eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 06 13 13.06.2012 10:30 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452012 PS 45/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tilstandsrapport med klassifisering på kommunale veger
0 PS512012 PS 51/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Disponering årsresultat 2011
0 PS462012 PS 46/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sommervedlikehold 2012
0 PS672012 PS 67/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Laksvatn varesenter - søknad om bevilling til salg av akoholholdig drikk gruppe 1. l
0 PS682012 PS 68/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Vollan Gjestestue AS - søknad om skjenkebevilling
0 PS762012 PS 76/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av råd for psykisk helsevern Balsfjord kommune
0 PS492012 PS 49/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Behandling av regnskap 2011
0 PS592012 PS 59/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Avfallshandtering for husstander i Balsfjord kommune - medlemskap i interkommunalt avfallsselskap
0 PS772012 PS 77/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av forliksråd for perioden 01.01.13 - 31.12.16
0 PS782012 PS 78/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftedommere for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016
0 PS692012 PS 69/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll AS Vinmonopolet - Søknad om fornyelse av salgsbevilling
0 PS562012 PS 56/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Alternativer for gjenoppbygging av Storsteinnes Svømmehall og Storsteinnes Samfunnshus
0 PS542012 PS 54/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Økt ressurs på gjeldsrådgivning og eiendomsskatt
0 PS442012 PS 44/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prosjekt Friskvær - søknad på midler
0 PS572012 PS 57/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Opprettelse av servicetorg - verbalforslag 3A
0 PS822012 PS 82/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Merutgifter skoler 2012
0 PS802012 PS 80/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sluttrapport - Ressursutnyttelse pleie og omsorgstjenesten
0 PS602012 PS 60/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunal planstrategi - høring
0 PS482012 PS 48/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Regnskap og årsberetning 2011 – Balsfjord Kommunalteknikk KF
0 PS472012 PS 47/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2012
0 PS582012 PS 58/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Reguleringsplan Nordkjosbotn Sør - 2. gangsbehandling
0 PS812012 PS 81/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Mandat og reglement for - Rådet for menensker med nedsatt funksjonsevne i Balsfjord kommune
0 PS722012 PS 72/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Malangen Camping - Søknad om skjenkebevilling
0 PS732012 PS 73/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Coop Prix Storsteinnes - Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
0 PS742012 PS 74/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Veronika Nordheim AS, Rema 1000 9050 Storsteinnes - Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
0 PS752012 PS 75/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Coop Marked Meistervik - Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
0 PS792012 PS 79/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.13 - 31.12.16
0 PS552012 PS 55/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Utvalgsmodell for Balsfjord kommune
0 PS612012 PS 61/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Klagesaksbehandling detaljreguleringsplan E8 Lavangsdalen
0 PS702012 PS 70/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Malangen Brygger AS - Søknad om skjenkebevilling
0 PS712012 PS 71/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Struveplan ANS- Søknad om skjenkebevilling.
0 PS502012 PS 50/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsmelding 2011 - Balsfjord kommune
0 PS522012 PS 52/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 1.tertialrapport 2012
0 PS532012 PS 53/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Økt ressurser Helse og omsorg. Elektronisk samhandling og IKT plan
0 PS622012 PS 62/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
0 PS632012 PS 63/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Stiftelsen R/S Biskop Hvoslef - Søknad om skjenkebevilling
0 PS642012 PS 64/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rune Skogstad AS, Rema 1000 Nordkjosbotn - søknad om salgsbevilling for øl og enkelte typer rusbrus.
0 PS652012 PS 65/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Johs Kristoffersen EFTF - Søknad om salgsbevilling for øl og enkelte typer rusbrus.
0 PS662012 PS 66/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sand Handel - Søknad om salgsbevilling for øl og enkelte typer rusbrus.
0 RS102012 RS 10/2012 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kontrollutvalget - Protokoll fra møte 23.05.2012
Versjon:5.1.1