eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
17271/2019 15.10.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
17266/2019 15.10.2019 Inngående brev Søknad omsorgsbolig - ***** ***** ***** *****
17265/2019 15.10.2019 Utgående brev 90/115 - Melding om utført matrikulering MALANGEN FYSIOTERAPI AS
17255/2019 15.10.2019 Utgående brev 33/12 - Ufullstendig søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - rive og bygge nytt naust - Kjell Karlsen Kjell Karlsen
17252/2019 15.10.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon Røyken UIL v/ Halvor Lunde
17269/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - 080719 - 310819 *****
17268/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - 010919 - 300919 *****
17249/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om avløsertilskudd 220819 - 090919 *****
17234/2019 15.10.2019 Utgående brev Tilskudd ikke-kommunal barnehage august -desember 2019 TROLLSKOGEN BARNEHAGE STORSTEINNES SA
17228/2019 15.10.2019 Utgående brev Innkalling personal møte 11.11.2019 *****
17226/2019 15.10.2019 Utgående brev Referat personalmøte 14.10.2019 *****
17220/2019 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS - 2019 Helsedirektoratet
17261/2019 15.10.2019 Utgående brev Særutskrift: Klage på vedtak i sak 117/19 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17250/2019 15.10.2019 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - Utvidelse Bergneset havn Norconsult
17241/2019 15.10.2019 Utgående brev Følgeskriv - dokumenter til tinglysing - Arealoverføring fra 50/1 til 50/20, 1933-Balsfjord kommune STATENS KARTVERK TINGLYSING
17240/2019 15.10.2019 Inngående brev Notat - befaring og orienterende geotekniske vurdering 57/17 Norconsult AS for Øystein Pedersen
17239/2019 15.10.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon Sør-Malangen friluftslag
17231/2019 15.10.2019 Utgående brev Melding om avvik - mottatt epikrise Helse Førde HF
17216/2019 15.10.2019 Utgående brev Sak 19/1007 - Melding om utført matrikulering på 79/3 Gjertrud Rognlid Hagaseth
17230/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om avløsertilskudd 160419 - 010519 *****
17229/2019 15.10.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak 9/161, Ørnesveien 62 Maria Hemmingsen-Larsen
17219/2019 15.10.2019 Utgående brev Oversendelse gamle undersøkelser - Bergneset havn Norconsult v/ Bjørn Hellebust m.fl.
17210/2019 15.10.2019 Utgående brev Særutskrift: Søknad om dispensasjon fra spredetidspunkt for husdyrgjødsel Stein Magne Antonsen
17221/2019 15.10.2019 Utgående brev Sak 19/1060 - Melding om utført matrikulering av tomt 10 - Nova boligfelt Kristin Wolff Skaalvik
17208/2019 15.10.2019 Utgående brev Særutskrift: Søknad om dispensasjon fra spredetidspunkt for husdyrgjødsel Kristin Anka Heim
17235/2019 15.10.2019 Inngående brev Ny purring på svar på anmodning om redegjørelse i sak om avvisning av klage FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17338/2019 15.10.2019 Inngående brev Melding om konkursåpning - ***** ***** ***** Justitia AS
17251/2019 15.10.2019 Inngående brev Vedrørende kjøretrase *****
17196/2019 14.10.2019 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedrørende skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon - Juli - august 2019 Komrev Nord
17142/2019 14.10.2019 Inngående brev Brannvernrapport Sand Skole - Innsynskrav i dokumenter angående brannvernkrav Geir H Nilsen
17141/2019 14.10.2019 Inngående brev Hamnvåg montessoriskole Rapport etter tematilsyn 071019 - Eiers plikter Tromsø Kommune
17140/2019 14.10.2019 Inngående brev Angående byggesak på 34/70 - Ewos Bergneset - Nytt tørketårn Multiconsult
16952/2019 14.10.2019 Utgående brev Godkjenning - dispensasjon for arealoverføring mellom 88/105 og 88/8 Jan-Magnus Kvamme
17058/2019 14.10.2019 Utgående brev Ansiennitetsberegning Femielyn Narvaza Ramos
14484/2019 14.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på faktainformasjon om eiendom - 47/225 Alf Magne Johansen
17213/2019 14.10.2019 Inngående brev Informasjon til kommuner med formidlings- og automatikkavtaler og som er berørt av regionreformen Norkart
17204/2019 14.10.2019 Inngående brev Regionale overvåkingsprogram - Troms og Finnmark vannregion - Norsk-Finsk vannregion FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17203/2019 14.10.2019 Utgående brev Eierforhold - 103/126 Gunnar Heggmo
17202/2019 14.10.2019 Utgående brev Eierforhold - 103/126 Asbjørn Magnar Nilsen
17201/2019 14.10.2019 Utgående brev Eierforhold - 103/126 Einar Johannes Rognli
