eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 12 14 14.12.2011 10:30 Rådhuset Kommunestyresalen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS972011 PS 97/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Orientering og status for samhandlingsreformen
0 PS1042011 PS 104/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av kommunens representant til samarbeidsutvalget for barnehagene for perioden 2011 - 2015
0 PS812011 PS 81/2011 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Referatsaker
0 PS1052011 PS 105/2011 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Eventuelt
0 PS792011 PS 79/2011 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Godkjenning av møteprotokoll
0 PS802011 PS 80/2011 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Spørretimen
0 PS832011 PS 83/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tilstandsanalyser kommunale formålsbygg
0 PS1032011 PS 103/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av 1 overformynder + 1 forretningsfører + 2 varamedlemmer til overformynderiet i Balsfjord
0 PS1022011 PS 102/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av representanter til regionrådet for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy for perioden 2011 - 2015
0 PS1012011 PS 101/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd samt utvalg av sakkyndige for perioden 2011 - 2015
0 PS1002011 PS 100/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av representant til meglerutvalget i det interkommunale konfliktrådet for perioden 2011 - 2015
0 PS992011 PS 99/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg av representant med vara til representantskapet i Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT)
0 PS842011 PS 84/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sentrale tilskudd til andre
0 PS852011 PS 85/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Ny barnehage Malangseidet - totalenterprise
0 PS922011 PS 92/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll 2. gangs behandling endring av reguleringsplan Storsteinnes Nedre
0 PS912011 PS 91/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2012 - økonomiplan 2012-15
0 PS872011 PS 87/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Strategisk IKT-plan 2012 - 2015 - rullering
0 PS932011 PS 93/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppfølging forvaltningsrevisjonsprosjekt - Byggesaksbehandling og tilsyn
0 PS902011 PS 90/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2012 og handlingsplan 2012-2015 for Balsfjord kommunalteknikk KF
0 PS892011 PS 89/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Regulativ for godtgjøring til kommunale tillitsmenn
0 PS822011 PS 82/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Overflatevannsproblematikk Mestervik boligfelt - overtakelse av tomt
0 PS862011 PS 86/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll IKT-plan for grunnskolen 2012 - 2015
0 PS882011 PS 88/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering asfalteringsmidler 2011
0 PS982011 PS 98/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Valg til Kommunalt råd for funksjonshemmede for perioden 2011 - 2015
0 PS962011 PS 96/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Revidering av handlingsplan for folkehelse 2012-2015, prioritering av spillemidler for 2012
0 PS942011 PS 94/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Planavklaring - akvakultur i Balsfjord
0 PS952011 PS 95/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Møteplan 1. halvår 2012
0 RS152011 RS 15/2011 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Protokoll fra styremøte i Kommunalteknikk 1.12.2011
Versjon:5.1.1