eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 02 19 19.02.2014 10:30 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52014 PS 5/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rapport for "Fokuskommune prosjektet"
0 PS72014 PS 7/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Utredning samlokalisering ergo- og fysioterapitjenesten
0 PS92014 PS 9/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Statlige øremerkede midler 2014 - Barnevernstjenesten
0 PS102014 PS 10/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reservasjonsordning for fastleger
0 PS182014 PS 18/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan Sagelvvatn boligfelt - 2. gangsbehandling
0 PS82014 PS 8/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Utredning samlokalisering helsesøster- og jordmortjenesten
0 PS122014 PS 12/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forslag til avtale om felles landbrukskontor for Balsfjord og Tromsø
0 PS142014 PS 14/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Etiske retningslinjer for Balsfjord kommune - revidert
0 PS152014 PS 15/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nordkjosbotn idrettsarena - sluttoppgjør
0 PS192014 PS 19/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan Smedvika hyttefelt - 2. gangsbehandling
0 PS202014 PS 20/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan for Ringjord hyttefelt, 2. gangsbehandling
0 PS162014 PS 16/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ny pensjonsordning for folkevalgte(ordfører) i Balsfjord kommune
0 PS172014 PS 17/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rørbakk og Rognlia naustområde gnr 79 bnr 1, 2, 3 og 7 - 2. gangsbehandling detaljreguleringsplan
0 PS112014 PS 11/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Demensplanen
0 PS42014 PS 4/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost VAR - Balsfjord kommunalteknikk
0 PS62014 PS 6/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Boligpolitisk plan 2014-2017
Versjon:5.1.1