eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/250
:
Balsfjord 93/4 og 11 og 15 - Detaljregulering hyttefelt i Aspevika - Arnulf Hole
:
Kristin Norbye-Bekkelund
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2667/2016 23.02.2016 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering av hyttefelt i Aspevika 93/4, 11 og 15 - Arnulf Hole Arkitekt Kjersti Jenssen AS
4281/2016 30.03.2016 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering av hyttefelt i Aspevika 93/4, 11 og 15 Fylkesmannen i Troms
4363/2016 31.03.2016 Inngående brev Uttalelse til oppstart av hyttefelt i Aspevika 93/4, 11 og 15 - Arnulf Hole Statens vegvesen
15763/2016 30.11.2016 Inngående brev Forslag til detaljregulering for Aspevika Hyttefelt ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS
15764/2016 30.11.2016 Inngående brev Ettersending av vedlegg 8-3 og 8-4 - forslag detaljregulering Aspevika Hyttefelt ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS
396/2017 17.01.2017 Saksframlegg/innstilling 1. gangs behandling detaljregulering Aspevika Hyttefelt 93/4
1108/2017 27.01.2017 Utgående brev Særutskrift: 1. gangs behandling detaljregulering Aspevika Hyttefelt 93/4 Plan og forvaltning v/Helga Gåre - for videre oppfølging
1735/2017 10.02.2017 Utgående brev 1. gangs behandling detaljregulering Aspevika Hyttefelt 93/4 - høring og offentlig ettersyn FORSVARSBYGG m.fl.
2551/2017 21.02.2017 Inngående brev Uttalelse til detaljreguleringsplan for Aspevika Hyttefelt 93/4 Statens Vegvesen
4427/2017 20.03.2017 Inngående brev Ingen merknader til reguleringsplan for Aspevika hyttefelt ved Henriksneset - GBnr 93/4, 11 og 15 Nve -
4986/2017 24.03.2017 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Aspevika hyttefelt 93/4 Troms fylkeskommun
5368/2017 29.03.2017 Inngående brev Høringsuttalelse til forslag reguleringsplan Aspevika hyttefelt Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen
8018/2017 12.05.2017 Inngående brev Forslag til planbeskrivelse og planbestemmelse Aspevika hyttefelt ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS
8019/2017 12.05.2017 Inngående brev Geoteknisk vurdering Arnulf Hole
8216/2017 16.05.2017 Saksframlegg/innstilling 2. gangs behandling detaljreguleringsplan for Aspevika hyttefelt
9814/2017 15.06.2017 Utgående brev Særutskrift: 2. gangs behandling detaljreguleringsplan for Aspevika hyttefelt FORSVARSBYGG m.fl.
12410/2017 23.08.2017 Utgående brev Kunngjøring vedtatt reguleringsplan for Aspevika Hyttefelt Arnulf Hans Hole m.fl.
13546/2017 04.09.2017 Inngående brev 93/4 - Søknad om deling av eiendom - Henriknes Arnulf Hole
16172/2017 24.10.2017 Inngående brev Vedlegg til søknad om deling i henhold til reguleringsplan Arnulf Hole
18236/2017 28.11.2017 Utgående brev Godkjenning - Endring av 93/4 med opprettelse av eiendommer innen planområde Aspevika hyttefelt Arnulf Hans Hole
8963/2018 13.06.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning i Balsfjord kommune på gnr 93 bnr 4 Arnulf Hans Hole
8975/2018 13.06.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning i Balsfjord kommune på gnr 93 bnr 4 Mikal Lakseide
8977/2018 14.06.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning i Balsfjord kommune gnr 93 bnr 4 Statens vegvesen, region nord
11532/2018 31.07.2018 Utgående brev 93/4 - Varsel om ny oppmålingsforretning Arnulf Hans Hole m.fl.
12660/2018 29.08.2018 Utgående brev 93/4 - vedrørende matrikulering av tomt 4, Aspevika hyttefelt. Ny disp. søknad. Arnulf Hans Hole
12806/2018 30.08.2018 Inngående brev 93/4 - Protokoll for oppmålingsforretning - Tomt 2 og 5 Arnulf Hole
12807/2018 30.08.2018 Inngående brev 93/4 - Protokoll for oppmålingsforretning - Tomt 1 og 3 og 4 Arnulf Hole
12808/2018 30.08.2018 Inngående brev 93/4 - Protokoll for oppmålingsforretning - punktfeste Arnulf Hole
13949/2018 19.09.2018 Utgående brev Informasjon ved utsendelse av matrikkelbrev Arnulf Hans Hole
12294/2020 07.07.2020 Inngående brev Godkjenning av avkjørsel til Aspevika hyttefelt Statens Vegvesen
Versjon:5.1.1