eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 11 12 12.11.2014 14:00 Rådhuset Formannskapssalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1172014 PS 117/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra plankrav for eiendommen gnr 1 bnr 9 for nyetablering av boligformål innen arealavsetting B1
0 PS1162014 PS 116/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om dispensasjon og omdisponering på eiendommen gnr 102 bnr 1 for nyetablering av driftsbygning/utmarksløe knyttet til landbruksnæring
0 PS1202014 PS 120/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunale tilskudd til andre - budsjett 2015
0 PS1152014 PS 115/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av gnr 43 bnr 26 fnr 9001, Postdalen geitseter i Tamokdalen
0 PS1192014 PS 119/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ny behandling - Endring av gnr 36 bnr 3 med dispensasjon til motorcrossformål
0 PS1182014 PS 118/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018
0 PS1142014 PS 114/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rullering av IKT plan 2015 - 2018
0 PS1132014 PS 113/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kystplan Tromsøregionen – Første gangs behandling av høringsforslag
Versjon:5.1.1