eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 04 29 29.04.2013 10:30 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232013 PS 23/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Opprettelse av valgstyre og samevalgstyre til Stortings- og Sametingsvalget 2013
0 PS292013 PS 29/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Lovlighetskontroll, vedtak i habilitetsspørsmål
0 PS282013 PS 28/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring betalingsbetalingelser Skutvik-eiendommen
0 PS272013 PS 27/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2012
0 PS362013 PS 36/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tilleggsbevilging fagenhet ergo- og fysioterapi
0 PS342013 PS 34/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prosjektet Rekruttering til Landbruket i Balsfjord kommune
0 PS312013 PS 31/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Verneplan for skog på statsgrunn i Troms - høring
0 PS392013 PS 39/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vedtekter for kommunal SFO
0 PS322013 PS 32/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Frafall av Balsfjord kommunes forkjøpsrett på eiendom gnr 29/bnr 210 i Nordkjosbotn
0 PS372013 PS 37/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tjenesteavtale mellom Balsfjord kommune og UNN HF - Ledsageravtalen
0 PS382013 PS 38/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Utbygging av omsorgsboliger
0 PS332013 PS 33/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring av forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandlingen i Balsfjord kommune
0 PS352013 PS 35/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høring planprogram regional plan for landbruk i Troms
0 PS242013 PS 24/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Suppleringsvalg til eldrerådet for perioden fram til 31.12.2015
0 PS252013 PS 25/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring vedtekter og valg av leder til skattetakstnemnd
0 PS262013 PS 26/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kvalitet og ressursbruk i Pleie og omsorg - Oppfølging
0 PS302013 PS 30/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Arkivplan - Balsfjord kommune
0 PS402013 PS 40/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Revidert skisseprosjekt gjenoppbygning basseng Moan
Versjon:5.1.1