17200/2019 14.10.2019 Utgående brev Følgebrev til dokumenter til tinglysing - Arealoverføring fra 27/5, 1933 Balsfjord kommune STATENS KARTVERK TINGLYSING
17183/2019 14.10.2019 Utgående brev 34/33 Tillatelse til tiltak - Hall for Senja Avall Miljø AS ING K DØMBE
17179/2019 14.10.2019 Inngående brev 102/7 Søknad om tillatelse i ett trinn for fasadeendring på fjøs Nysted AS
17176/2019 14.10.2019 Inngående brev Erklæring om arealoverføring fra 88/8 til 88/84 Lars Arne Sand
17198/2019 14.10.2019 Utgående brev Eierforhold - 103/126 Kari Agnete Holm
17194/2019 14.10.2019 Utgående brev Følgebrev til dokumenter til tinglysing - Arealoverføring 29/69 - 1933 Balsfjord kommune STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN
17193/2019 14.10.2019 Utgående brev Referat ped.ledermøte 14.10.2019 *****
17191/2019 14.10.2019 Utgående brev sak 19/931 - Melding om utført matrikulering 18/58 Thomas Moaksen
17178/2019 14.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
17169/2019 14.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på 33/12 - rive og bygge nytt naust Kjell Karlsen
17175/2019 14.10.2019 Inngående brev Erklæring om retting av grense i kart - 61/9 Therese Pettersen m.fl.
17162/2019 14.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt ved sykeavløsing Anette Heggelund-Johansen
17161/2019 14.10.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord 89/34 og 89/7 Reidar Ingebrigtsen m.fl.
17160/2019 14.10.2019 Inngående brev Avtale om arbeidspraksis ***** ***** ***** *****
17159/2019 14.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust Kjell Karlsen
17151/2019 14.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding ang. eiendomsskatt- 97/18 Oddmund Vekve
17123/2019 14.10.2019 Utgående brev Angånde drift av eiendom 76/4 Ek-Advokatkontor - Vibeke Ek
17145/2019 14.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om bygging av landbruksveg Holmefjellvegen 44/2 Kim-Stian Nordgård
17143/2019 14.10.2019 Utgående brev 34/70 - Rammetillatelse - Tørketårn - Ewos Bergneset MULTICONSULT NORGE AS
17139/2019 14.10.2019 Inngående brev Faktainformasjon om eiendom - 88/34 Johnny Nordvang
17124/2019 14.10.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling INNOVASJON NORGE
17168/2019 14.10.2019 Inngående brev Krav om matrikulering av 33/12 Kjell karlsen
17138/2019 14.10.2019 Inngående brev Anmodning om å besvare henvendelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17137/2019 14.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til oppgradering av Feide Utdanningsdirektoratet
17136/2019 14.10.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon eiendom - 84/75 Ingrid Anlaug Bakke
16866/2019 14.10.2019 Utgående brev Krav om endring av bygningstype i matrikkelen -15/3 Widar Hansen
16875/2019 14.10.2019 Utgående brev Vedrørende oppdatert kart - 43/574 Thoralf Willumsen
17116/2019 11.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - Uttalelse - Fv.7890 - Nabovarsel - 96/134 Statens Vegvesen
17077/2019 11.10.2019 Inngående brev 91/1 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - arealoverføring fra 19/1 til 91/21 Randi Lakseide
17074/2019 11.10.2019 Inngående brev Påminnelse om anmodning om redegjørelse for sak - 1. gangs purring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17071/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad dispensasjon fra utdanningskravet Malangen barnehage Malangen Barnehage v/An-Magritt Asplund
17115/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 220819 - 090919 *****
17114/2019 11.10.2019 Inngående brev Foreløpig svar - klage på målretta avskyting - tildeling av fellingstillatelse - vald 32 Tamok Midtre for 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
17099/2019 11.10.2019 Utgående brev 37/56 - Manglende dokumentasjon Bjørnar Elvemo
17090/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - instutisjons kokk 85% stilling i Omsorgstjenesten Malangen - Marita Bakketun Marita Bakketun
17088/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - instutisjons kokk 85% stilling i Omsorgstjenesten Malangen - I N C A Ina Catherine Holtermann
17089/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - instutisjons kokk 85% stilling i Omsorgstjenesten Malangen - Marianne Jørgensen Marianne Jørgensen
17087/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - instutisjons kokk 85% stilling i Omsorgstjenesten Malangen - Gunn heidi Løvli Gunn Heidi Løvli
17113/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 34/33 - Hall for Senja Avall Miljø AS Ing. K Dømbe - Ketil Dømbe
