: Oddvar Kristian Olsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Kristian Olsen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5346/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på endring av kommunalteknisk abonnement - 3/9 Avs/Mot: Olav Torleif Marinius Kjær http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Torleif Marinius Kjær | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5330/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale 75% hjelpepleier Avs/Mot: Ellinor Antonsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellinor Antonsen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5323/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale 100% helsefagarbeider Avs/Mot: Renate Skogeng Antonsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Skogeng Antonsen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5324/2020 | Avdeling: | Tittel: 50/14 - Oversendelse av klage - Thomas Martinsen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5329/2020 | Avdeling: | Tittel: Kommunale karantenevedtak - Unntak for personell for å opprettholde drift i Hålogaland lagmannsrett Avs/Mot: Hålogaland lagmannsrett http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland lagmannsrett | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5353/2020 | Avdeling: | Tittel: Meddommer Avs/Mot: Kenneth Hansen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Hansen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5371/2020 | Avdeling: | Tittel: 103/169 - Rapport fra grunnundersøkelsene Avs/Mot: ABK AS v/ styreleder Johan Robertsen http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ABK AS v/ styreleder Johan Robertsen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5336/2020 | Avdeling: | Tittel: Meddommer Avs/Mot: Dagfinn Bogstrand http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Bogstrand | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5355/2020 | Avdeling: | Tittel: Meddommer lagmannsretten Avs/Mot: An-Magritt Asplund http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: An-Magritt Asplund | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5354/2020 | Avdeling: | Tittel: Meddommer Avs/Mot: Siri Skaalvik http://dmz.balsfjord.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/265859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Skaalvik | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5335/2020 | Avdeling: |