eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 09 26 26.09.2012 10:30 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS872012 PS 87/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorg
0 PS1062012 PS 106/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunal planstrategi Balsfjord kommune 2012-2015
0 PS1042012 PS 104/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fastsetting av valgdager - Stortingsvalg og Sametingsvalg 2013
0 PS962012 PS 96/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prosjekt Friskvær - søknad om støtte til prosjektstilling
0 PS972012 PS 97/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om tilskudd til opprettelse av Lian gård's og naturbarnehage
0 PS1082012 PS 108/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommuneanalyse 2012 - Sjumilssteget
0 PS1092012 PS 109/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Alkholpolitiske retningslinjer for 2012 - 2016
0 PS1072012 PS 107/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Omsorgsboligbehov - utbygging av boliger
0 PS1112012 PS 111/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN
0 PS892012 PS 89/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Nye vegnavn
0 PS902012 PS 90/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 2. gangs behandling Sneve boligfelt
0 PS912012 PS 91/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kontrollutvalgssak 30/12 - Salg av tilleggstomter i Mestervik boligfelt
0 PS1012012 PS 101/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av nytt medlem til kommunalt råd for funksjonshemmede for resten av valgperioden fram til 31.12.2015
0 PS982012 PS 98/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg Mestervik
0 PS1102012 PS 110/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for å få skjenke etter gamle skjenketider
0 PS992012 PS 99/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg til styret i Ryaforbindelsen AS for valgperioden 01.01.12 - 31.12.15
0 PS922012 PS 92/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 2. gangs behandling Solsia boligfelt
0 PS932012 PS 93/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Konsesjonsbehandling ved salg av landbrukseiendommer
0 PS942012 PS 94/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Balsfjord kommunes kvalitetssystem etter opplæringsloven § 13.10
0 PS952012 PS 95/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Flytting av minnestøtte for mannskapet på M/S Vårglimt
0 PS1022012 PS 102/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg til styret og representantskapet i Senja Avfall IKS valgperioden 01.01.12 - 31.12.15
0 PS1032012 PS 103/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om fritak fra verv i Kontrollutvalget og Komrev Nord IKS
0 PS1002012 PS 100/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av leder + søknad om fritak fra verv til forliksrådet for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016
0 PS882012 PS 88/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Overordnet analyseplan for forvaltningsrevisjon i Balsfjord kommune 2012 - 2016
0 PS1052012 PS 105/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klagebehandling av kommunestyrets vedtak 13.06.2012 av reguleringsplan Nordkjosbotn Sør
Versjon:5.1.1