17106/2019 11.10.2019 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 060519 - 120519 *****
17076/2019 11.10.2019 Inngående brev 91/1 og 91/21 - Krav om matrikulering - Randi Lakseide Randi Lakseide
17057/2019 10.10.2019 Inngående brev Søknad kompetansemidler Kenneth Abrahamsen
17056/2019 10.10.2019 Inngående brev Drift av eiendom 76/4 Ek-Advokatkontor - Vibeke Ek
17030/2019 10.10.2019 Inngående brev Endring i rekvisisjon av oppmålingsforretning - 61/2 og 61/13 Therese Pettersen
17014/2019 10.10.2019 Inngående brev Søknad om erstatning i forbindelse med avlingssvikt Annette Heggelund-Johansen
17011/2019 10.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - Søknad om skilt for 30 km/t-sone og gang- / sykkelvegskilt mellom Langskogveien og Malangsveien FV7892 Statens Vegvesen
17007/2019 10.10.2019 Inngående brev Skiltsak Langskogveien Mortenhals Gunnhild Mosli
17021/2019 10.10.2019 Utgående brev Utbetaling nydyrkingstilskudd, Jørgen Slettmo gnr 58 bnr 1 og 2 Jørgen Andreas E Slettmo
17048/2019 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
17043/2019 10.10.2019 Inngående brev Eierforhold - 103/126 Asbjørn Nilsen
17046/2019 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende innlevert kart til søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
17009/2019 10.10.2019 Utgående brev Utbetaling nydyrkingstilskudd, Krister Myhre gnr 39 bnr 12 Krister Myhre
17053/2019 10.10.2019 Inngående brev 103/9 - Erklæring om rettighet i fast eiendom Marianne H. Eggen m/flere
17050/2019 10.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
17044/2019 10.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
17038/2019 10.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid - ***** ***** *****
17062/2019 10.10.2019 Inngående brev Startlån søknad *****
16918/2019 09.10.2019 Utgående brev Referat foreldremøte 081019 Foresatte 10. trinn
16954/2019 09.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad om betalingsavtale - ***** ***** *****
16953/2019 09.10.2019 Inngående brev Betalingsavtale - ***** ***** *****
16950/2019 09.10.2019 Inngående brev 43/14 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Håvard Hansgård
16948/2019 09.10.2019 Inngående brev 48/183 - Søknad melding om VA tilknytning til offentlig ledningsnett Tore Noreng
16961/2019 09.10.2019 Inngående brev 65/1 - Vedrørende bygging av landbruksvei Mauken Tromsdalen Reinbeitedistrikt
16960/2019 09.10.2019 Utgående brev Vedrørende sak - kartvedlegg mangler Ken Grønli Karlsen
16951/2019 09.10.2019 Inngående brev Betalingsavtale - ***** ***** ***** *****
16949/2019 09.10.2019 Inngående brev Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket Mattilsynet
16982/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Betina Nore´n *****
16981/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Silje Michalski *****
16977/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Camilla Riise Fredheim Loor *****
16980/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Soraya Angell *****
16979/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Arisa Phaekhongkha *****
16978/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Marlen-Viktoria Karlsen *****
16976/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Torbjørn Tømmermo *****
16975/2019 09.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling - 70% helsefagarbeider i Boligtjenesten funksjonshemmede - Milica Milenkovic *****
16966/2019 09.10.2019 Inngående brev 50/1 - Erklæring om arealoverføring Roald Vesterbotn
16767/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til Kirkelig Fellesråd for perioden 2019 - 2023
16766/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til Ishavskystens friluftsråd for perioden 2019 - 2023
16775/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til Midt-Troms Museum for perioden 2019 - 2023
16745/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til regionrådet for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy for perioden 2019 - 2023
16763/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representant til styret for Folkehøgskolen 69 grader Nord for perioden 2020 - 2023
16761/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kommunens representant til K-sekretariatet 2019 - 2023
16755/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i interkommunalt arkiv Troms - IKAT for perioden 2019 - 2023
16754/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til representantskapet i KomRev Nord IKS for perioden 2019 - 2023
16701/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av forhandlingsutvalg for perioden 2019 - 2023
