eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2013/640
:
Flerbruksplan Mauken - Blåtind sør
:
Gudmund Forseth
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
6448/2013 06.06.2013 Inngående brev Flerbruksplan Mauken - Blåtind sør - Kunngjøring og mulighet for innspill Forsvarsbygg utvikling nord
5446/2014 06.05.2014 Inngående brev Referat fra dialogmøte 23.04.2014 om etterundersøkelser (etterprøvingsprogram) for sammenbindingskorridoren i Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt Forsvarsbygg
7142/2014 19.06.2014 Inngående brev Møtereferat samarbeidsråd 3 juni2014 Forsvarsbygg
9008/2014 27.08.2014 Inngående brev Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt - kartlegging mht husdyrbesetninger Forsvarsbygg
10458/2014 16.10.2014 Utgående brev Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt - tilbakemelding og kartlegging mht husdyrbesetninger Forsvarsbygg
10583/2014 21.10.2014 Inngående brev Høring - Etterprøvingsprogram for utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt Forsvarsbygg
11368/2014 10.11.2014 Inngående brev Høring - Etterprøvingsprogram for utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt Mattilsynet
6108/2015 12.05.2015 Inngående brev Etterprøvingsprogram for utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt - avsluttende behandling Forsvarsbygg v/Morten Fredheim
6561/2015 26.05.2015 Inngående brev Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt - Etterprøvingsprogram Forsvarsbygg utvikling nord
6562/2015 26.05.2015 Inngående brev Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt - Stadfesting av etterprøvingsprogram Forsvarsbygg v/Morten Fredheim
9320/2015 14.08.2015 Inngående brev Mauken-Blåtind sør - Etterprøvingsprogram - deltema "Reindrift", "Landbruk" og "Friluftsliv og hytter" Forsvarsbygg
9713/2015 28.08.2015 Inngående brev Mauken-Blåtind - Etterprøvingsprogram - deltema Reindrift, Landbruk og Friluftsliv og hytter Forsvarsbygg utvikling nord
9758/2015 28.08.2015 Inngående brev Rapport - Etterprøvingsprogram for utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt Forsvarsbygg v/Morten Fredheim
10195/2015 09.09.2015 Inngående brev Etterprøvingsprogram for utvidelsen av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt - Høring deltema 3.1, 3.2 og 3.3 Forsvarsbygg
11000/2015 25.09.2015 Inngående brev Etterprøvingsprogram for utvid elsen av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt Forsvarsbygg
13335/2015 10.11.2015 Inngående brev Etterprøvingsprogram for utvidelsen av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt - Høring deltema 3.5, 3.6 og 3.7 Forsvarsbygg
13534/2015 12.11.2015 Inngående brev Høring deltema "Reindrift", "Landbruk" og "Friluftsliv og hytter" Forsvarsbygg
13535/2015 12.11.2015 Inngående brev Møte i samarbeidsrådet 31.august 2015 - utkast til referat Forsvarsbygg
14088/2015 25.11.2015 Inngående brev Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt - Etterprøvingsprogram - Høring deltema "Reindrift", "Landbruk" og "Friluftsliv og hytter" - oppdateringer Fosvarsbygg
14571/2015 04.12.2015 Inngående brev Justering i fagrapporter - Etterprøvingsprogram for utvidelsen av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt - Høring Forsvarsbygg v/Morten Fredheim
14710/2015 08.12.2015 Inngående brev Godkjent referat fra møte i Samarbeidsrådet 310815 vedrørende etterprøvingsprogram deltema reindrift, landbruk og friluftsliv og hytter Forsvarsbygg v/ Morten Fredheim
587/2016 12.01.2016 Inngående brev Overvåking av metallavrenning fra aktive skyte- og øvingsfelt Forsvarsbygg
656/2016 14.01.2016 Inngående brev Etterprøvingsprogram for utvidelsen av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt - Høring deltema 3.9 Forsvarsbygg utvikling nord
3022/2016 01.03.2016 Inngående brev Mauken-Blåtind - Etterprøvingsprogram - deltema "Vegnett og transportsystem" Forsvarsbygg
0/2016 09.06.2016 Inngående brev Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt - Etterprøvingsprogram - Sluttrapport Forsvarsbygg - Morten Fredheim
8592/2016 20.06.2016 Inngående brev Møtereferat Samarbeidsrådet 140616 - Mauken - Blåtind skyte- og øvingsfelt Forsvarsbygg - Thor Eirik Næss Bakken
8829/2016 22.06.2016 Inngående brev Møtereferat Samarbeidsråd - tilbakemelding Forsvarsbygg - Thor Eirik Næss Bakken
9939/2016 07.07.2016 Inngående brev Justert versjon av møtereferat fra Samarbeidsråd 14.06.2016 Forsvarsbygg - Bakken, Thor Eirik Næss
11589/2016 02.09.2016 Inngående brev Endelig versjon av møtereferat fra Samarbeidsrådet 14.06.16 Forsvarsbygg - Bakken, Thor Eirik Næss
9281/2017 06.06.2017 Inngående brev Utkast til referat samarbeidsrådet 310517 Forsvarsbygg - Thor Eirik Næss Bakken
5783/2018 18.04.2018 Inngående brev Innkalling til møte i samarbeidsrådet Mauken-Blåtind 300518 Forsvarsbygg v/ Thor Eirik Næss Bakken
8391/2018 01.06.2018 Inngående brev Møtereferat samarbeidsrådet 300518 Forsvarsbygg - Thor Eirik Næss
8613/2018 07.06.2018 Inngående brev Presentasjon fra møte i samarbeidsrådet 300518 Forsvarsbygg v/ Øystein Løvli
6473/2020 21.04.2020 Inngående brev Samarbeidsråd Mauken - Blåtind Forsvarsbygg v/ Thor Eirik Bakken
9185/2020 04.06.2020 Inngående brev Innkalling til møte i samarbeidsrådet Mauken-Blåtind 250620 Forsvarsbygg v/ Thor Eirik Bakken
10725/2020 22.06.2020 Inngående brev Innkalling til møte i samarbeidsrådet Mauken-Blåtind 250620 Tor Eirik Bakken
11910/2020 02.07.2020 Inngående brev Møtereferat Samarbeidsråd Mauken - Blåtind 250620 Forsvarsbygg v/ Thor Eirik Næss Bakken
12524/2020 10.07.2020 Inngående brev Møtereferat Samarbeidsråd Mauken-Blåtind 25 juni 2020 Forsvarsbygg v/Thor Eirik Næss Bakken
Versjon:5.1.1