eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 01 22 22.01.2014 14:00 Rådhuset Formannskapssalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS122014 PS 12/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fiskeoppdrett ved Andersdalen, høringsuttalelse
0 PS42014 PS 4/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Etiske retningslinjer for Balsfjord kommune - revidert
0 PS132014 PS 13/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kystplan Tromsøregionen - varsel om oppstart av interkommunalt planarbeid, høring og offentlig ettersyn av planprogram
0 PS92014 PS 9/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høring forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven
0 PS62014 PS 6/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nordkjosbotn idrettsarena - sluttoppgjør
0 PS112014 PS 11/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan Smedvika hyttefelt - 2. gangsbehandling
0 PS102014 PS 10/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Ringjord hyttefelt, 2. gangsbehandling
0 PS52014 PS 5/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prosjektskjønnsmidler for 2014
0 PS82014 PS 8/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rørbakk og Rognlia naustområde gnr 79 bnr 1, 2, 3 og 7 - andregangsbehandling detaljreguleringsplan
0 PS72014 PS 7/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klagesaksbehandling - Omdisponering og dispensasjon for nyetablering av fritidsformål på eiendommen gnr 36 bnr 12
Versjon:5.1.1