eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 07 17 17.07.2013 14:00 Rådhuset Formannskapssalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS862013 PS 86/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om tillatelse til selvbyggertiltak, rive gammel, bygge ny garasje gnr 47 bnr 85 - Klagebehandling
0 PS762013 PS 76/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om landingstillatelse med helikopter
0 PS742013 PS 74/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prinsipp vedrørende kommunalt bidrag ferdigstillelse private boligfelt
0 PS832013 PS 83/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sagelvvatn boligfelt - 1. gangs behandling av detaljreguleringsplan
0 PS872013 PS 87/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Geotekniske undersøkelser Bergneset havn
0 PS802013 PS 80/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Behandling næringsfondssøknader juli 2013
0 PS772013 PS 77/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Camp Tamok gnr 43 bnr 24 – 1. gangs behandling av detaljreguleringsplan
0 PS822013 PS 82/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan Storsteinnes Nedre - mindre endring av regulering
0 PS842013 PS 84/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Orientering nr. 7 - status juli 2013 framdrift planlegging, prosjektering og utbygging Nordkjosbotn industriområde
0 PS792013 PS 79/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om nyetablering av fritidsformål på eiendommen gnr 101 bnr 10 - Klagesaksbehandling
0 PS752013 PS 75/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll TV aksjonen 2013 - Opprettelse av kommunekomité
0 PS852013 PS 85/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - høringsutkast
0 PS812013 PS 81/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring av gnr 43 bnr 1 for fradeling av innløst festetomt gnr 43 bnr 1 fnr 9003 - Klagebehandling
0 PS782013 PS 78/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om omdisponering og dispensasjon for oppføring av gamme til allment og ideelt friluftsliv
Versjon:5.1.1