eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 10 16 16.10.2013 14:00 Rådhuset Formannskapssalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS1212013 DS 121/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning - Endring og salg av del av gnr 29 bnr 102 til boligformål og salg av gnr 29 bnr 250 i henhold til reguleringsplan Nordkjoselv boligfelt
0 DS1222013 DS 122/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Innvilget scooterdispensasjon - Stian Kvien
0 DS1292013 DS 129/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning - Endring av gnr 47 bnr 52 for tilleggsareal til gnr 47 bnr 89 til boligformål i regulert område
0 DS1192013 DS 119/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppfylling av masser
0 DS1372013 DS 137/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vintervedlikehold fra og med 2013 til 2017
0 DS1202013 DS 120/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning avkjørsel gnr 65 bnr 61
0 DS1242013 DS 124/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppføring av garasje
0 DS1132013 DS 113/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppføring av tilbygg til fritidsbolig
0 DS1172013 DS 117/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Riving av bygg på gnr 50 bnr 8
0 DS1232013 DS 123/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Innvilgelse av kjøp av gnr 29 bnr 247 til boligformål i Nordkjoselv boligfelt
0 DS1272013 DS 127/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tilbygg til bolig
0 DS1252013 DS 125/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning - Endring og salg av del av gnr 26 bnr 129 til boligformål i henhold til reguleringsplan Steinvollan boligfelt
0 DS1142013 DS 114/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Innvilget scooterdispensasjon - Martin Andreassen
0 DS1122013 DS 112/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning - Endring av gnr 84 bnr 15 med fradeling av tunet og salg av resten av eiendommen til driftsenheten gnr 82 bnr 8 og gnr 84 bnr 39
0 DS1312013 DS 131/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tilbygg og garasje
0 DS1112013 DS 111/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppføring av uthus på gnr 103 bnr 158
0 DS1282013 DS 128/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tilbygg til enebolig
0 DS1322013 DS 132/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fritidsbolig - Dani Nilsen
0 DS1302013 DS 130/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Båtstø m/vorr - Hugo Løvli
0 DS1152013 DS 115/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppføring av tremannsbolig i Nordkjoselv
0 DS1332013 DS 133/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppføring av fritidsbolig gnr 87 bnr 116
0 DS1262013 DS 126/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tillatelse til oppføring av tilbygg og garasje
0 DS1352013 DS 135/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tillatelse til oppføring av utestall
0 DS1162013 DS 116/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Riving av bygg gnr 40 bnr 2
0 DS1362013 DS 136/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Driftsbygning alpakka
0 DS1182013 DS 118/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppføring av bolig gnr 39 bnr 27 - Birger og Britt Føre
0 DS1342013 DS 134/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppføring av tomannsboliger gnr 36 bnr 206
0 DS1382013 DS 138/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skyteledertårn i Blåtind
0 PS1232013 PS 123/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Hastesak - Gjenoppbygging av basseng Moan - finansiering
0 PS1142013 PS 114/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 2.tertialrapport 2013
0 PS1152013 PS 115/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fjerning av avfall i Grønvoll boligfelt
0 PS1192013 PS 119/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forslag til parkeringsnorm for Balsfjord kommune
0 PS1222013 PS 122/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bruk av veifond - opprusting av kommunale veier
0 PS1182013 PS 118/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Opprettelsesbegjæring - Camp Tamok
0 PS1212013 PS 121/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Roffaveien 28 - krav om innløsning av eiendom
0 PS1172013 PS 117/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om ettergivelse av gebyr - frivillige lag og foreninger
0 PS1162013 PS 116/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Friareal Kjørveidalen - tilleggsareal til boligtomter
0 PS1132013 PS 113/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om omdisponering og dispensasjon for nyetablering av fritidsformål på eiendommen gnr 36 bnr 12
0 PS1202013 PS 120/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på vedtak i næringsfondet - Laksvatn varesenter
0 RS262013 RS 26/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Periodisk oppgjør september
0 RS252013 RS 25/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Periodisk oppgjør august 2013
0 RS292013 RS 29/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage over vedtak om avslag på søknad om fradeling gnr 13 bnr 4 - Jørgen Alvær-Andreassen
0 RS272013 RS 27/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Jordlovbehandling av klage - deling av gnr 5 bnr 1
0 RS302013 RS 30/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av plan for skogsveg- Bjorelvegen på Sandøyra i Balsfjord
0 RS312013 RS 31/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Svar på søknad om konsesjon på erverv gnr 64 bnr 18
0 RS282013 RS 28/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Svar på søknad om konsesjon på eiendommen Østgård gnr 40 bnr 2 - innvilget med vilkår
0 RS242013 RS 24/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Periodisk oppgjør juli 2013
Versjon:5.1.1