16699/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2019 - 2023
16689/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til KS for perioden 2019 - 2023
16669/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023
16648/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av formannskap for 2019 - 2023
16645/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
16666/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2019 - 2023
16698/2019 09.10.2019 Utgående brev 21/3 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - innvilget HJEM EIENDOMSMEGLING AS
16962/2019 09.10.2019 Inngående brev Vedrørende ny selskapsavtale Senja Avfall v/ Tor Helge Sørensen
16946/2019 09.10.2019 Utgående brev 29/289 -Svar på søknad om fritak for feiing og tilsyn Skjalg Andreassen
16933/2019 09.10.2019 Inngående brev 29/289 - Søknad om fritak for feiing og tilsyn Elsa Andreassen
16932/2019 09.10.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - Reguleringsplanen for Coop Nord SA - Meistervik Statens vegvesen
16913/2019 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av scooterdispensasjon Leif Georg Kristiansen
16915/2019 09.10.2019 Inngående brev Korrespondanse - Regnskap - Kvitteringer - Sperregjerde - Ytre Malangen Beitelag Ytre Malangen Beitelag
16911/2019 09.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 61/2 og 61/13 Therese Pettersen
16910/2019 09.10.2019 Inngående brev 61/2 og 61/13 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Arealoverføring Therese Pettersen
16929/2019 09.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - Utbetaling av tilskudd til tiltak i beiteområder - Ytre Malangen beitelag FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
16927/2019 09.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd samt et utvalg av sakkyndige for valgperioden 2019 - 2023
16849/2019 08.10.2019 Utgående brev Invitasjon til samarbeid mellom Balsfjord kommune og Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge
16847/2019 08.10.2019 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd 010919 -300919 *****
16846/2019 08.10.2019 Inngående brev Orientering om statsbudsjettet 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
16845/2019 08.10.2019 Utgående brev 93/10 -Tillatelse i ett trinn for bygging av lagerhall - Yngve Solvang NYSTED AS
16844/2019 08.10.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket *****
16840/2019 08.10.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket *****
16839/2019 08.10.2019 Inngående brev 34/70 - Søknad om rammetillatelse - tørketårn Multiconsult Norge AS
16837/2019 08.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten Finansdepartementet
16776/2019 08.10.2019 Utgående brev Uttalelse oppfølging i legetjenesten - ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
16824/2019 08.10.2019 Utgående brev Varsel om utført matrikulering - vegparsell 43/521 - E6 Takvatn STATENS VEGVESEN REGION NORD
16877/2019 08.10.2019 Utgående brev Angående eiendom 61/9 Therese Pettersen
16832/2019 08.10.2019 Utgående brev Varsel om utført matrikulering - vegparsell 43/517 - FV296 Sagelvvatn STATENS VEGVESEN REGION NORD
16764/2019 08.10.2019 Utgående brev Vedrørende tidligere innvilget finansieringsbevis *****
16758/2019 08.10.2019 Utgående brev Mellomlagring av grus og steinmasser som ikke er forurenset FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
16696/2019 08.10.2019 Utgående brev 43/133 - Svar på søknad om konsesjon - innvilget Espen Strandli
16683/2019 08.10.2019 Utgående brev 55/7 og 55/16 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - innvilget Odd-Arild Bakkland
16577/2019 08.10.2019 Utgående brev Faktainformasjon om eiendom - 18/27 Øystein Kåre Kristiansen
16909/2019 08.10.2019 Utgående brev Situasjonskart 86/3 Albert Emil Reiersen
16907/2019 08.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - kommunal medfinansiering i 2020 Norsk Landbruksrådgivning
16886/2019 08.10.2019 Utgående brev Varsel om utført matrikulering - vegparsell 11/60 - Seljelvnesveien Tomasjord STATENS VEGVESEN REGION NORD
16883/2019 08.10.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
16871/2019 08.10.2019 Utgående brev Varsel om utført matrikulering - vegparsell 47/459 - FV858 Storsteinnes til Sagelvdal STATENS VEGVESEN REGION NORD
16898/2019 08.10.2019 Utgående brev Avlevering fra Storsteinnes skole - elevarkiv - lister til godkjenning INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS
