eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/153
:
102/1 Byggesak skogsbu / tømmerhytte - Per Eivind Mathisen
:
Annette Løvhaug
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
1737/2014 13.02.2014 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - skogsbu / tømmerhytte Per-Eivind Mathisen
3920/2014 26.03.2014 Utgående brev Byggesak gnr 102 bnr 1 - Per Eivind Mathisen Per Eivind Mathisen
4361/2014 07.04.2014 Utgående brev Gnr 102 bnr 1 - Ulovlighetsoppfølging Per-Eivind Mathisen
4364/2014 07.04.2014 Inngående brev Byggesak gnr 102 bnr 1 - Per Eivind Mathisen Randi Elisabeth Mathisen
4874/2014 23.04.2014 Inngående brev Oppføring av utmarksløe gnr 102 bnr 1 - Per Eivind Mathisen Barents Advokat As
5809/2014 12.05.2014 Inngående brev Dispensasjonssøknad utmarksløe gnr 102 bnr 1 - Per Eivind Mathisen Barentz Advokat
5982/2014 14.05.2014 Inngående brev 102/1 Dispensasjonssøknad skogsbu / tømmerhytte Per Eivind Mathisen
7803/2014 01.07.2014 Inngående brev 102/1 Dispensasjonssøknad skogsbu/tømmerhytte - Per Eivind Mathisen Barentz Advokat AS v/Gunnar Kvamme
7805/2014 01.07.2014 Utgående brev 102/1 Dispensasjonssøknad skogsbu/tømmerhytte Barentz Advokat AS v/Gunnar Kvamme
8035/2014 10.07.2014 Utgående brev Søknad om dispensasjon og omdisponering på eiendommen gnr 102 bnr 1 for nyetablering av driftsbygning/utmarksløe knyttet til landbruksnæring - Høring Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt v/Tore Anders Oskal m.fl.
8335/2014 21.07.2014 Inngående brev 102/1 Søknad om dispensasjon Per Eivind Mathisen m.fl.
8663/2014 14.08.2014 Inngående brev Utsettelse av frist for uttalelse angående dispensasjon 102/1 Fylkesmannen i Troms
9254/2014 08.09.2014 Utgående brev Nyetablering av driftsbygning/utmarksløe på gnr 102 bnr 1 - Presisering Fylkesmannen i Troms
10892/2014 28.10.2014 Inngående brev 102/1 - Dispensasjonsbehandling Fylkesmannen i Troms
10938/2014 05.11.2014 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon og omdisponering på eiendommen 102/1 for nyetablering av driftsbygning/utmarksløe knyttet til landbruksnæring
11518/2014 13.11.2014 Utgående brev Særutskrift: Søknad om dispensasjon og omdisponering på eiendommen 102/1 for nyetablering av driftsbygning/utmarksløe knyttet til landbruksnæring Barentz Advokat
12336/2014 10.12.2014 Inngående brev 102/1 Klage over avslått dispensasjonssøknad utmarksløe - Per Eivind Mathisen Barentz Advokat AS
215/2015 19.01.2015 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om nyetablering av driftsbygning/utmarksløe ved Kirkevikvatnet på eiendommen gnr 102 bnr 1
852/2015 02.02.2015 Utgående brev Særutskrift: Klage på avslag om nyetablering av driftsbygning/utmarksløe ved Kirkevikvatnet på eiendommen gnr 102 bnr 1 Barents Advokat As
1020/2015 02.02.2015 Utgående brev Sak 2014/153 - Oversendelse Fylkesmannen i Troms
2142/2015 24.02.2015 Inngående brev Foreløpig melding - klagesak 102/1 byggesak skogsbu / tømmerhytte Fylkesmannen i Troms
7148/2015 16.06.2015 Utgående brev Klagesak gnr 102 bnr 1 - Etterlysning Fylkesmannen i Troms
7528/2015 19.06.2015 Inngående brev Svar på henvendelse - etterlyser svar Fylkesmannen i Troms
7708/2015 23.06.2015 Inngående brev Klage på vedtak om avslag - skogsbu på eiendommen 102/1 Fylkesmannen i Troms
1048/2016 22.01.2016 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg Per-Eivind Mathisen
1564/2016 01.02.2016 Inngående brev Svar på forhåndsvarsel om pålegg Randi Elisabeth Mathisen
4749/2016 02.05.2016 Utgående brev Vedrørende svar på forhåndsvarsel Per Eivind Mathisen
4755/2016 02.05.2016 Utgående brev Nytt forhåndsvarsel om pålegg Per Eivind Mathisen m.fl.
6499/2016 11.05.2016 Inngående brev Forhåndsvarsel om pålegg Randi Mathisen
6780/2016 18.05.2016 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg Per Eivind Mathisen
6890/2016 20.05.2016 Inngående brev Svar på forhåndsvarsel om pålegg 102/1 Randi Elisabeth Mathisen
7157/2016 27.05.2016 Utgående brev Ny frist for uttalelse Per Eivind Mathisen
9189/2016 24.06.2016 Inngående brev Merknader til forhåndsvarsel - pålegg om fjerning av ulovlig byggverk på 102/1 i Balsfjord - begjæring om fornyet behandling Barentz Advokat AS
9628/2016 04.07.2016 Utgående brev Avgjørelse vedrørende pålegg utsettes Randi Elisabeth Mathisen m.fl.
18758/2017 13.12.2017 Utgående brev Vedtaksoppfølging Per Eivind Mathisen
415/2018 08.01.2018 Inngående brev Vedtaksoppfølging - merknader og nye opplysninger vedrørende 102/1 Barentz Advokat AS
1519/2018 15.02.2018 Utgående brev Vedrørende ny politisk behandling av Mathisens skogsbu BARENTZ ADVOKAT AS
4738/2018 27.03.2018 Inngående brev Bestrider faktura for behandling av søknad om skogsbu på 102/1 Barentz advokat AS v/ Gunnar Kvamme
5968/2018 23.04.2018 Utgående brev Svar på henvendelse - Bestrider faktura for behandling av søknad om skogsbu på 102/1 BARENTZ ADVOKAT AS
7954/2018 25.05.2018 Inngående brev Angående skogshusvære på 102/1 Per Eivind Mathisen
8349/2018 01.06.2018 Utgående brev Svar på brev angående skogshusvære på 102/1 Per Eivind Mathisen
8753/2018 08.06.2018 Inngående brev Etterlyser svar Per Eivind Mathisen
10762/2018 12.07.2018 Utgående brev Svar på henvendelse Per Eivind Mathisen
20054/2018 29.01.2019 Saksframlegg/innstilling Redegjørelse for mulige tiltak for å kunne tillate å oppføre skogsbu på 102/1
20329/2018 07.01.2019 Utgående brev Svar til Per Eivind Mathisen etter møtet på Rådhuset 15.11.2018 Per Eivind Mathisen
1561/2019 31.01.2019 Inngående brev Informasjon etter møte 151118 Per Eivind Mathisen
2038/2019 08.02.2019 Utgående brev Særutskrift: Redegjørelse for mulige tiltak for å kunne tillate å oppføre skogsbu på 102/1 Per Eivind Mathisen
2087/2019 11.02.2019 Utgående brev Orientering om vedtak skogsbu 102/1 i Balsfjord FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
3705/2019 05.03.2019 Inngående brev Fylkesmannen ber om presisering angående byggesak skogsbu 102/1 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
3720/2019 06.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding - presisering FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
Versjon:5.1.1