eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2013/674
:
Fattigdomssatsing / barnefattigdom / barn i lavinntektsfamilier
:
Rigmor Hamnvik
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
6889/2013 17.06.2013 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevende tiltak 2013 - kvalifiseringsprogram, utenrettslig økonomisk rådgivning, barnefattigdom og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Troms
13071/2013 09.12.2013 Inngående brev Utlysing av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
8104/2014 11.07.2014 Inngående brev Tilsagnsbrev - tildeling av midler til " nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - restmidler for 2014 " Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet v/Emina Simic
8418/2014 25.07.2014 Utgående brev Søknad om midler - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
10011/2014 01.10.2014 Inngående brev Utlysning Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
10168/2014 07.10.2014 Utgående brev Budsjett for tildelte midler - Nasjonal tildelingsordning mot barnefattigdom - rest midler 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
10192/2014 07.10.2014 Inngående brev Mottatt tilleggsdokumentasjon - bekreftelse BUFetat
10385/2014 14.10.2014 Utgående brev Kontaktinformasjon - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Barne-, ungdom og familiedirektoratet
11745/2014 18.11.2014 Utgående brev Referat fra møte - barnefattigdom Anne Lise Muan m.fl.
422/2015 19.01.2015 Saksframlegg/innstilling Forebyggende tiltak mot barnefattigdom - søknad på statlige styrkningsmidler
425/2015 19.01.2015 Utgående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, søknad fra Balsfjord kommune BUFetat
860/2015 29.01.2015 Utgående brev Særutskrift: Forebyggende tiltak mot barnefattigdom - søknad på statlige styrkningsmidler Kommunalsjef Karin F. Berger
956/2015 02.02.2015 Utgående brev Nasjonal tilskuddsordnign mot barnefattigdom - Skjema for vurdering og prioritering BUF direktoratet
1553/2015 12.02.2015 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skjema BUF direktoratet
2648/2015 04.03.2015 Utgående brev Revidering "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - 2014. KomRev Nord
3166/2015 11.03.2015 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - revisors uttalelse KomRev Nord
3167/2015 11.03.2015 Utgående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
5079/2015 16.04.2015 Inngående brev Tilskudd -Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
11755/2015 19.10.2015 Inngående brev Nasjonaltilskuddsordning mot barnefattigdom for 2016 Bufdir
12234/2015 26.10.2015 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Bufdir
12381/2015 28.10.2015 Utgående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Bufdir
4649/2016 06.04.2016 Utgående brev Søknad om støtte til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
5778/2016 26.04.2016 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
14022/2016 25.10.2016 Inngående brev Utlysning - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Nicolai Steineger
14142/2016 26.10.2016 Inngående brev Rapport om støtte til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
14143/2016 26.10.2016 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Tilbakemelding på rapport 2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
0/2016 07.11.2016 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd vedr Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017 Bufdir
14652/2016 07.11.2016 Utgående brev Søknad om tilskudd til barnefattigdomssatsing 2017 Bufdir
14868/2016 15.11.2016 Saksframlegg/innstilling Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
15379/2016 22.11.2016 Utgående brev Særutskrift: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Rådmannen v/Karin F Berger - for videre oppfølging
16456/2016 12.12.2016 Utgående brev Referat fra forberedende søknadsmøte - Barnefattigdom NAV Balsfjord
3233/2017 03.03.2017 Utgående brev Revidering av " Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" 2016 KomRev Nord
3249/2017 01.03.2017 Utgående brev Revidering av Nasjonale tilskuddsordning mot fattigdom 2016 KomRev Nord
6241/2017 18.04.2017 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - krav om egenfinansiering Bufdir
7410/2017 08.05.2017 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - krav om egenfinansiering Bufdir - tilskuddsseksjonen
8419/2017 22.05.2017 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Bufdir
8442/2017 22.05.2017 Inngående brev Avslag - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Bufdir
8674/2017 26.05.2017 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Utbetaling og oversikt over vedtak Barne- ungdoms- og familidirektoratet - Sten Ånnerud
13861/2017 11.09.2017 Inngående brev Tilskudd - Omgjør vedtaket barnefattigdom Bufdir
14489/2017 20.09.2017 Inngående brev Utbetaling av tilleggsbevilgning - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Bufdir
16403/2017 27.10.2017 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 Barne- og ungdomsdirektoratet
5312/2018 12.04.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om nasjonal tilskudd mot barnefattigdom 2018 Barne-, ungdoms- og familjedirektoratet
5644/2018 17.04.2018 Inngående brev Avslag - Forlengelse av rapporteringsfristen Barne-, ungdoms- og familjedirektoratet
7293/2018 11.05.2018 Inngående brev Innvilget søknad om tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Bufdir - Barne, ungdoms og familiedirektoratet
7348/2018 14.05.2018 Inngående brev Utbetaling av midler - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 Bufdir - Tone Fossgard Sandøy
7576/2018 16.05.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot barnefattigdom Bufdir - Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
7869/2018 24.05.2018 Inngående brev Utbetaling av midler - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - RETTELSE Bufdir - Tone Fossgard Sandøy
11830/2018 13.08.2018 Inngående brev Godkjenning av rapport og regnskap - anmodning om tilbakebetaling av ubrukte midler Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
12389/2018 23.08.2018 Inngående brev Søknad til Fattigdomsprosjektet Unge Arrangører v/Iben Einan med flere
12600/2018 28.08.2018 Inngående brev Avvent tilbakebetaling av ubrukte tilskuddsmidler Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
13143/2018 06.09.2018 Inngående brev Godkjenning av rapport og regnskap - anmodning om tilbakebetaling av ubrukte midler Bufdir
13214/2018 17.10.2018 Utgående brev Søknad til Fattigdomsprosjektet Unge Arrangører v/Iben Einan med flere
18998/2018 09.11.2018 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 Bufdir v/Tone Sandøy
19001/2018 09.11.2018 Inngående brev Rapport etter arrangement Iben Einan
19004/2018 09.11.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema Bufdir
19434/2018 15.11.2018 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 Bufdir - Mari Ommundsen
1302/2019 31.01.2019 Utgående brev Søknad om nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Bufdir
1303/2019 25.01.2019 Inngående brev Søknad om nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Bufdir
1494/2019 31.01.2019 Inngående brev Påminnelse om vurdering og prioritering av søknader - nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - BUFDIR
2856/2019 20.02.2019 Inngående brev Varsel om oppgave i Bufdirs søknadsportal Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet - Bufdir
5458/2019 02.04.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap - Forebyggende tiltak i barnefattigdom KomRev NORD
7929/2019 14.05.2019 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Bufdir
18671/2019 05.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Bekreftelse fra kommunen Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
895/2020 14.01.2020 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - påminnelse om frist Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Versjon:5.1.1