eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 10 30 30.10.2013 10:30 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS982013 PS 98/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kompetanseutviklingsplan for grunnskolen i Balsfjord
0 PS912013 PS 91/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Roffaveien 28 - krav om innløsning av eiendom
0 PS902013 PS 90/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om ettergivelse av gebyr - frivillige lag og foreninger
0 PS972013 PS 97/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bosetting av flykninger
0 PS892013 PS 89/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bruk av veifond - opprusting av kommunale veier
0 PS852013 PS 85/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Malangen Brygger AS - Endring av skjenkeområde og ny daglig leder.
0 PS942013 PS 94/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forslag til parkeringsnorm for Balsfjord kommune
0 PS882013 PS 88/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 2.tertialrapport 2013
0 PS922013 PS 92/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fastsetting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
0 PS952013 PS 95/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fjerning av avfall i Grønvoll boligfelt
0 PS932013 PS 93/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Helhetlig ROS-analyse for Balsfjord kommune 2013
0 PS872013 PS 87/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Revisjon av Regionrådets vedtekter
0 PS962013 PS 96/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Felles landbrukskontor for Balsfjord og Tromsø
0 PS862013 PS 86/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av politisk representant til styringsgruppen - Prosjekt Kystplan Tromsregionen
0 PS992013 PS 99/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skoleskyssordning Balsfjord kommune
Versjon:5.1.1