eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 09 04 04.09.2013 14:00 Rådhuset Formannskapssalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS982013 PS 98/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på kvotetildeling elg 2013 gjeldende for resten av planperiodenfor bestandsplan 2012-2015 - Vald 15, Midtre Balsfjord bestandsplanområde
0 PS1052013 PS 105/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tiltaksstrategi skogbruk 2013-16
0 PS1062013 PS 106/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Næringsfondssak - Søknad om forprosjektmidler - Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS
0 PS1022013 PS 102/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om dispensasjon og endring av eiendom gnr 33 bnr 5 for fradeling av del av område R3 til industriformål
0 PS1032013 PS 103/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av eiendom gnr 48 bnr 3 for nyetablering av boligformål
0 PS972013 PS 97/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på kvotetildeling elg 2013 gjeldende for resten av planperioden 2012-2015 - Vald 8 Takvatn
0 PS1002013 PS 100/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gjennomgang av administrasjonen i Balsfjord kommune
0 PS942013 PS 94/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om konsesjon på erverv av gnr 40 bnr 2 til boligformål og skogsdrift
0 PS952013 PS 95/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om konsesjon for erverv av gnr 13 bnr 7 til bosetning med utsatt arbeidsfrist
0 PS992013 PS 99/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppfølging budsjett 2013 - budsjettvedtak punkt 16
0 PS1012013 PS 101/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av ny selskapsavtale for IKAT
0 PS922013 PS 92/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om konsesjon ved erverv av gnr 13 bnr 8 til boligformål
0 PS932013 PS 93/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av gnr 103 bnr 4, 2 for nyetablering av matrikkelenhet til fritidsformål
0 PS1042013 PS 104/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av og salg av del av gnr 47 bnr 410 for lager og parkeringsformål og brakkerigg for arbeidsfolk
0 PS1082013 PS 108/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om følgeforskningsprosjekt akvakultur i Balsfjord
0 PS1072013 PS 107/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Storsteinnes sentrum – Felt F-41, F-42, B-41 og B42
0 PS962013 PS 96/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Asfalt 2013 – Asfaltering andre mindre små prosjekter
Versjon:5.1.1