eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 01 16 16.01.2013 14:00 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS52013 DS 5/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning - Endring av eiendom gnr 18 bnr 4 for tilleggsareal til boligtomt gnr 18 bnr 65
0 DS62013 DS 6/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning - Endring av gnr 47 bnr 2 for tilleggsareal til boligtomt gnr 47 bnr 456
0 DS12013 DS 1/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Igangsettingstillatelse, tomannsboliger Nordkjoselv boligfelt - parseller av gnr 29 bnr 102 - Nysted AS
0 DS22013 DS 2/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Igangsettingstillatelse til oppføring av uthus og støttemur på gnr 10 bnr 60 - Sondre Åsgård
0 DS32013 DS 3/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring av tillatelse på gnr 43 bnr 512
0 DS42013 DS 4/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ferdigattest for hytte på gnr 43 bnr 512 - Gudmund Jørgensen
0 DS72013 DS 7/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ferdigattest grillstue gnr 84 bnr 115
0 DS82013 DS 8/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av plan for skogsveg - Vedhoggavegen, Stornes
0 PS102013 PS 10/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på avgjørelse - avslag på endring av gnr 93 bnr 6 - tomt rundt eksisterende bolig
0 PS52013 PS 5/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prosjektskjønnsmidler for 2013
0 PS42013 PS 4/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forprosjekt utbygging Fuglelia barnehage
0 PS112013 PS 11/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av eiendom gnr 43 bnr 198 for nyetablering av fritidsformål
0 PS72013 PS 7/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage - Avslag på søknad om endring av gnr 26 bnr 8 for nyetablering av fritidstomt
0 PS82013 PS 8/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av eiendom gnr 5 bnr 1 for nyetablering av tomt til fritidsformål
0 PS122013 PS 12/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på avslag søknad om konsesjon på gnr 36 bnr 7
0 PS92013 PS 9/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av gnr 67 bnr 1 for nyetablering av fritidsformål
0 PS132013 PS 13/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klage på avslag konsesjon gnr 2 bnr 3 og gnr 3 bnr 2
0 PS62013 PS 6/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av gnr 13 bnr 4 med fradeling av tunet til bolig - eller fritidsformål
0 RS42013 RS 4/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Utvidelse av jakttiden for elg for deler av Målselv kommune 2012 - Høringsuttalelse
0 RS22013 RS 2/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Periodisk oppgjør november 2012
0 RS32013 RS 3/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Periodisk oppgjør desember 2012
0 RS12013 RS 1/2013 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Frist for omgjøring av ervervet/salg av gnr 97 bnr 2 i Balsfjord kommune
Versjon:5.1.1