eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 12 11 11.12.2013 10:30 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1072013 PS 107/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunale tilskudd til andre - budsjett 2014
0 PS1042013 PS 104/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om fritak fra politiske verv - Eva Solstad
0 PS1062013 PS 106/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll IKT-plan 2014 - 2017 - Rullering
0 PS1082013 PS 108/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Regulativ for godtgjøring til kommunale tillitsmenn
0 PS1152013 PS 115/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Utbygging fibernett til sluttbruker Meistervik - Brokskar - Ansnes
0 PS1102013 PS 110/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vann- og avløpsforskrift 2013 - revidering av forskrift fra 2005
0 PS1112013 PS 111/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2014 og handlingsplan 2012-2015 Balsfjord kommunalteknikk
0 PS1052013 PS 105/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Møteplan 1. halvår 2014
0 PS1162013 PS 116/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prioritering av spillemidler for 2014
0 PS1092013 PS 109/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunal garanti - Sletta UIL - renovering ungdomshus
0 PS1172013 PS 117/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Revidert kompetanseplan helse - og omsorgstjenesten
0 PS1132013 PS 113/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Frivillighet i Balsfjord- rapport fra interimsstyret.
0 PS1182013 PS 118/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper
0 PS1032013 PS 103/2013 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Referatsaker
0 PS1192013 PS 119/2013 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Eventuelt
0 PS1012013 PS 101/2013 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Godkjenning av møteprotokoll
0 PS1022013 PS 102/2013 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Spørretimen
0 PS1122013 PS 112/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Revidering av seniorpolitisk plan for Balsfjord kommune
0 PS1142013 PS 114/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettt 2014 - økonomiplan 2014-17
0 RS222013 RS 22/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Protokoll fra møte 7.11.13 - Kontrollutvalget
Versjon:5.1.1