16874/2019 08.10.2019 Inngående brev Kopi - Varsel om inndragning av tilskudd - tiltak i beiteområder - elektrisk sperregjerde FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
16870/2019 08.10.2019 Utgående brev 26/125 - Forhåndskonferanse - Åsmund Lingrasmo Åsmund Lingrasmo
16868/2019 08.10.2019 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - Ledige stillinger 3 kvartal 2019 SSB - Statistisk sentralbyrå
16860/2019 08.10.2019 Inngående brev Eiendomsgrenser mellom 61/2 og 61/9 Therese Pettersen
16858/2019 08.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** ***** *****
16908/2019 08.10.2019 Utgående brev Varsel om utført matrikulering - vegparsell 18/77 - Seljelvnesveien Seljelvnes STATENS VEGVESEN REGION NORD
16906/2019 08.10.2019 Inngående brev Den teknologiske skolesekken - Tilskudd til oppgradering av Feide Utdanningsdirektoratet
16902/2019 08.10.2019 Utgående brev Avlevering fra Storsteinnes skole - eldre og avsluttet arkiv - lister til godkjenning INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS
16900/2019 08.10.2019 Utgående brev Varsel om utført matrikulering - vegparsell 10/65 - Seljelvnesveien Tomasjord STATENS VEGVESEN REGION NORD
16881/2019 08.10.2019 Inngående brev Ber om utsettelse på driveplikt for 26/21 Vigdis Lange Szanto
16859/2019 08.10.2019 Inngående brev Jordleiekontrakt 20/4 - leier Jørgen Slettmo Alfon Karlsen på vegne av Rikke Vollan Karlsen
16852/2019 08.10.2019 Utgående brev Varsel om utført matrikulering - vegparsell 47/458 - FV296 Storsteinnes sentrum STATENS VEGVESEN REGION NORD
16851/2019 08.10.2019 Inngående brev Søknad avdragsfrihet - startlån nummer ***** ***** ***** Gjeldsrådgiver Hans-Ove Heimstad på vegne av låntakere
16841/2019 08.10.2019 Inngående brev Søknad om lærlingplass - Gabriel Nordgård Pettersen KomOpp - Opplæringskontoret for offentlige sektor i Troms
16836/2019 08.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond - Innredning av kjøkken til aktiviteter innen turismesegmentet og næringslivet Nordre Hestnes Gård v/ Bård Andreassen
16729/2019 07.10.2019 Inngående brev Depositum nøkkel BBS - trekk Balsfjord Kommune - Glenn Karlsen
16724/2019 07.10.2019 Inngående brev Ønsker ikke gjenvalg som meddommer for neste valgperiode Marit Hilbjoerg Jakobsen
16723/2019 07.10.2019 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt på 46/1 Lars-Ivar Fause
16802/2019 07.10.2019 Inngående brev Leasingavtale nr 135293 Sparebank1 Finans Nord-Norge
16801/2019 07.10.2019 Inngående brev Leasingavtale nr 135309 Sparebank1 Finans Nord-Norge
16765/2019 07.10.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - Josefvatn bygdelag - Enkeltanledning - Julebord 231119 Josefvatn Bygdelag
16743/2019 07.10.2019 Inngående brev Minner på kontraktstiden på leasingavtale for ZD20372 utløper 011119 Sparebank1 Finans Østlandet
16742/2019 07.10.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - 9/161 Maria Hemmingsen-Larsen
16737/2019 07.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Endring av 90/115 for opprettelse av ny næringseiendom 90/115 i Balsfjord Elise As
16734/2019 07.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Endring av 90/115 for opprettelse av ny næringseiendom 90/115 i Balsfjord Statens Vegvesen Region Nord
16722/2019 07.10.2019 Inngående brev Sletting av eiendom - 1000/100 - 1933 Balsfjord kommune Statens Kartverk
16788/2019 07.10.2019 Inngående brev Leasingavtale nr 135306 Sparebank1 finan Nord-Norge
16748/2019 07.10.2019 Utgående brev Søknad om ekstra ressurs for ***** ***** ***** *****
16746/2019 07.10.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - Takvatn Bygdelag - 111019 Takvatn Bygdelag
16739/2019 07.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Endring av 90/115 for opprettelse av ny næringseiendom 90/115 i Balsfjord Malangen Fysioterapi As
16738/2019 07.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Endring av 90/115 for opprettelse av ny næringseiendom 90/115 i Balsfjord Lundberg As
16830/2019 07.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for utvidelse av areal til utbyggingsformål på 93/10 Nysted AS
16721/2019 07.10.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - Lyrikkopplesing med vinservering - 221119 Balsfjord folkebibliotek
16822/2019 07.10.2019 Inngående brev Innlevert kart med løypetrase til søknad om fornyelse av scooterdispensasjon *****
16730/2019 07.10.2019 Inngående brev Depositum nøkkel BBS Balsfjord Kommune - Glenn Karlsen
16736/2019 07.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Endring av 90/115 for opprettelse av ny næringseiendom 90/115 i Balsfjord Coop Nord Sa
Versjon:5.1.1