eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 01 30 30.01.2013 10:30 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS42013 PS 4/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om fritak og valg av ny meddommer til Nord-Troms Tingrett for perioden fram til 2017
0 PS112013 PS 11/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Handlingsplan Sammen mot vold
0 PS92013 PS 9/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunens eierskapsstrategi for Sandbukt AS (tidl. Basvo as)
0 PS52013 PS 5/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Suppleringsvalg til forliksrådet for perioden fra 01.01.2013 - 31.12.2016
0 PS82013 PS 8/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg til årsmøtet i Ishavskystens friluftsråd for resten av perioden fram til 31.12.2015
0 PS152013 PS 15/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Statlige øremerkede midler 2013
0 PS172013 PS 17/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Skolestrukturen i Balsfjord kommune, regulering av kretsgrensene.
0 PS182013 PS 18/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prosjekt gjenoppbygging på Moan, 25 m basseng.
0 PS162013 PS 16/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Innsparingskrav 2% i budsjett 2013 - tilbakemelding på håndtering
0 PS142013 PS 14/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forprosjekt utbygging Fuglelia barnehage
0 PS132013 PS 13/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 2. gangsbehandling detaljregulering E8 Nordkjosbotn - Jernberg
0 PS122013 PS 12/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gnr 29 bnr 167- Olsenbygget Nordkjosbotn – frafall av Balsfjord kommunes forkjøpsrett
0 PS62013 PS 6/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av varamedlem til administrasjonsutvalget for perioden fram til 31.12.2015
0 PS72013 PS 7/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nyvalg til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda for resten av valgperioden fram til 31.12.2015
0 PS102013 PS 10/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vedtekter for skattetakster i Balsfjord kommune
Versjon:5.1.1