eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 11 21 21.11.2012 14:00 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1602012 PS 160/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om konsesjon på erverv av gnr 9 bnr 27 - boligformål, utsettelse av tilflyttingsfrist til 31.12.2017
0 PS1612012 PS 161/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om konsesjon på erverv av gnr 10 bnr 3 - ikke oppfylt boplikt.
0 PS1472012 PS 147/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Betalingsregulativ og forretningsbestemmelser for Bergneset Havn
0 PS1632012 PS 163/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Frivillighetssentral i Balsfjord - Valg av medlemmer til interimsstyret
0 PS1562012 PS 156/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring på gnr 38 bnr 14 for nyetablering av fritidsformål
0 PS1492012 PS 149/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll IKT plan 2013 - 2016 rullering
0 PS1502012 PS 150/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunale tilskudd til andre - budsjett 2013
0 PS1592012 PS 159/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om konsesjon på erverv av gnr 44 bnr 2 og 4 - boligformål og drift av skogen
0 PS1582012 PS 158/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om konsesjon på erverv av gnr 4 bnr 7 - kjøp av tilleggsjord til gnr 1 bnr 1 m.fl.
0 PS1572012 PS 157/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forhåndsvurdering detaljreguleringsplan boligfelt gnr 43 bnr 188
0 PS1622012 PS 162/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om fritak og valg av ny meddommer til Nord-Troms Tingrett for perioden fram til 2017
0 PS1552012 PS 155/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om omdisponering av driftsenheten gnr 79 bnr 5, 2, 1, 8, 11 og gnr 78 bnr 6
0 PS1482012 PS 148/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommuneveiplan - Prioriteringer.
0 PS1522012 PS 152/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 1. gangs behandling detaljreguleringsplan hyttefelt Ringjord gnr 90 bnr 8
0 PS1532012 PS 153/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om endring av eiendom gnr 103 bnr 14, 38 med fradeling for etablert fritidsformål
0 PS1542012 PS 154/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 1. gangs behandling detaljreguleringsplan Smedvika hyttefelt gnr 89 bnr 41
0 PS1512012 PS 151/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2013 - økonomiplan 2013-16
Versjon:5.1.1